Execution only

Bij execution only is er geen sprake van advies. Je kiest zelf voor een financieel product zonder tussenkomst of bemoeienis van een financieel adviseur.

Voordelen en nadelen van execution only

Execution only kent voordelen en nadelen voor de consument. Het grootste voordeel is de prijs.
Er hoeft namelijk niet betaald te worden voor de advisering. Uiteraard werkt dit meteen door op de prijs die je betaalt voor het financiële product.
Een groot nadeel van het afsluiten van financiële producten zonder dat je daar deskundig advies over hebt ingewonnen, is dat je tijdens en na het afsluiten van het product zelf verantwoordelijk bent voor de eventuele gevolgen hiervan. Je bent dus volledig op jezelf aangewezen.

Wat zegt de wet hierover?

execution only

In artikel 4:23 van de Wft (Wet financieel toezicht) is opgenomen op welke wijze een financieel adviseur om moet gaan met 'impactvolle' financiële producten.
Voor deze producten geldt dat de dienstverlener:

  • In het belang van de cliënt informatie moet inwinnen over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voor zover dat redelijkerwijs relevant is voor het te geven advies
  • Die zorgdraagt voor dat advies rekening houdt met bovenstaande factoren
  • De overwegingen toelicht die ten grondslag liggen aan het gegeven advies
  • Als geen sprake is van adviesverlening ('execution only'), de cliënt wijst op het feit dat er geen sprake is van advies

Financiële ondernemingen zijn dus niet verplicht om advies te geven. Zij kunnen op basis van execution only producten aanbieden zonder de klant te voorzien van passend advies. Hierdoor hoeft de dienstverlener zich niet te verdiepen in de cliënt zoals dat bij advisering wel verplicht is gesteld.
In geval van execution only is de financieel dienstverlener verplicht de consument te wijzen op het feit dat er geen sprake is van advisering.

Wel geschikt?

Als je na het lezen van alle informatie op deze website van mening bent dat een execution only hypotheek voor jou geschikt is, dan kun je via onderstaande knop starten met de aanvraag van je execution only hypotheek zonder tussenkomst van een erkend hypotheekadviseur.

Niet geschikt?

Als je na het lezen van alle informatie op deze website van mening bent dat een execution only hypotheek niet geschikt is voor jou, dan kun je via onderstaande knop starten met de aanvraag van je hypotheek met ondersteuning van een erkend hypotheekadviseur.