Levenhypotheek

Een levenhypotheek is ideaal voor huizenkopers of mensen die hun hypotheek willen oversluiten en willen aflossen via een beleggingsverzekering. Met deze hypotheek heb je flexibiliteit, vrijheid en een zelf te bepalen mate van risico.

Een levenhypotheek is ook een goede optie voor mensen die al een beleggingsverzekering hebben en deze in willen brengen in hun hypotheek.
Een levenhypotheek bestaat uit een hypothecaire geldlening en een levensverzekering. Met deze verzekering wordt de lening in de toekomst geheel of gedeeltelijk afgelost.

Voordelen van de levenhypotheek

 • Keuzevrijheid in fondsen, eventueel in combinatie met garantie
 • Garantiebedrag mogelijk op de einddatum bij beleggen in een garantiefonds
 • Meerdere leenlagen zijn mogelijk voor spreiding van het renterisico
 • De restwaarde regeling is van toepassing bij overlijden
 • Bij overlijden tijdens de looptijd is er financiële zekerheid voor de nabestaanden
 • Je kunt eventueel ‘premievakantie’ nemen
 • Mogelijkheid tot polissplitsing van de verzekering

Nadelen van de levenhypotheek

 • Je lost tijdens de looptijd niets af op je hypotheek
 • Hypotheekrente is niet aftrekbaar voor starters
 • Opbouw in een gemengde verzekering is duur door hoge kosten
 • De rente is vaak hoger dan bij een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek
 • Kans op restschuld als de polis niet voldoende vermogen opbouwt, er zijn slechts een beperkt aantal garantiefondsen
 • Afkopen van de gemengde verzekering (b.v. bij oversluiten) kan duur zijn en kan fiscale consequenties hebben
 • Bij verhogen van de hypotheek, voor bijvoorbeeld een verbouwing, is het extra verhoogde hypotheekbedrag niet meer aftrekbaar

Verplichte aflossing voor starters

Starters op de woningmarkt moeten tijdens de looptijd van de hypotheek verplicht aflossen om recht te houden op de volledige hypotheekrenteaftrek. Omdat er met een levenhypotheek niet tijdens de looptijd, maar na 30 jaar middels de levensverzekering wordt afgelost, is deze hypotheekvorm niet interessant voor starters.

Als je een starter bent, en van de maximale hypotheekrenteaftrek gebruik wil maken, dan kun je beter kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklast

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de te betalen hypotheekrente over de gehele periode gelijk blijft. Er wordt gedurende de looptijd namelijk niets afgelost. Aflossing vind plaats na looptijd met het vermogen uit de levensverzekering.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.

Voorbeeld opgebouwd vermogen levensverzekering

Hieronder wordt de opgebouwde waarde van de levensverzekering weergegeven.