Levenhypotheek

Een levenhypotheek is ideaal voor huizenkopers of mensen die hun hypotheek willen oversluiten en die voor een lage hypotheekrente kiezen en willen aflossen via een beleggingsverzekering. Met deze hypotheek heb je flexibiliteit, vrijheid en een zelf te bepalen mate van risico.

Een levenhypotheek is ook een goede optie voor mensen die al een beleggingsverzekering hebben en deze in willen brengen in hun hypotheek.
Een levenhypotheek bestaat uit een hypothecaire geldlening en een levensverzekering. Met deze verzekering wordt de lening in de toekomst geheel of gedeeltelijk afgelost.

Voordelen van de levenhypotheek

 • De hypotheekrente is lager dan bij andere hypotheken met aflossingscomponenten
 • Optimaal gebruik maken van belastingfaciliteiten voor je levensverzekering
 • Garantiebedrag mogelijk op de einddatum bij beleggen in een garantiefonds
 • Meerdere leenlagen zijn mogelijk voor spreiding van het renterisico
 • De restwaarde regeling is van toepassing bij overlijden
 • Bij overlijden tijdens de looptijd is er financiële zekerheid voor de nabestaanden
 • Je kunt eventueel ‘premievakantie’ nemen
 • Keuzevrijheid in fondsen, eventueel in combinatie met garantie
 • Mogelijkheid tot polissplitsing van de verzekering

Nadelen van de levenhypotheek

 • Je lost tijdens de looptijd niets af op je hypotheek
 • Hypotheekrente is niet aftrekbaar voor starters
 • Opbouw in een gemengde verzekering is duur door hoge kosten
 • Kans op restschuld als de polis niet voldoende vermogen opbouwt, er zijn slechts een beperkt aantal garantiefondsen
 • Afkopen van de gemengde verzekering (bv bij oversluiten) kan duur zijn en kan fiscale consequenties hebben
 • Bij verhogen van de hypotheek, voor bijvoorbeld een verbouwing, is het bedrag dat wordt verhoogd niet meer aftrekbaar

Verplichte aflossing

Omdat sinds 1 januari 2013 de nieuwe hypotheekregels van kracht zijn, moeten starters die hun eerste huis kopen de hypotheek nu verplicht binnen 30 jaar aflossen. Omdat er met een levenhypotheek niet tijdens de looptijd, maar na 30 jaar middels de levensverzekering wordt afgelost, is deze hypotheekvorm niet interessant voor starters op de woningmarkt.

Als je een starter bent, en van de maximale fiscale voordelen gebruik wilt maken, dan kun je beter kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklast

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de te betalen hypotheekrente over de gehele periode gelijk blijft. Er wordt gedurende de looptijd namelijk niets afgelost. Aflossing vind plaats na looptijd met het vermogen uit de levensverzekering.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.

Voorbeeld opgebouwd vermogen levensverzekering

Hieronder wordt de opgebouwde waarde van de levensverzekering weergegeven.

Hypotheek aanvragen