ABN AMRO Hypotheek

Zelf online een ABN AMRO Hypotheek afsluiten? Of laat je je liever vakkundig adviseren door een erkend hypotheekadviseur?

Wat je keuze ook is, met een hypotheek van ABN AMRO kies je voor de zekerheid van één van de grootste banken van Nederland.

Momenteel biedt ABN AMRO 2 soorten hypotheken aan: de Budget Hypotheek en de Woning Hypotheek.

ABN AMRO logo

Laagste rente
ABN AMRO Hypotheek

3.57 %

Hypotheekrente ABN AMRO

3.57 %

Annuïteitenhypotheek

Bekijk rentes
3.57 %

Lineaire Hypotheek

Bekijk rentes
3.72 %

Aflossingsvrije Hypotheek

Bekijk rentes

Hypotheekvormen ABN AMRO

De volgende hypotheekvormen worden op dit moment door ABN AMRO aangeboden en kunnen zelf online, of met advies worden afgesloten:

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypothecaire lening waarbij je maandelijks een bedrag (annuïteit) betaalt. Dit bedrag bestaat uit hypotheekrente en aflossing.

In de beginfase betaal je voornamelijk rente en relatief weinig aflossing. Naarmate de looptijd verstrijkt, betaal je minder rente en komt er steeds meer voor aflossing beschikbaar.

Deze hypotheekvorm biedt dus stabiele bruto jaarlasten tijdens de rentevaste periode, maar door het afnemende (fiscaal aftrekbare) rentebestanddeel nemen de netto lasten (indien box 1) geleidelijk toe.

Daarnaast past de hypotheekvorm bij huizenkopers en oversluiters die periodiek op hun lening willen aflossen (bijvoorbeeld bij een box 3-lening).

Voordelen van de annuïteitenhypotheek

 • Tijdens de rentevaste periode zijn de (bruto) woonlasten stabiel
 • De schuld neemt jaarlijks af
 • Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost
 • De hypotheekrente is volledig aftrekbaar

Nadelen van de annuïteitenhypotheek

 • Doordat er tijdens de looptijd steeds minder rente wordt betaald neemt de hypotheekrenteaftrek af
 • Minder hypotheekrenteaftrek leidt tot hogere netto maandlasten
 • De eerste jaren betaal je de meeste rente, hierdoor los je in het begin weinig af op de hypotheek

Verplichte aflossing

Sinds 1 januari 2013 zijn de nieuwe hypotheekregels van kracht. Starters die hun eerste huis kopen moeten de volledige hypotheek verplicht binnen 30 jaar aflossen om recht te houden op de volledige hypotheekrenteaftrek.

Omdat starters er over het algemeen van uitgaan dat ze in de toekomst meer gaan verdienen dan op het moment dat de hypotheek wordt afgesloten, wordt deze hypotheekvorm het meest gekozen.
De maandelijkse netto last wordt namelijk hoger naarmate de looptijd vordert.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklasten

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de bruto maandlast over de gehele periode gelijk blijft, de te betalen rente afneemt en de aflossing toeneemt.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.


Lineaire Hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij je iedere maand hetzelfde bedrag aflost.
Doordat er iedere maand wordt afgelost, wordt de restschuld elke maand lager. Hierdoor betaal je steeds minder rente.

Doordat je iedere maand minder rente betaalt, kun je ook minder rente van je fiscale inkomen aftrekken.
In tegenstelling tot de annuïteitenhypotheek waar de bruto hypotheeklast gedurende de looptijd hetzelfde blijft, wordt de bruto maandlast bij een lineaire hypotheek elke maand lager.

Voordelen van de lineaire hypotheek

 • De totaal te betalen rente is over de gehele looptijd lager dan bij andere hypotheekvormen
 • Er wordt direct gestart met aflossen, over de gehele periode wordt hetzelfde bedrag afgelost (looptijd delen door de totale lening).
 • De hypotheeklast wordt elke maand lager. Je lost direct af en betaalt rente over het openstaande hypotheekbedrag
 • Hierdoor is deze vorm interessant voor huiseigenaren die een laag pensioen hebben of eerder willen stoppen met werken
 • Aan het einde van de looptijd is de volledige hypotheek afgelost

Nadelen van de lineaire hypotheek

 • In de eerste periode van de looptijd zijn de maandlasten het hoogst omdat je dan rente betaalt over het (hogere) openstaande hypotheekbedrag en iedere maand hetzelfde bedrag aflost
 • Doordat je vanaf het begin meteen veel aflost, neemt de hypotheekrenteaftrek ook af

Verplichte aflossing

Huizenkopers die hun eerste huis gaan kopen, de starters, moeten de hypotheek tijdens de looptijd volledig aflossen om van de hypotheekrenteaftrek gebruik te kunnen maken.

Omdat starters over het algemeen ervan uitgaan dat ze in de toekomst meer gaan verdienen dan op het moment dat de hypotheek wordt afgesloten, wordt deze hypotheekvorm minder vaak gekozen dan de annuïteitenhypotheek.
Deze hypotheekvorm is interessant voor huiseigenaren die juist nu meer geld kunnen missen omdat de hypotheeklast de eerste jaren het hoogst is.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklasten

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de aflossing over de gehele periode gelijk blijft, de te betalen rente afneemt en hierdoor ook de totale bruto hypotheeklast afneemt.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.


Aflossingsvrije Hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is ideaal voor mensen die lage maandlasten willen.
Doordat je tijdens de looptijd niets aflost, blijft het uitstaande hypotheekbedrag gedurende de looptijd hetzelfde. Je betaalt alleen rente, waardoor je lagere maandlasten hebt dan bij andere hypotheekvormen.

Het aflossen van de hypotheek doe je tijdens óf aan het einde van de looptijd. Dit doe je uit eigen middelen of uit de verkoop van de woning.
Als je geen eigen middelen hebt aan het einde van de looptijd, of je je woning niet kunt of wil verkopen, dan moet je weer een nieuwe hypotheek afsluiten als de looptijd van je huidige hypotheek voorbij is.

Voordelen van de aflossingsvrije hypotheek

 • Je hoeft gedurende de looptijd niet af te lossen. Je betaalt alleen rente
 • Zéér lage maandlasten doordat je alleen rente betaalt
 • Geen verplichte verzekeringen

Nadelen van de aflossingsvrije hypotheek

 • Sinds 1 januari 2013 geen fiscale aftrekmogelijkheden voor starters
 • Er mag maar 50% van de marktwaarde aan hypotheek aflossingsvrij worden gesloten
 • Hierdoor heb je meerdere leningdelen als de hypotheek hoger is dan 50% van de marktwaarde
 • Aan het einde van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek staat de volledige schuld nog open

Verplichte aflossing

Als je je eerste huis gaat kopen dan moet je de hypotheek verplicht aflossen tijdens de looptijd om gebruik te kunnen maken van de volledige hypotheekrenteaftrek. Omdat er met een aflossingsvrije hypotheek niets wordt afgelost, is deze hypotheekvorm dus niet interessant voor starters op de woningmarkt.

Als je een starter bent, en van de maximale hypotheekrenteaftrek gebruik wil maken, dan kun je beter kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklast

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de hypotheeklast over de gehele periode gelijk blijft. Er wordt immers alleen maar rente betaald over de restschuld die tot en met het laatste jaar hetzelfde blijft.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.


Overwaarde Hypotheek

Met een overwaarde hypotheek kun je (een deel van) je overwaarde opnemen. Het geld dat je hiermee vrijmaakt kun je bijvoorbeeld gebruiken als aanvulling op je pensioen, de aankoop van een auto, een schenking of een verbouwing.

Om in aanmerking te komen voor deze hypotheekvorm moet je voldoende overwaarde hebben en 62 jaar of ouder zijn. Je kunt de overwaarde in één keer of in delen opnemen.

Bij de overwaarde hypotheek blijven je maandlasten hetzelfde als in je oude situatie. Je betaalt namelijk geen rente en aflossing.
De rente wordt opgeteld bij de uitstaande hypotheekschuld. Hierdoor wordt de totale hypotheekschuld wel hoger naarmate de hypotheek langer loopt.

Indien er sprake is van een laag (pensioen)inkomen en weinig vrij vermogen, dan is de overwaarde hypotheek uitermate geschikt en kun je op deze wijze extra financiële ruimte creëren.

Voordelen van de overwaarde hypotheek

 • Je kunt de overwaarde in één keer of maandelijks uit laten keren
 • Je mag de uitkering(en) naar eigen inzicht besteden
 • Met een laag inkomen en weinig financiële middelen kun je extra vermogen uit de overwaarde vrijmaken
 • Met de 'Garantie bij Marktwaarde' voorkom je een restschuld na verkoop, indien de marktwaarde van de woning is gedaald

Nadelen van de overwaarde hypotheek

 • Je bestaande hypotheek moet bij ABN AMRO lopen of naar ABN AMRO worden overgesloten. Indien de huidige hypotheekrente bij oversluiten lager is, moet er wellicht een boete worden betaald
 • De overwaarde hypotheek zit in box 3, waarover geen hypotheekrenteaftrek geldt
 • Je hypotheekschuld wordt ieder jaar hoger doordat de te betalen rente wordt opgeteld bij het uitstaande hypotheekbedrag + de opgenomen overwaarde
 • Je moet minimaal 62 jaar of ouder zijn om in aanmerking te komen voor de overwaarde hypotheek

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklast

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de bruto maandlast over de gehele periode gelijk blijft. In dit voorbeeld is uitgegaan van een woning met een marktwaarde van € 500.000,-. Hierop staat nog een hypotheek open van € 200.000,-.
Er is dus een overwaarde van € 300.000,-. Hiervan wordt € 40.000,- opgenomen.
De maandelijkse last blijft hetzelfde als ik de oude situatie.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven. De restschuld neemt ieder jaar toe zolang de hypotheek loopt, omdat naast de opgenomen overwaarde ook de extra te betalen rente bij de restschuld wordt opgeteld.

Voorbeeld maandelijkse uitkering

Je kunt de overwaarde in één keer, of maandelijks laten uitkeren. Hieronder wordt de maandelijkse uitkering weergegeven.


Duurzaam Wonen Hypotheek

Een duurzaam wonen hypotheek kan worden afgesloten als je je huis energiezuinig wilt maken.
Verduurzaming van de huidige of nieuw aan te kopen woning is meestal een kostbare, maar nuttige zaak. Het kan daarom interessant zijn om dit te financieren met een hypotheek.

Bij een duurzaam wonen hypotheek wordt het geleende geld in een bouwdepot gezet. Vanuit dit depot kunnen de energiebesparende maatregelen middels declaraties worden voldaan.

Na het afsluiten van de hypotheek moet je binnen een bepaalde periode de energiebesparende maatregelen doorvoeren.
Bij bestaande bouw is dit 2 jaar en bij nieuwbouw 3 jaar.

Over de hypotheek betaal je rente en aflossing, ook als je nog niets uit het bouwdepot hebt opgenomen. Wél ontvang je een rentevergoeding over het geld wat op dat moment nog in het bouwdepot zit en nog niet is gebruikt om je woning duurzamer te maken.

Energiebesparende voorzieningen

De duurzaam wonen hypotheek kan worden afgesloten voor de volgende energiebesparende voorzieningen:

 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Leidingisolatie
 • Hoog rendement beglazing (ten minste HR ++)
 • Energiezuinige deuren
 • Douche- of warmteterugwinningsysteem
 • Warmtepompen
 • Zonnepanelen
 • Kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen indien deze voorzieningen worden getroffen in combinatie met hoog rendement beglazing (ten minste HR ++)
 • Energiezuinig ventilatiesysteem indien deze voorziening wordt getroffen in combinatie met andere energiebesparende voorzieningen

Voordelen van de duurzaam wonen hypotheek

 • De hypotheekrente is lager dan bij andere hypotheekvormen
 • Financiering tot 106% van de marktwaarde van de woning
 • Mogelijkheid tot eerder aflossen (volledig of gedeeltelijk) zonder boete
 • Over het geld dat in depot staat ontvang je dezelfde rente als de hypotheekrente die je betaalt
 • Het geld dat in het bouwdepot staat dat niet (meer) wordt gebruikt wordt na looptijd van het depot in mindering gebracht op het uitstaande hypotheekbedrag

Nadelen van de duurzaam wonen hypotheek

 • Je kunt alleen kiezen voor een rentevastperiode van 5, 10 of 15 jaar
 • Deze vorm kan alleen worden afgesloten voor de eigen woning die als hoofdverblijf dient
 • Beperkte periode om alle energiebesparende voorzieningen door te voeren: bij bestaande bouw maximaal 24 maanden inclusief 6 maanden verlenging, bij nieuwbouw maximaal 36 maanden inclusief 12 maanden verlenging.
 • Bij verlenging, bij zowel bestaande bouw als nieuwbouw, ontvang je de laatste 6 maanden geen rentevergoeding over het bouwdepot, terwijl je er wel rente over moet betalen.

Overbruggingshypotheek

Een overbruggingshypotheek wordt gebruikt als overbrugging wanneer je een nieuwe woning hebt gekocht, maar je oude woning nog niet hebt verkocht.

Het verschil tussen je oude hypotheek en de waarde van je oude woning noemen we overwaarde.
Meestal wil je deze overwaarde gebruiken voor de aankoop van de nieuwe woning.

Als je oude woning nog niet is verkocht, kun je deze overwaarde nog niet benutten.
Speciaal hiervoor is de overbruggingshypotheek.

Je leent hierbij een extra bedrag dat straks na verkoop uit de overwaarde van je oude huis moet komen. Nadat je je oude woning hebt verkocht, wordt de overbruggingshypotheek weer afgelost.

Voordelen van de overbruggingshypotheek

 • Je kunt een nieuwe woning kopen zonder dat de oude woning al is verkocht
 • De overwaarde van de oude woning kan hierdoor gebruikt worden voor de aankoop van de nieuwe woning
 • Je krijgt maximaal 3 jaar de tijd om je oude woning te verkopen

Nadelen van de overbruggingshypotheek

 • Er wordt uitgegaan van een 'verwachte' overwaarde. Deze kan een stuk lager zijn ná de daadwerkelijke verkoop van de oude woning
 • De overbruggingshypotheek moet op de einddatum worden terugbetaald. Ook als de overwaarde een stuk lager blijkt te zijn of als de oude woning (nog) niet is verkocht
 • De rente voor een overbruggingshypotheek is meestal variabel en hoger dan bij een gewone hypotheek

Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek is interessant wanneer je zekerheid en garantie wilt.
Aan het einde van de looptijd heb je namelijk je hypotheek volledig afgelost. Daarnaast blijven je bruto maandlasten gedurende de looptijd stabiel.

Een bankspaarhypotheek bestaat uit 2 delen: een geldlening en een bankspaarrekening.
Met de bankspaarrekening spaar je een gegarandeerd bedrag bij elkaar, waarmee op de einddatum de gehele geldlening kan worden afgelost.

Voordelen van de bankspaarhypotheek

 • Stabiele bruto woonlasten
 • Fiscaal voordeel voor de spaarrekening
 • Aflossen gedurende de looptijd is niet verplicht
 • De hypotheekrente is gelijk aan de spaarrente op je spaarrekening
 • Na looptijd is het opgebouwde spaarbedrag gelijk aan het uitstaande hypotheekbedrag
 • Maximale flexibiliteit. Je kunt de overlijdensrisicoverzekering bij een andere (goedkopere) maatschappij afsluiten of een bestaande overlijdensrisicoverzekering gebruiken

Nadelen van de bankspaarhypotheek

 • Je lost tijdens de looptijd niets af op je hypotheek
 • Hypotheekrente is niet aftrekbaar voor starters
 • Niet echt flexibel: de bankspaarrekening moet meestal bij dezelfde maatschappij worden afgesloten
 • De rente is vaak hoger dan bij andere hypotheekvormen
 • Je netto maandlasten gaan omhoog als de hypotheekrente omlaag gaat. Je krijgt minder rente op de spaarrekening, waardoor je dus maandelijks meer moet gaan sparen voor hetzelfde eindkapitaal.

Verplichte aflossing

Starters op de woningmarkt moeten tijdens de looptijd van de hypotheek verplicht aflossen om recht te houden op de volledige hypotheekrenteaftrek. Omdat er met een bankspaarhypotheek niet tijdens de looptijd wordt afgelost, maar na 30 jaar middels de opgebouwde waarde op de bankspaarrekening, is deze hypotheekvorm niet interessant voor starters.

Als je een starter bent, en van de maximale hypotheekrenteaftrek gebruik wil maken, dan kun je beter kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklast

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de te betalen hypotheekrente over de gehele periode gelijk blijft. Er wordt gedurende de looptijd namelijk niets afgelost. Aflossing vind plaats na de looptijd met het vermogen op de bankspaarrekening. Naast de te betalen rente, spaar je maandelijks een vast bedrag op een bankspaarrekening waarover je dezelfde rente krijgt als de hypotheekrente die je betaalt.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.

Voorbeeld opgebouwd vermogen bankspaarrekening

Hieronder wordt de opgebouwde waarde van de bankspaarrekening weergegeven.

Over ABN AMRO

ABN AMRO de grootste bank van Nederland en actief in Retail Banking, Private Banking en Corporate Banking. De bank is onstaan in 1991 door een fusie van de Algemene Bank Nederland en de AMRO Bank. Sindsdien is het de 6e grootste bank van Europa en de 16e grootste bank van ter wereld.

Hypotheken worden via verschillenden kanalen verstrekt via de ABN AMRO Hypotheken Groep.
ABN AMRO distribueert haar hypotheken via Florius, MoneYou en haar eigen merk, ABN AMRO Hypotheken.

Producten van ABN AMRO kunnen rechtstreeks online worden afgesloten of middels een groot landelijk netwerk aan intermediairs.
De ABN AMRO Hypothekengroep heeft een vergunning van de AFM, de Nederlandsche Bank en is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

AFM: 12000025
KIFID: 100.000025

ABN AMRO
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
0900-0024
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.abnamro.nl