Eigenwoningforfait berekenen

Met onderstaande module kun je zelf het eigenwoningforfait berekenen vanaf 2009 tot en met 2021. Het eigenwoningforfait is van belang voor het bepalen van de hypotheekrenteaftrek.

Jaar:
WOZ-waarde:

Berekening van het eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een te betalen belasting in box 1 over de waarde van de woning. De berekening van het eigenwoningforfait kan ieder jaar anders zijn, omdat deze afhankelijk is van de WOZ-waarde van de woning en omdat de forfaitpercentages in de gebruikte staffel elk jaar kunnen wijzigen.

Het eigenwoningforfait wordt berekend door de WOZ-waarde van je woning te vermenigvuldigen met het forfaitpercentage dat voor deze waarde conform de staffel van toepassing is.

Rekenvoorbeeld

De WOZ-waarde van je woning is € 280.000. Het forfaitpercentage waarmee je het eigenwoningforfait berekent is in 2021: 0,50%.
Berekening: € 280.000 * 0,50% = € 1400,-