Eigenwoningforfait berekenen

Wil je zelf je eigenwoningforfait berekenen? Het eigenwoningforfait is de belasting die je moet betalen over de waarde van je woning. Dit wordt berekend over de WOZ-waarde van je woning middels het forfaitpercentage dat voor het betreffende jaar van toepassing is.


Bereken zelf je eigenwoningforfait

Met onderstaande module kun je zelf het eigenwoningforfait berekenen vanaf 2009 tot en met 2023. Het eigenwoningforfait is van belang voor het bepalen van de hypotheekrenteaftrek.

Berekening eigenwoningforfait
Kies een jaar
Vul de WOZ-waarde in
 

Berekening van het eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een te betalen belasting in box 1 over de waarde van de woning. De berekening van het eigenwoningforfait kan ieder jaar anders zijn, omdat deze afhankelijk is van de WOZ-waarde van de woning en omdat de forfaitpercentages in de gebruikte staffel elk jaar kunnen wijzigen.

Het eigenwoningforfait wordt berekend door de WOZ-waarde van je woning te vermenigvuldigen met het forfaitpercentage dat voor deze waarde conform de staffel van toepassing is.


Rekenvoorbeeld

De WOZ-waarde van je woning is € 400.000,-.
Het forfaitpercentage waarmee je het eigenwoningforfait berekent voor woningen vanaf € 75.000,- is in 2024: 0,35%.
Berekening: € 400.000 * 0,35% = € 1400,-