Overbruggingshypotheek berekenen

Met onderstaande rekenmodule kun je zelf je overbruggingshypotheek berekenen.

Marktwaarde oude woning:
Woning al verkocht:
Totaal openstaande hypotheek

Hoe wordt een overbruggingshypotheek berekend?

Bij het berekenen van een overbruggingshypotheek zijn er 3 zaken van belang:

  • De markwaarde van de oude woning
  • Of de oude woning reeds verkocht is
  • Het totaal openstaande hypotheekbedrag

Als er sprake is van een hypotheek met NHG, dan is de berekening als volgt:

Huidige woning (aantoonbaar) verkocht: 100% van de verkoopopbrengst minus de werkelijke verkoopkosten van de woning minus de oude hypotheek.
Als de huidige woning niet, of voorwaardelijk is verkocht: 80% van marktwaarde van de woning minus de oude hypotheek.
In bovenstaande berekening gaan we uit van 2% verkoopkosten op basis van de waarde van de woning.

Uitzonderingen bij de berekening van een overbruggingshypotheek

Sommige hypotheekverstrekkers hanteren afwijkende normen bij de berekening van een overbruggingshypotheek. Deze normen verschillen bij de berekening van een overbruggingshypotheek op basis van NHG en CHF.

Uitzonderingen bij de berekening van een overbruggingshypotheek conform NHG

Onderstaande hypotheekverstrekkers hanteren afwijkende normen voor hypotheken met NHG. Indien een hypotheekverstrekker er niet bij staat, dan gelden de NHG normen voor de betreffende hypotheekverstrekker.

ABN AMRO

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Aegon

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Allianz

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.

Argenta

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

ASR

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 83% van marktwaarde minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 82% van marktwaarde minus oude hypotheek. (WelThuis Hypotheek)
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 77% van WOZ waarde minus oude hypotheek. (WelThuis Hypotheek)

Attens

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

bijBouwe

Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus: 2,00 % van verkoopsom minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

BLG

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 98,25% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Centraal Beheer

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Delta Lloyd

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 95% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 85% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Florius

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Hypotrust

Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 3% van verkoopsom minus oude hypotheek. (OK, Comfort, Comfort Profijt)
Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 2% van verkoopsom minus oude hypotheek. (Elan, Elan Plus, Goede Start en Woonbewust)
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 88% van marktwaarde minus oude hypotheek. (Elan)
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek. (Comfort en Comfort Profijt)

IQWOON

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 2% van verkoopsom minus oude hypotheek.

Lloyds Bank

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Merius

Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 2% van verkoopsom minus oude hypotheek.

Munt

Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus: 3% van verkoopsom minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Nationale Nederlanden

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

NIBC Direct

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Obvion

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 100% van marktwaarde minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 100% van marktwaarde minus bedrag inschrijving.

Rabobank

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 80% van WOZ waarde minus oude hypotheek.

Reaal

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Robuust

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 2% van verkoopsom minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Syntrus Achmea

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Tulp

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: 97% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 85% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Venn hypotheken

Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus: 1,75% van verkoopsom minus oude hypotheek.

Vista

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 98,5% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Woonfonds

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Uitzonderingen bij de berekening van een overbruggingshypotheek conform CHF

Onderstaande hypotheekverstrekkers hanteren afwijkende normen voor hypotheken zonder NHG. Indien een hypotheekverstrekker er niet bij staat, dan gelden de CHF normen voor de betreffende hypotheekverstrekker.

ABN AMRO

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Aegon

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Allianz

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.

Argenta

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

ASR

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Attens

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

bijBouwe

Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus: 2,00 % van verkoopsom minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

BLG

Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 1,75% van verkoopsom minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 99% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Centraal Beheer

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Delta Lloyd

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 95% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 85% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Florius

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Hypotrust

Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 3% van verkoopsom minus oude hypotheek. (OK, Woonbewust)
Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 2% van verkoopsom minus oude hypotheek. (Goede Start, Comfort, Comfort Profijt en Elan)
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 100% van marktwaarde minus oude hypotheek. (Elan Plus, Profijt, Vrij Leven, Zeker Weten en Zeker Weten Profijt)
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek. (Comfort, Comfort Profijt en Elan)

IQWOON

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 2% van verkoopsom minus oude hypotheek.

Lloyds Bank

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Merius

Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 2% van verkoopsom minus oude hypotheek.

Munt

Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus: 3% van verkoopsom minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Nationale Nederlanden

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 100% van marktwaarde minus oude hypotheek.

NIBC Direct

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Obvion

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 100% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Rabobank

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Reaal

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Robuust

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Syntrus Achmea

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Tulp

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: 97% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 85% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Vista

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 98,5% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Woonfonds

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Terug naar de berekeningen

De berekening is op basis van de normen van NHG. Per hypotheekverstrekker kunnen afwijkende normen gelden. De betreffende hypotheekverstrekker bepaalt de uiteindelijke maximale hoogte van de overbruggingshypotheek. Aan de berekening kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.