Overbruggingshypotheek berekenen

Met onderstaande rekenmodule kun je zelf je overbruggingshypotheek berekenen.

Marktwaarde oude woning:
Woning al verkocht:
Totaal openstaande hypotheek

Hoe wordt een overbruggingshypotheek berekend?

Bij het berekenen van een overbruggingshypotheek zijn er 3 zaken van belang:

  • De markwaarde van de oude woning
  • Of de oude woning reeds verkocht is
  • Het totaal openstaande hypotheekbedrag

Als er sprake is van een hypotheek met NHG, dan is de berekening als volgt:

Huidige woning (aantoonbaar) verkocht: 100% van de verkoopopbrengst minus de werkelijke verkoopkosten van de woning minus de oude hypotheek.
Als de huidige woning niet, of voorwaardelijk is verkocht: 80% van marktwaarde van de woning minus de oude hypotheek.
In bovenstaande berekening gaan we uit van 2% verkoopkosten op basis van de waarde van de woning.

Uitzonderingen bij de berekening van een overbruggingshypotheek

Sommige hypotheekverstrekkers hanteren afwijkende normen bij de berekening van een overbruggingshypotheek. Deze normen verschillen bij de berekening van een overbruggingshypotheek op basis van NHG en CHF.

Uitzonderingen bij de berekening van een overbruggingshypotheek conform NHG

ABN AMRO

Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 3% van verkoopsom minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Aegon

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Allianz

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.

Argenta

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.

ASR

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 83% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Attens

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

bijBouwe

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 3% van verkoopsom minus oude hypotheek.

BLG

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 100% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Centraal Beheer

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Delta Lloyd

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 95% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 85% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Florius

Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 3% van verkoopsom minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Hypotrust

Voor alle hypotheeksoorten: Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 3% van verkoopsom minus oude hypotheek.
Een overbruggingshypotheek bij een Hypotrust Elan Hypotheek is niet mogelijk.

IQWOON

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 3% van verkoopsom minus oude hypotheek.

Lloyds Bank

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus oude hypotheek.

Munt

Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 3% van verkoopsom minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Nationale Nederlanden

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

NIBC

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.

Obvion

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Syntrus Achmea

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Tulp

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: 97% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.

Venn hypotheken

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 3% van verkoopsom minus oude hypotheek.

Woonfonds

Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Uitzonderingen bij de berekening van een overbruggingshypotheek conform CHF

Onderstaande hypotheekverstrekkers hanteren afwijkende normen voor hypotheken zonder NHG. Indien een hypotheekverstrekker er niet bij staat, dan gelden de NHG normen van de betreffende hypotheekverstrekker.

Allianz

Een overbruggingshypotheek bij een Allainz Hypotheek zonder NHG is niet mogelijk.

BLG

Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 1,75% van verkoopsom minus oude hypotheek.
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 98,25% van marktwaarde minus oude hypotheek.

Lloyds

Alleen indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus oude hypotheek.

Munt

Een overbruggingshypotheek bij een Munt Simpel Overstap Hypotheek zonder NHG is niet mogelijk.

Terug naar de berekeningen

De berekening is op basis van de normen van NHG. Per hypotheekverstrekker kunnen afwijkende normen gelden. De betreffende hypotheekverstrekker bepaalt de uiteindelijke maximale hoogte van de overbruggingshypotheek. Aan de berekening kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.