Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is ideaal indien je zekerheid en garantie wilt.
De bruto maandlasten van spaarhypotheek zijn stabiel en de lening is aan het einde van de looptijd volledig afgelost.

Een spaarhypotheek bestaat uit een hypothecaire geldlening en een levensverzekering.
De levensverzekering biedt een gegarandeerde uitkering bij in leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum. Daarnaast is er een gegarandeerde vaste overlijdensdekking.

Voordelen van de spaarhypotheek

 • Stabiele bruto woonlasten tijdens de rentevastperiode, rust in je financiële huishouding
 • Optimaal gebruik maken van belastingfaciliteiten voor je spaarrekening
 • De rentevergoeding is gegarandeerd gelijk aan de hypotheekrente. Het gaat hier om de vergoeding over het gedeelte van de verzekeringspremie dat bestemd is voor sparen en over de al opgebouwde waarde
 • De opgebouwde waarde in de verzekering is op de einddatum altijd precies gelijk aan het hypotheekbedrag
 • De verzekering kent diverse splitsingsmogelijkheden
 • Bij overlijden tijdens de looptijd is er financiële zekerheid voor de nabestaanden

Nadelen van de spaarhypotheek

 • Je lost tijdens de looptijd niets af op je hypotheek
 • Hypotheekrente is niet aftrekbaar voor starters
 • Niet echt flexibel: de levensverzekering moet meestal bij dezelfde maatschappij worden afgesloten
 • De rente is vaak hoger dan bij andere hypotheekvormen
 • Je netto maandlasten gaan omhoog als de hypotheekrente omlaag gaat. Je krijgt minder rente op de spaarrekening, waardoor je dus maandelijks meer moet gaan sparen voor hetzelfde eindkapitaal.

Verplichte aflossing

Starters op de woningmarkt moeten tijdens de looptijd van de hypotheek verplicht aflossen om recht te houden op de volledige hypotheekrenteaftrek. Omdat er met een spaarhypotheek niet tijdens de looptijd wordt afgelost, maar na 30 jaar middels de opgebouwde waarde op de spaarrekening, is deze hypotheekvorm niet interessant voor starters.

Als je een starter bent, en van de maximale hypotheekrenteaftrek gebruik wil maken, dan kun je beter kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklast

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de te betalen hypotheekrente over de gehele periode gelijk blijft. Er wordt gedurende de looptijd namelijk niets afgelost. Aflossing vind plaats na de looptijd met het vermogen op de spaarrekening. Naast de te betalen rente, spaar je maandelijks een vast bedrag op een spaarrekening waarover je dezelfde rente krijgt als de hypotheekrente die je betaalt.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.

Voorbeeld opgebouwd vermogen spaarrekening

Hieronder wordt de opgebouwde waarde van de spaarrekening weergegeven