Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is ideaal indien je zekerheid en garantie wilt.
De bruto maandlasten van spaarhypotheek zijn stabiel en de lening is aan het einde van de looptijd volledig afgelost.

Een spaarhypotheek bestaat uit een hypothecaire geldlening en een levensverzekering.
De levensverzekering biedt een gegarandeerde uitkering bij in leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum. Daarnaast is er een gegarandeerde vaste overlijdensdekking.

Voordelen van de spaarhypotheek

 • Stabiele bruto woonlasten tijdens de rentevastperiode, rust in je financiële huishouding
 • Optimaal gebruik maken van belastingfaciliteiten voor je spaarrekening
 • De rentevergoeding is gegarandeerd gelijk aan de hypotheekrente. Het gaat hier om de vergoeding over het gedeelte van de verzekeringspremie dat bestemd is voor sparen en over de al opgebouwde waarde
 • De opgebouwde waarde in de verzekering is op de einddatum altijd precies gelijk aan het hypotheekbedrag
 • De verzekering kent diverse splitsingsmogelijkheden
 • Bij overlijden tijdens de looptijd is er financiële zekerheid voor de nabestaanden

Nadelen van de spaarhypotheek

 • Je lost tijdens de looptijd niets af op je hypotheek
 • Hypotheekrente is niet aftrekbaar voor starters
 • Niet echt fexibel: de bankspaarrekening moet meestal bij dezelfde maatschappij worden afgesloten
 • De rente is meestal hoger dan bij andere hypotheekvormen
 • Je netto maandlasten gaan omhoog als de hypotheekrente omlaag gaat. Je krijgt minder rente op de spaarrekening, je moet dus meer sparen voor hetzelfde eindkapitaal. Je kunt minder hypotheekrente aftrekken.

Verplichte aflossing

Omdat sinds 1 januari 2013 de nieuwe hypotheekregels van kracht zijn, moeten starters die hun eerste huis kopen de hypotheek nu verplicht binnen 30 jaar aflossen. Omdat er met een spaarhypotheek niet tijdens de looptijd, maar na 30 jaar middels de spaarpolis wordt afgelost, is deze hypotheekvorm niet interessant voor starters op de woningmarkt.

Als je een starter bent, en van de maximale fiscale voordelen gebruik wil maken, dan kun je beter kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklast

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de te betalen hypotheekrente over de gehele periode gelijk blijft. Er wordt gedurende de looptijd namelijk niets afgelost. Aflossing vind plaats na looptijd met het vermogen uit de spaarpolis.

Naast de rente die je betaalt voor je hypotheek, spaar je maandelijks een vast bedrag in een spaarpolis, waarover je dezelfde rente krijgt als de hypotheekrente die je betaalt.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.

Voorbeeld opgebouwd vermogen spaarpolis

Hieronder wordt de opgebouwde waarde van de spaarpolis weergegeven.

Hypotheek aanvragen