Aflossingsvrije Hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is ideaal voor mensen die lage maandlasten willen.
Doordat je tijdens de looptijd niets aflost en er ook geen kapitaal wordt opgebouwd voor de aflossing van de hypotheek, betaal je alleen rente waadoor je lagere maandlasten hebt.

Je lost de hypotheek af tijdens of aan het einde van de looptijd uit eigen middelen of uit de verkoop van de woning. Als je geen eigen middelen hebt aan het einde van de looptijd, of je woning niet kunt of wil verkopen, dan moet je weer een nieuwe hypotheek afsluiten als de looptijd van je huidige hypotheek voorbij is.

Met deze hypotheekvorm heb je maximale fiscale aftrekmogelijkheden. De restschuld waarover hypotheekrente wordt betaald blijft namelijk gedurende de gehele looptijd gelijk.

Voordelen van de aflossingsvrije hypotheek

  • Over het algemeen een lagere hypotheekrente dan bij andere hypotheekvormen
  • Je hoeft gedurende de looptijd niet af te lossen. Je betaalt alleen rente
  • Zéér lage maandlasten doordat je alleen rente betaalt
  • Geen verplichte verzekeringen

Nadelen van de aflossingsvrije hypotheek

  • Vanaf 1 januari 2013 geen fiscale aftrekmogelijkheden meer voor starters
  • De hypotheekrente mag maximaal 30 jaar worden afgetrokken van je fiscale inkomen
  • Er mag maar 50% van de marktwaarde aan hypotheek aflossingsvrij worden gesloten
  • Hierdoor heb je meerdere leningdelen als de hypotheek hoger is dan 50% van de marktwaarde
  • Op het einde van de looptijd van de hypotheek staat de volledige schuld nog open

Verplichte aflossing

Vanaf 1 januari 2013 zijn de nieuwe hypotheekregels van kracht. Als je je eerste huis gaat kopen dan moet de hypotheek nu verplicht aflossen tijdens de looptijd om recht te houden op de volledige hypotheekrenteaftrek. Omdat er met een aflossingsvrije hypotheek niets wordt afgelost, is deze hypotheekvorm niet interessant voor starters op de woningmarkt.

Als je een starter bent, en van de maximale hypotheekrenteaftrek gebruik wil maken, dan kun je beter kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklast

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de hypotheeklast over de gehele periode gelijk blijft. Er wordt immers alleen maar rente betaald over de restschuld die tot en met het laatste jaar hetzelfde blijft.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.

Hypotheek aanvragen