Hypotheek ZZP

De laatste jaren is er een enorme toename aan ’zelfstandigen zonder personeel’.
Deze zogenaamde ZZP ‘ers zijn voor de belastingdienst ondernemers en worden dus ook als ondernemers aangemerkt.
Ook ZZP’ers kopen huizen en hebben hiervoor een hypotheek nodig. Voor ZZP’ers gelden andere regels dan voor kopers in loondienst.
De regels voor hypotheken voor ZZP ‘ers zijn te vergelijken met die van ondernemers met een eenmanszaak. ZZP ‘ers dienen aan te kunnen tonen dat ze over een stabiel inkomen beschikken.
Lees hier hoe je als ZZP'er je inkomen aan moet tonen en hoe je maximale hypotheek wordt berekend.

Hypotheek ZZP berekenen

Om de maximale hypotheek voor ZZP’ers te berekenen wordt er eerst gekeken naar het inkomen.
Het inkomen dient voldoende en stabiel te zijn. De geldverstrekker kijkt naar de nettowinst zoals je deze bij de belastingdienst hebt opgegeven.
Ook hier wordt het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar berekend, waarvan het maximum is vastgesteld op het inkomen van het laatste jaar. Heb je een groeiend bedrijf en maak je elk jaar meer winst, dan kun je het gemiddelde over de laatste 3 jaar nemen.
Is er een daling in de winst in het laatste jaar, dan kan het gemiddelde nooit hoger zijn dan het laatste jaar.
Bij sommige geldverstrekkers is het mogelijk om met 2 jaarcijfers en een prognose voor het derde jaar te werken. Neem hiervoor contact met ons op om te bekijken of dit ook voor jou geldt.

Voorbeeld 1:

  • Inkomen 2016: € 40.000,-
  • Inkomen 2017: € 46.000,-
  • Inkomen 2018: € 56.000,-

Totaal bedraagt het inkomen over de laatste 3 jaar € 142.000,- / 3 jaar = € 47.333.-

Voorbeeld 2:

  • Inkomen 2016: € 40.000,-
  • Inkomen 2017: € 58.000,-
  • Inkomen 2018: € 34.000,-

Totaal bedraagt het inkomen over de laatste 3 jaar € 132.000,- / 3 jaar = € 44.000,-

In voorbeeld 1 is er een stijging in de winst en zal de hypotheek voor de ZZP ‘er worden berekend met een jaarinkomen van € 47.333,-
In voorbeeld 2 is er het laatste jaar een daling in de winst. Het gemiddelde inkomen is € 44.000.

Echter, door de daling in de winst zal de geldverstrekker een inkomen van € 34.000,- gebruiken om de maximale hypotheek te kunnen berekenen.

Naast het inkomen, kijkt de geldverstrekker ook naar de continuïteit van je onderneming. Maak je over 5 jaar nog steeds winst? Ben je dan ook nog in staat om de hypotheeklasten te blijven betalen?
Een hypotheek voor ZZP is dus zeker mogelijk, al zijn er wel andere regels dan voor huizenkopers in loondienst. Ook zal de hypotheekaanvraag wat langer duren dan gemiddeld, er moet namelijk extra werk worden verricht.
ZZP ‘ers en ondernemers betalen bij executiononlyhypotheek.com hierom een opslag.