Hypotheek ZZP

De laatste jaren is er een enorme toename aan ’zelfstandigen zonder personeel’.
Deze zogenaamde ZZP'ers zijn voor de belastingdienst ondernemers en worden dus ook als ondernemers aangemerkt.
Ook ZZP'ers kopen huizen en hebben hiervoor een hypotheek nodig. Voor ZZP'ers gelden andere regels dan voor kopers in loondienst.

De regels voor hypotheken voor ZZP'ers zijn te vergelijken met die van ondernemers met een eenmanszaak. ZZP'ers dienen aan te kunnen tonen dat ze over een stabiel inkomen beschikken.
Lees hier hoe je als ZZP'er je inkomen aan moet tonen en hoe je maximale hypotheek wordt berekend.


Hypotheek ZZP berekenen

Om de maximale hypotheek voor ZZP'ers te berekenen wordt er eerst gekeken naar het toetsinkomen. Het toetsinkomen is het totale inkomen waarmee de maximale hypotheek wordt berekend.
Het inkomen dient voldoende en stabiel te zijn. De geldverstrekker kijkt naar de nettowinst (omzet - kosten) zoals je deze bij de belastingdienst hebt opgegeven.

Net als bij hypotheken voor ondernemers met personeel, wordt het toetsinkomen bepaald door te kijken naar het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar, waarvan het maximum is vastgesteld op het inkomen van het laatste jaar.

Heb je een groeiend bedrijf en maak je elk jaar meer winst, dan wordt het toetsinkomen bepaald door het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar te berekenen.

Is er een daling in de winst in het laatste jaar, dan wordt er niet naar het gemiddelde inkomen gekeken, maar wordt er gerekend met het (lagere) inkomen van het laatste jaar.

Voorbeeld 1:

  • Inkomen 2021: € 40.000,-
  • Inkomen 2022: € 46.000,-
  • Inkomen 2023: € 56.000,-

Totaal bedraagt het inkomen over de laatste 3 jaar € 142.000,- / 3 jaar = € 47.333,-.

In voorbeeld 1 is er een stijging in de winst en zal de maximale hypotheek voor de ZZP'er worden berekend met een toetsinkomen van € 47.333,-.

Voorbeeld 2:

  • Inkomen 2021: € 40.000,-
  • Inkomen 2022: € 58.000,-
  • Inkomen 2023: € 34.000,-

Totaal bedraagt het inkomen over de laatste 3 jaar € 132.000,- / 3 jaar = € 44.000,-.

In voorbeeld 2 is er het laatste jaar een daling in de winst. Het gemiddelde inkomen is € 44.000,-.
Echter, door de daling in de winst zal de geldverstrekker een toetsinkomen van € 34.000,- gebruiken om de maximale hypotheek te kunnen berekenen.

Naast het inkomen, kijkt de geldverstrekker ook naar de continuïteit van je onderneming. Maak je over 5 jaar nog steeds winst? Ben je dan ook nog in staat om de hypotheeklasten te blijven betalen?
Een hypotheek voor ZZP is dus zeker mogelijk, al zijn er wel andere regels dan voor huizenkopers in loondienst. Ook zal de hypotheekaanvraag wat langer duren dan gemiddeld, er moet namelijk extra werk worden verricht.
ZZP'ers en ondernemers betalen bij executiononlyhypotheek.com hierom een opslag.


Inkomensverklaring Ondernemer

Als je als ZZP'er een hypotheek af wilt sluiten, dan moet het zakelijke inkomen worden bepaald om te bekijken hoeveel je kunt lenen. Waar voorheen meestal de bank bepaalde wat het zakelijke inkomen was, wordt tegenwoordig steeds vaker de 'Inkomensverklaring Ondernemer' gebruikt.

Bij hypotheekaanvragen met NHG is een inkomensverklaring meestal altijd verplicht. Een inkomensverklaring is een soort werkgeversverklaring voor de ondernemer waarmee het zakelijke inkomen wordt bepaald. Deze verklaring moet worden opgesteld door rekenexperts die speciaal door de NHG zijn geselecteerd.

Met de 'Inkomensverklaring Ondernemer' kan iedere ondernemer die langer dan 1 jaar actief is, een hypotheek met NHG aanvragen. De inkomensverklaring is een uitgebreide financiële analyse van jouw onderneming waarmee het toetsinkomen wordt bepaald. Ben je pas 1 jaar actief? Dan wordt er ook gekeken naar het inkomen dat je voorheen had toen je bijvoorbeeld nog in loondienst werkte. Daarnaast is een prognose voor de komende jaren een onderdeel van de analyse.

Op een aantal uitzonderingen na zullen hypotheekverstrekkers van jou een inkomensverklaring verlangen bij een hypotheekaanvraag met NHG.

Als je een hypotheek zonder NHG af wilt sluiten, dan hangt het af van de hypotheekverstrekker of er een inkomensverklaring benodigd is. Sommige banken willen zelf middels jaarstukken bepalen wat jouw toetsinkomen wordt en hanteren daarvoor andere normen en voorwaarden. Houdt er in ieder geval rekening mee dat er minder mogelijkheden zijn als je korter dan 3 jaar zelfstandig bent en een hypotheek zonder NHG af wilt sluiten. Zo kan bij sommige hypotheekverstrekkers het berekende inkomen niet voor 100% worden meegenomen in het toetsinkomen, of geldt er een rente-opslag.

Hypotheek aanvragen