Renteaanbod

Wat is een renteaanbod? Een renteaanbod wordt ook wel rentevoorstel, indicatief voorstel, voorlopige offerte of voorbeeldofferte genoemd.

Het renteaanbod is voortgekomen uit de nieuwe Europese Hypotheken Richtlijn, de Mortgage Credit Directive (MCD). Hierin is bepaald dat hypotheekverstrekkers niet langer een offerte onder voorbehoud van de kredietwaardigheid van de aanvrager mogen uitbrengen. De uitgebrachte offerte moet definitief zijn. Deze kan dus niet meer worden gewijzigd door de hypotheekverstrekker.


Wat staat er in het renteaanbod?

Om nu toch de aanvrager reeds een voorstel te doen, wordt vanaf maart 2016 een voorlopige offerte, oftewel renteaanbod, verstrekt waarin de volgende zaken staan vermeld:

 • Naam en adresgegevens van de aanvrager(s)
 • De naam en adresgegevens van de hypotheekverstrekker
 • De aangevraagde hypotheekvorm
 • De hoogte van de totale hypotheek incl. leningdelen
 • Het onderpand waar de hypotheek op wordt verstrekt
 • Of er sprake is van NHG
 • De hoogte van de hypotheekrente
 • De looptijd van de hypotheek
 • De gekozen rentevast periode
 • Het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP)
 • Een overzicht van alle aan te leveren documenten ter beoordeling van de hypotheekaanvraag
 • Geldigheidstermijn van het renteaanbod inclusief de datum dat het renteaanbod getekend retour moet zijn
 • Uiterste datum dat de hypotheek bij de notaris gepasseerd dient te zijn
 • Het verdere verloop van het aanvraagproces

Rentevoorstel geaccepteerd?

Komen de gegevens in het rentevoorstel overeen met je hypotheekaanvraag en ga je akkoord met het voorstel van de hypotheekverstrekker zoals deze in de 'voorlopige offerte' is opgenomen? Dan kun je het rentevoorstel ondertekenen en terugsturen. Je dient hierbij tevens alle benodigde hypotheekdocumenten op te sturen, zodat de hypotheekverstrekker jouw hypotheekaanvraag volledig kan beoordelen.

De ene hypotheekverstrekker doet dit wat sneller dan de andere. Hoe lang de volledige aanvraag duurt is afhankelijk van verschillende factoren. Bekijk hiervoor eerst de verwerkingstijd per hypotheekverstrekker.

Zodra de hypotheekverstrekker het getekende rentevoorstel inclusief alle benodigde documenten heeft ontvangen gaat zij over tot beoordeling van het volledige dossier. Is dit positief, dan wordt de definitieve hypotheekofferte verstrekt.

De definitieve hypotheekofferte is bindend. Deze kan niet meer worden gewijzigd. Na ondertekening van deze definitieve offerte is de hypotheekaanvraag ook daadwerkelijk afgerond en kun je naar de notaris om de hypotheekakte te tekenen!

Hypotheek aanvragen