Werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring is een verklaring die door de werkgever wordt opgesteld en waar gegevens met betrekking tot het dienstverband en het inkomen van de werknemer op worden vermeld.

Een werkgeversverklaring kan vereist zijn bij het aangaan van een huurcontract voor de huur van een woning en is meestal verplicht bij het afsluiten van een hypotheek.

Met deze verklaring kan een verhuurder of hypotheekverstrekker controleren of de lasten voor de huur of hypotheek nu, maar ook in de toekomst voldaan kunnen worden.


Werkgeversverklaring hypotheek

De werkgeversverklaring hypotheek wordt meestal verplicht gesteld bij het afsluiten van een hypotheek. In de meeste gevallen geldt dit voor hypotheekaanvragers die in loondienst zijn.

Met een werkgeversverklaring voor een hypotheek kan de hypotheekverstrekker bepalen of het inkomen dat vermeld wordt op de verklaring voldoende is om de hypotheeklasten van de aangevraagde hypotheek te betalen.

Hiervoor kijkt de hypotheekverstrekker onder andere of het inkomen op de verklaring goed overeenkomt met het inkomen dat vermeld staat op de salarisstrook.


Intentieverklaring

Ook kan aan de hypotheekverstrekker aan de verklaring zien wat de huidige arbeidsovereenkomst is. Indien er géén sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan de werkgever de intentieverklaring invullen. Op de standaard werkgeversverklaring wordt dit 'Verklaring voortzetting dienstverband' genoemd.

Met een intentieverklaring verklaart de werkgever dat, bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, de aflopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.


Werkgeversverklaring NHG

Met de werkgeversverklaring NHG wordt het standaard model werkgeversverklaring bedoelt, welke is uitgeven door de NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Deze werkgeversverklaring wordt door alle hypotheekverstrekkers geaccepteerd.


Invullen van de verklaring

Om een spoedige afwikkeling van de hypotheekaanvraag te kunnen bewerkstelligen, is het nodig dat deze op de juiste manier wordt ingevuld. Indien er fouten of onvolkomenheden op staan, wordt deze afgewezen en dient deze opnieuw door de werkgever te worden ingevuld. De werkgeversverklaring invullen dient met blauwe pen en door één en dezelfde persoon te worden gedaan.


Werkgeversverklaring NHG 2024 downloaden

Via onderstaande knop kun je direct een werkgeversverklaring NHG downloaden. Dit is het standaard model werkgeversverklaring 2024.

Download