Voorwaarden NHG

Indien je voornemens bent een hypotheek met NHG af te sluiten, dien je rekening te houden met een aantal voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht en zijn van toepassing op:

 • Iedereen die een hypotheek met NHG af wil sluiten ten behoeve van het in eigendom verkrijgen van een woning en eventueel gecombineerd met een restschuldfinanciering.
 • Iedereen die reeds een woning in eigendom heeft en dit eigendom wenst te vergroten.
 • Iedereen die een lening wil sluiten in verband met kwaliteitsverbetering van een woning die reeds in eigendom is.

NHG Voorwaarden bij aankoop

Kostengrens 2019

Voor alle gevallen geldt er een maximumbedrag dat verstrekt wordt. Dit wordt de kostengrens genoemd. Deze kostengrens bedraagt voor 2019 maximaal € 290.000. Dit is inclusief alle bijkomende kosten zoals de te betalen borgtochtprovisie voor NHG, overdrachtsbelasting en notariskosten.

Koop je een woning met energiebesparende voorzieningen? Dan is de maximale kostengrens € 307.400,-

Kostengrens 2020

De kostengrens voor 2020 wordt vanaf 1 januari 2020 verhoogd naar € 310.000,-
Heb je energiebesparende voorzieningen? Dan wordt de maximale kostengens € 328.600,-

De woning moet je hoofdverblijf zijn

NHG is niet mogelijk voor een tweede woning.

Identiteitsbewijs/verblijfsvergunning

Omdat er op een rijbewijs geen nationaliteit staat, wordt een rijbewijs niet door NHG geaccepteerd.
Alleen verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd worden geaccepteerd.

Toetsinkomen

Je dient over voldoende inkomen te beschikken. Met de volgende componenten wordt rekening gehouden ter berekening van het inkomen:

 • Bruto maandsalaris x12, of bruto salaris x 13 indien er vierwekelijks wordt uitbetaalt.
 • 8% vakantiegeld
 • Pensioen-, AOW- of VUT-uitkering
 • Sociale uitkering
 • Structureel overwerk, provisie en onregelmatisheidstoeslag
 • Vaste 13e maand of eindejaarsuitkering
 • Inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie (flexwerkers)
 • Vastgelegde alimentatie
 • VEB-toelage (militairen)
 • Inkomen uit onderneming (mits 3 jaarcijfers en zelfstandig binnen dezelfde onderneming)

Alle bovenstaande componenten bij elkaar opgeteld is het toetsinkomen.

Dienstverband

Je dient over een vast dienstverband te beschikken, of, in geval van een contract voor bepaalde tijd, een door de werkgever ondertekende intentieverklaring.
Bij flexwerkers en ondernemers wordt gekeken naar het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar.

BKR

Er wordt een check uitgevoerd bij het Bureau Krediet Registratie. Met de berekening van de maximale hypotheek wordt rekening gehouden met de evetuele openstaande kredieten en de hierbij horende maandelijkse last.
Ook wordt er gekeken of je nu of in het verleden betalingsachterstanden hebt of hebt gehad.

Aflossingsvrije gedeelte

Indien je (een deel van) de hypotheek aflossingsvrij wil sluiten, dan mag dit deel niet groter zijn dan 50% van de waarde van de woning.

Taxatierapport en bouwkundig rapport

De marktwaarde van de woning dient te worden vastgesteld door een door het Waarborgfonds erkende instantie. Indien het bouwjaar vóór 1940 ligt, dan is er tevens een bouwkundig rapport noodzakelijk.