Kennis en ervaringstoets

Als je van plan bent online een execution only hypotheek af te sluiten, dan krijg je te maken met de kennis- en ervaringstoets. Deze toets test jouw kennis op het gebied van financiële producten en met name op het gebied van hypotheken. Daarnaast wordt er getoetst of je voldoende ervaring hebt met financiële producten. Ook wordt er gekeken naar je risicobereidheid.

De kennis en ervaringstoets is door de AFM verplicht gesteld voor iedereen die zelfstandig, zonder advies, online een hypotheek af wil sluiten.

Hypotheken zijn impactvolle financiële producten. Een verkeerde beslissing welke is genomen ten tijde van het afsluiten van de hypotheek kan nadelige gevolgen hebben.

Een execution only hypotheek is daarom ook niet voor iedereen geschikt. Om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen wordt er dus getoetst of je voldoende kennis en ervaring hebt.


Kennistoets

De kennistoets bestaat uit een aantal multiple choice vragen. Bij elke vraag krijg je een aantal antwoorden. Met elk goed antwoord krijg je punten toegewezen. Aan het einde van de kennistoets worden al deze punten bij elkaar opgeteld. Als je voldoende punten hebt behaald, kom je in aanmerking voor het aanvragen van een execution only hypotheek. Bij een te lage score adviseren wij je om voor hypotheekadvies te kiezen.

De vragen in de kennistoets zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving van 2024.


Ervaringstoets

Met de ervaringstoets wordt er gekeken naar je ervaring met financiële producten en met hypotheken in het algemeen. De ervaringstoets bevat tevens multiple choice vragen en is samen met de kennistoets samengevoegd tot één digitale set vragen, die samen met jouw score bij je hypotheek aanvraag worden gevoegd.


Risicobereidheid

Met vragen over je risicobereidheid krijgen wij een beeld over het risico dat je wenst te nemen bij het afsluiten van een hypotheek. Wil je de hypotheek volledig aflossen tijdens de looptijd? Vindt je het belangrijk om je te verzekeren tegen het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid, of kun je het risico zelf dragen?