Starterslening

Een starterslening is een extra lening speciaal bedoeld voor starters op de woningmarkt. Een starterslening is iets anders dan een startershypotheek. Een startershypotheek sluit je namelijk bij een geldverstrekker en een starterslening kan worden verstrekt door de gemeente en het SVn.

Met een starterslening kun je het verschil tussen de koopprijs van je eerste woning en de maximale hypotheek die je van de bank krijgt opvullen. Dit kan handig zijn als nèt wat geld te kort komt om juist dié ene woning te kopen.

De belangrijkste voordelen van een starterslening zijn:

  • Jouw ideale woning kan toch worden gefinancierd wat alleen via de bank niet zou lukken
  • De eerste 3 jaar hoef je geen rente en aflossing te betalen
  • Financiering op basis van NHG

Aanvraag door het SVn

De aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening wordt verzorgd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Momenteel is meer dan 90% van alle Nederlandse gemeenten aangesloten bij het SVn.

Het SVn is een onafhankelijke stichting die verschillende fondsen beheert. Voor particulieren beheren zij naast de starterslening bijvoorbeeld ook de stimuleringslening, de blijverslening, de restschuldlening, de maatwerklening en de duurzaamheidslening.

Ieder jaar wordt er door het fonds een totaalbedrag aan startersleningen beschikbaar gesteld. Het fonds wordt voor de ene helft gevuld door het Rijk en voor de andere helft door de provincies en gemeenten.

De starterslening is niet fiscaal aftrekbaar en de eerste 3 jaar rente- en aflossingsvrij.


Starterslening berekenen

Voordat je een hypotheekofferte aan gaat vragen bij de bank, ga je eerst je starterslening berekenen. Bij het SVn kun je zelf je starterslening berekenen.
Zo weet je meteen hoveel je aan starterslening kunt krijgen, maar vooral ook of jouw gemeente een starterslening verstrekt.

Niet alle Nederlandse gemeenten zijn aangesloten, en iedere gemeente heeft een ander budget en hanteert eigen voorwaarden voor de verstrekking van dit soort leningen.


Voorbeeld

  • Koopsom woning: € 200.000,-
  • Aanvrager: Alleenstaand
  • Inkomen: € 30.000,-

Utrecht: geen starterslening meer beschikbaar

Nijmegen: maximale starterslening: € 35.000,-

Delft: maximale starterslening: € 30.000,-

Breda: maximale starterslening: € 50.000,-

Middelburg: maximale starterslening: € 40.000,-

Rotterdam: maximale starterslening: € 30.000,-

Amsterdam: maximale starterslening: € 30.000,-

Den Haag: geen starterslening meer beschikbaar

Het hangt dus van de gemeente af òf en hoeveel er aan starterslening kan worden vertrekt.


Starterslening aanvragen

Indien je geld tekort komt voor de aankoop van je eerste woning, en je komt in aanmerking, dan kun je bij je gemeente een starterslening aanvragen. Het is verstandig om eerst een berekening voor een hypotheek bij een bank of adviseur aan te vragen. Zo weet je in iedere geval wat je lasten kunnen gaan worden. Vervolgens dien je bij de gemeente een aanvraagformulier voor de starterslening in te vullen.

Het ingevulde aanvraagformulier stuur je, inclusief alle overige stukken welke nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag, naar het SVn. Zij beoordelen je aanvraag en toetsen de financiële haalbaarheid op basis van de voorwaarden van de NHG en de betreffende gemeente.

Deze beoordeling wordt dan naar de gemeente gestuurd welke bepaalt of je ook daadwerkelijk in aanmerking komt. Als de gemeente positief heeft besloten, krijg je van het SVn een offerte toegestuurd. Deze offerte dien je te ondertekenen en terug te sturen naar het SVn, inclusief eventuele extra documenten.

Als de aanvraag volledig is goedgekeurd zorgt de SVn er voor dat de volledige lening tijdig naar de notaris wordt overgemaakt. Zo kun je toch dat ene droomhuis kopen dat met alleen een hypotheek van de bank niet was gelukt.

Hypotheek aanvragen