Hypotheek met BKR

Zijn er mogelijkheden met een hypotheek met BKR?

Positieve BKR Registratie

Momenteel zijn er 9 miljoen mensen geregistreerd bij het BKR. Ruim 90% hiervan hebben een zogenaamde 'positieve bkr registratie'.
Indien je een positieve registratie hebt, zullen er geen problemen zijn met de aanvraag van een hypotheek. Sterker nog, een positieve registratie geeft aan dat je een goed betalingsgedrag hebt. Hypotheekverstrekkers zien dat en zullen hierom graag een hypotheek verstrekken.

Negatieve BKR Registratie

Indien je een 'negatieve bkr registratie' hebt, dan heb je (in het verleden) een achterstand opgelopen met de betaling van rente en/of aflossing van bijvoorbeeld een krediet. Dat kan een risico voor een hypotheekverstrekker opleveren. Soms zijn er met negatieve bkr registraties toch mogelijkheden bij de aanvraag van een hypotheek. Elke aanbieder gaat daar anders mee om.

Wat registreert het BKR?

  • Doorlopende kredieten
  • Persoonlijke leningen
  • Postorder kredieten
  • Privé autolease
  • Roodstanden
  • Creditcards
  • Autoleningen
  • Hypotheek achterstanden
  • Telefoonabonnementen (sinds mei 2017 indien de telefoon gratis is en de waarde meer dan € 250,-)

Meer weten over de kredietregistratie van het BKR in Nederland? Download dan onderstaand overzicht.

Download overzicht

Wat doet het BKR?

Bekijk hier een korte video over wat de Stichting Bureau Krediet Registratie doet.

Welke BKR coderingen zijn er?

CoderingCodering
Achterstandsmelding (A-code)

Als je enkele maanden achterloopt met de terugbetaling van je lening, krijg je een A-code. De kredietverstrekker meldt deze achterstand bij het BKR.

Herstelmelding (H-code) De H achter een registratie staat voor Herstel. Als je weer volledig bij bent met je betalingen, wordt deze code gemeld door de kredietverstrekker aan het BKR gemeld. Zo is duidelijk dat er geen betalingsachterstand meer is op je lopende lening. Als je de lening na het onstaan van de achterstand direct volledig inlost, krijg je geen H-code, maar wordt de einddatum van de lening aan het BKR gemeld.
Code 1 Een code 1 betekent dat er na de betalingsachterstand een aflossingsregeling of schuldregeling is getroffen.
Code 2 Bij een registratie met code 2 eist de kredietverstrekker het openstaande bedrag in één keer op. Dat wil zeggen dat de kredietverstrekker wil hebben dat u het volledige bedrag per direct aflost. Meestal wordt de vordereing dan overgedragen aan een incassobureau.
Code 3 Een code 3 kan twee betekenissen hebben: een afboeking of een kwijtschelding.

Bij een afboeking heeft de kredietverstrekker besloten om het dossier voorlopig even opzij te leggen. Om verjaring tegen te gaan moet de kredietverstrekker u wel binnen een termijn van 5 jaar aanschrijven. In dit geval wordt er een code 3 geregistreerd zonder einddatum.

Bij een kwijtschelding besluit de kredietverstrekker dat er een bepaald bedrag wordt kwijtgescholden en dat er een bepaald bedrag moet worden voldaan. Er wordt dan een code 3 met einddatum gemeld bij het BKR.

Code 4 Als je gedurende een langere tijd onbereikbaar bent of was en de kredietverstrekker hierdoor geen contact met je hebt kunnen leggen, dan krijg je een registratie met code 4.
Code 5 De code 5 bij een registratie betekent dat er voor je hypotheek een preventieve betalingsregeling is getroffen. Deze code is tijdelijk en wordt weer verwijderd als de betalingsregeling is afgelopen.

Om teleurstellingen te voorkomen is het handig dat je vóórdat je gaat oriënteren voor een woning of hypotheek, eerst bij het BKR een overzicht opvraagt van je gegevens.
Kijk vervolgens in onderstaande tabel of er mogelijkheden zijn voor de aanvraag van een hypotheek.

(On)mogelijkheden met een negatieve BKR registratie

Indien je een negatieve BKR registratie hebt, waarvan de achterstand (nog) niet is ingelopen of het krediet (nog) niet is ingelost, zijn er weinig mogelijkheden met betrekking tot de aanvraag van een hypotheek.

Bekijk in onderstaande tabellen de mogelijkheden en voorwaarden per hypotheekverstrekker.

Hypotheken met NHG

HypotheekverstrekkerCoderingVoorwaarde voor hypotheekverstrekking
ABN AMRO
Aegon
Allianz
Argenta
ASR
Attens
Bank of Scotland
BijBouwe
BLG
BNP Paribas
Centraal Beheer
Conservatrix
Delta Lloyd
Direktbank
Dynamic
Florius
HollandWoont
Hypotrust
Woonbewust
Hypotrust
Overigen
IQWOON
Lloyds Bank
Merius
Munt
Nationale Nederlanden
NIBC Direct
Obvion
Rabobank
Reaal
Robuust
SNS
Syntrus Achmea
Tellius
Triodos
Tulp
Venn
Vista
Westland Utrecht
Woonfonds

Hypotheken met CHF

HypotheekverstrekkerCoderingVoorwaarde voor hypotheekverstrekking
ABN AMRO
Aegon
Allianz
Argenta
ASR
Attens
Bank of Scotland
BijBouwe
BLG
BNP Paribas
Centraal Beheer
Conservatrix
Delta Lloyd
Direktbank
Dynamic
Florius
HollandWoont
Hypotrust
IQWOON
Lloyds Bank
Merius
Munt
Nationale Nederlanden
NIBC Direct
Obvion
Rabobank
Reaal
Robuust
SNS
Syntrus Achmea
Tellius
Triodos
Tulp
Venn
Vista
Westland Utrecht
Woonfonds

Hypotheek met BKR aanvragen

Als je een hypotheek aan wilt vragen, dan zijn er met code 2, 3, 4 en 5 géén mogelijkheden. Met één van deze coderingen heeft het geen zin om een aanvraag te doen, deze zal direct door de hypotheekverstrekker worden afgewezen.

Bekijk daarom altijd eerst welke situatie op jou van toepassing is voordat je een hypotheek aan gaat vragen.