ASN Bank

Zelf online een ASN Bank Hypotheek afsluiten? Of laat je je liever vakkundig adviseren door een erkend hypotheekadviseur?

Wat je keuze ook is, met een hypotheek van ASN kies je voor een duurzame bank die bankiert op een maatschappelijk verantwoorde manier.

Momenteel biedt ASN Bank 1 hypotheeksoort aan: de ASN Hypotheek

ASN logo

Laagste rente
ASN Bank

3.75 %

Hypotheekrente ASN Bank

3.75 %

Annuïteitenhypotheek

Bekijk rentes
3.75 %

Lineaire Hypotheek

Bekijk rentes
3.95 %

Aflossingsvrije Hypotheek

Bekijk rentes

Hypotheekvormen ASN Bank

De volgende hypotheekvormen worden op dit moment door ASN aangeboden en kunnen zelf online, of met advies worden afgesloten:

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypothecaire lening waarbij je maandelijks een bedrag (annuïteit) betaalt. Dit bedrag bestaat uit hypotheekrente en aflossing.

In de beginfase betaal je voornamelijk rente en relatief weinig aflossing. Naarmate de looptijd verstrijkt, betaal je minder rente en komt er steeds meer voor aflossing beschikbaar.

Deze hypotheekvorm biedt dus stabiele bruto jaarlasten tijdens de rentevaste periode, maar door het afnemende (fiscaal aftrekbare) rentebestanddeel nemen de netto lasten (indien box 1) geleidelijk toe.

Daarnaast past de hypotheekvorm bij huizenkopers en oversluiters die periodiek op hun lening willen aflossen (bijvoorbeeld bij een box 3-lening).

Voordelen van de annuïteitenhypotheek

 • Tijdens de rentevaste periode zijn de (bruto) woonlasten stabiel
 • De schuld neemt jaarlijks af
 • Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost
 • De hypotheekrente is volledig aftrekbaar

Nadelen van de annuïteitenhypotheek

 • Doordat er tijdens de looptijd steeds minder rente wordt betaald neemt de hypotheekrenteaftrek af
 • Minder hypotheekrenteaftrek leidt tot hogere netto maandlasten
 • De eerste jaren betaal je de meeste rente, hierdoor los je in het begin weinig af op de hypotheek

Verplichte aflossing

Sinds 1 januari 2013 zijn de nieuwe hypotheekregels van kracht. Starters die hun eerste huis kopen moeten de volledige hypotheek verplicht binnen 30 jaar aflossen om recht te houden op de volledige hypotheekrenteaftrek.

Omdat starters er over het algemeen van uitgaan dat ze in de toekomst meer gaan verdienen dan op het moment dat de hypotheek wordt afgesloten, wordt deze hypotheekvorm het meest gekozen.
De maandelijkse netto last wordt namelijk hoger naarmate de looptijd vordert.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklasten

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de bruto maandlast over de gehele periode gelijk blijft, de te betalen rente afneemt en de aflossing toeneemt.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.


Lineaire Hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij je iedere maand hetzelfde bedrag aflost.
Doordat er iedere maand wordt afgelost, wordt de restschuld elke maand lager. Hierdoor betaal je steeds minder rente.

Doordat je iedere maand minder rente betaalt, kun je ook minder rente van je fiscale inkomen aftrekken.
In tegenstelling tot de annuïteitenhypotheek waar de bruto hypotheeklast gedurende de looptijd hetzelfde blijft, wordt de bruto maandlast bij een lineaire hypotheek elke maand lager.

Voordelen van de lineaire hypotheek

 • De totaal te betalen rente is over de gehele looptijd lager dan bij andere hypotheekvormen
 • Er wordt direct gestart met aflossen, over de gehele periode wordt hetzelfde bedrag afgelost (looptijd delen door de totale lening).
 • De hypotheeklast wordt elke maand lager. Je lost direct af en betaalt rente over het openstaande hypotheekbedrag
 • Hierdoor is deze vorm interessant voor huiseigenaren die een laag pensioen hebben of eerder willen stoppen met werken
 • Aan het einde van de looptijd is de volledige hypotheek afgelost

Nadelen van de lineaire hypotheek

 • In de eerste periode van de looptijd zijn de maandlasten het hoogst omdat je dan rente betaalt over het (hogere) openstaande hypotheekbedrag en iedere maand hetzelfde bedrag aflost
 • Doordat je vanaf het begin meteen veel aflost, neemt de hypotheekrenteaftrek ook af

Verplichte aflossing

Huizenkopers die hun eerste huis gaan kopen, de starters, moeten de hypotheek tijdens de looptijd volledig aflossen om van de hypotheekrenteaftrek gebruik te kunnen maken.

Omdat starters over het algemeen ervan uitgaan dat ze in de toekomst meer gaan verdienen dan op het moment dat de hypotheek wordt afgesloten, wordt deze hypotheekvorm minder vaak gekozen dan de annuïteitenhypotheek.
Deze hypotheekvorm is interessant voor huiseigenaren die juist nu meer geld kunnen missen omdat de hypotheeklast de eerste jaren het hoogst is.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklasten

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de aflossing over de gehele periode gelijk blijft, de te betalen rente afneemt en hierdoor ook de totale bruto hypotheeklast afneemt.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.


Aflossingsvrije Hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is ideaal voor mensen die lage maandlasten willen.
Doordat je tijdens de looptijd niets aflost, blijft het uitstaande hypotheekbedrag gedurende de looptijd hetzelfde. Je betaalt alleen rente, waardoor je lagere maandlasten hebt dan bij andere hypotheekvormen.

Het aflossen van de hypotheek doe je tijdens óf aan het einde van de looptijd. Dit doe je uit eigen middelen of uit de verkoop van de woning.
Als je geen eigen middelen hebt aan het einde van de looptijd, of je je woning niet kunt of wil verkopen, dan moet je weer een nieuwe hypotheek afsluiten als de looptijd van je huidige hypotheek voorbij is.

Voordelen van de aflossingsvrije hypotheek

 • Je hoeft gedurende de looptijd niet af te lossen. Je betaalt alleen rente
 • Zéér lage maandlasten doordat je alleen rente betaalt
 • Geen verplichte verzekeringen

Nadelen van de aflossingsvrije hypotheek

 • Sinds 1 januari 2013 geen fiscale aftrekmogelijkheden voor starters
 • Er mag maar 50% van de marktwaarde aan hypotheek aflossingsvrij worden gesloten
 • Hierdoor heb je meerdere leningdelen als de hypotheek hoger is dan 50% van de marktwaarde
 • Aan het einde van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek staat de volledige schuld nog open

Verplichte aflossing

Als je je eerste huis gaat kopen dan moet je de hypotheek verplicht aflossen tijdens de looptijd om gebruik te kunnen maken van de volledige hypotheekrenteaftrek. Omdat er met een aflossingsvrije hypotheek niets wordt afgelost, is deze hypotheekvorm dus niet interessant voor starters op de woningmarkt.

Als je een starter bent, en van de maximale hypotheekrenteaftrek gebruik wil maken, dan kun je beter kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklast

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de hypotheeklast over de gehele periode gelijk blijft. Er wordt immers alleen maar rente betaald over de restschuld die tot en met het laatste jaar hetzelfde blijft.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.


ASN Duurzaam Wonen

ASN Duurzaam Wonen is een optioneel leningdeel (lineair of annuïteit) met een lagere rente voor het verduurzamen van je woning.

Als je een ASN Hypotheek afsluit en energiebesparende maatregelen wilt meefinancieren met ASN Duurzaam Wonen, dan krijg je een extra rentekorting van 0,10% op je ASN Hypotheek.

Verduurzaming van de huidige of nieuw aan te kopen woning is meestal een kostbare, maar nuttige zaak. Het kan daarom interessant zijn om dit te financieren met een hypotheek.

Bij ASN Duurzaam Wonen wordt het geleende geld in een bouwdepot gezet. Vanuit dit depot kunnen de energiebesparende maatregelen middels declaraties worden voldaan.

Na het afsluiten van de hypotheek moet je binnen 2 jaar de energiebesparende maatregelen doorvoeren.

Over het leningdeel betaal je rente en aflossing, ook als je nog niets uit het bouwdepot hebt opgenomen. Wél ontvang je een rentevergoeding over het geld wat op dat moment nog in het bouwdepot zit en nog niet is gebruikt om je woning duurzamer te maken.

Energiebesparende voorzieningen

ASN Duurzaam Wonen kan worden afgesloten voor de volgende energiebesparende voorzieningen:

 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Leidingisolatie
 • Hoog rendement beglazing (ten minste HR ++)
 • Energiezuinige deuren
 • Douche- of warmteterugwinningsysteem
 • Warmtepompen
 • Zonnepanelen
 • Kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen indien deze voorzieningen worden getroffen in combinatie met hoog rendement beglazing (ten minste HR ++)
 • Energiezuinig ventilatiesysteem indien deze voorziening wordt getroffen in combinatie met andere energiebesparende voorzieningen

Voordelen van ASN duurzaam wonen

 • De hypotheekrente is lager dan bij andere hypotheekvormen
 • Financiering tot 106% van de marktwaarde van de woning
 • Mogelijkheid tot eerder aflossen (volledig of gedeeltelijk) zonder boete
 • Over het geld dat in depot staat ontvang je dezelfde rente als de hypotheekrente die je betaalt
 • Het geld dat in het bouwdepot staat dat niet (meer) wordt gebruikt wordt na looptijd van het depot in mindering gebracht op het uitstaande hypotheekbedrag

Nadelen van ASN duurzaam wonen

 • Je kunt niet kiezen voor aflossingsvrij
 • Beperkte periode om alle energiebesparende voorzieningen door te voeren: bij bestaande bouw maximaal 24 maanden inclusief 12 maanden verlenging, bij nieuwbouw maximaal 36 maanden inclusief 12 maanden verlenging.

Overbruggingshypotheek

Een overbruggingshypotheek wordt gebruikt als overbrugging wanneer je een nieuwe woning hebt gekocht, maar je oude woning nog niet hebt verkocht.

Het verschil tussen je oude hypotheek en de waarde van je oude woning noemen we overwaarde.
Meestal wil je deze overwaarde gebruiken voor de aankoop van de nieuwe woning.

Als je oude woning nog niet is verkocht, kun je deze overwaarde nog niet benutten.
Speciaal hiervoor is de overbruggingshypotheek.

Je leent hierbij een extra bedrag dat straks na verkoop uit de overwaarde van je oude huis moet komen. Nadat je je oude woning hebt verkocht, wordt de overbruggingshypotheek weer afgelost.

Voordelen van de overbruggingshypotheek

 • Je kunt een nieuwe woning kopen zonder dat de oude woning al is verkocht
 • De overwaarde van de oude woning kan hierdoor gebruikt worden voor de aankoop van de nieuwe woning
 • Je krijgt maximaal 3 jaar de tijd om je oude woning te verkopen

Nadelen van de overbruggingshypotheek

 • Er wordt uitgegaan van een 'verwachte' overwaarde. Deze kan een stuk lager zijn ná de daadwerkelijke verkoop van de oude woning
 • De overbruggingshypotheek moet op de einddatum worden terugbetaald. Ook als de overwaarde een stuk lager blijkt te zijn of als de oude woning (nog) niet is verkocht
 • De rente voor een overbruggingshypotheek is meestal variabel en hoger dan bij een gewone hypotheek

Over ASN

ASN Bank, opgericht in 1960, is een duurzame bank in Nederland die bekend staat om haar maatschappelijke betrokkenheid en focus op duurzaamheid. Met een sterke visie op een rechtvaardige en duurzame samenleving, heeft ASN Bank zich gevestigd als een belangrijke speler in de Nederlandse banksector.

Een van de belangrijkste kenmerken van ASN Bank is haar duurzame beleggingsbeleid. De bank investeert alleen in sectoren en bedrijven die voldoen aan strenge duurzaamheidscriteria. Ze vermijden bijvoorbeeld investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van wapens, tabak, kernenergie en genetisch gemodificeerde organismen. In plaats daarvan focust ASN Bank zich op investeringen in sectoren zoals duurzame energie, gezondheidszorg, onderwijs en sociale woningbouw.

Naast haar duurzame beleggingsbeleid, stimuleert ASN Bank haar klanten om duurzame keuzes te maken op het gebied van sparen en betalen. De bank biedt diverse duurzame spaarrekeningen aan, waarbij het geld van klanten wordt gebruikt voor de financiering van duurzame projecten. Daarnaast biedt ASN Bank ook betaalpassen waarmee klanten kunnen betalen zonder bij te dragen aan de klimaatverandering, omdat de CO2-uitstoot van de betalingen wordt gecompenseerd.

Wat ASN Bank ook uniek maakt, is haar transparantie en betrokkenheid bij haar klanten. De bank communiceert openlijk over haar duurzaamheidsbeleid en rapporteert jaarlijks over de impact van haar investeringen en activiteiten. Daarnaast betrekt de bank haar klanten bij belangrijke beslissingen door middel van een klantenraad, waarin klanten kunnen meepraten en advies kunnen geven over het beleid van de bank.

ASN Bank is er trots op dat zij een positieve bijdrage levert aan de samenleving. Door te bankieren bij ASN Bank kunnen klanten er zeker van zijn dat hun geld wordt gebruikt om duurzame verandering te stimuleren. De bank zet zich in voor een toekomst waarin mens, milieu en economie in harmonie samengaan.

Kortom, ASN Bank is veel meer dan alleen een financiële instelling. Het is een bank die zich inzet voor duurzaamheid, transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met haar focus op duurzame investeringen en betrokkenheid bij haar klanten, speelt ASN Bank een belangrijke rol in de overgang naar een duurzamere en rechtvaardigere wereld.

AFM: 12000085
KIFID: 100.000085

ASN
Bezuidenhoutseweg 153
2594 AG Den Haag
070-3569335
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.asnbank.nl/home.html