Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek is interessant wanneer je zekerheid en garantie wilt.
Aan het einde van de looptijd heb je namelijk je hypotheek volledig afgelost. Daarnaast blijven je bruto maandlasten gedurende de looptijd stabiel.

Een bankspaarhypotheek bestaat uit 2 delen: een geldlening en een bankspaarrekening.
Met de bankspaarrekening spaar je een gegarandeerd bedrag bij elkaar, waarmee op de einddatum de gehele geldlening kan worden afgelost.

Voordelen van de bankspaarhypotheek

 • Stabiele bruto woonlasten
 • Fiscaal voordeel voor de spaarrekening
 • Aflossen gedurende de looptijd is niet verplicht
 • De hypotheekrente is gelijk aan de spaarrente op je spaarrekening
 • Na looptijd is het opgebouwde spaarbedrag gelijk aan het uitstaande hypotheekbedrag
 • Maximale flexibiliteit. Je kunt de overlijdensrisicoverzekering bij een andere (goedkopere) maatschappij afsluiten of een bestaande overlijdensrisicoverzekering gebruiken

Nadelen van de bankspaarhypotheek

 • Je lost tijdens de looptijd niets af op je hypotheek
 • Hypotheekrente is niet aftrekbaar voor starters
 • Niet echt flexibel: de spaarrekening moet meestal bij dezelfde maatschappij worden afgesloten
 • De rente is vaak hoger dan bij andere hypotheekvormen
 • Je netto maandlasten gaan omhoog als de hypotheekrente omlaag gaat. Je krijgt minder rente op de spaarrekening, waardoor je dus maandelijks meer moet gaan sparen voor hetzelfde eindkapitaal.

Verplichte aflossing

Starters op de woningmarkt moeten tijdens de looptijd van de hypotheek verplicht aflossen om recht te houden op de volledige hypotheekrenteaftrek. Omdat er met een bankspaarhypotheek niet tijdens de looptijd wordt afgelost, maar na 30 jaar middels de opgebouwde waarde op de bankspaarrekening, is deze hypotheekvorm niet interessant voor starters.

Als je een starter bent, en van de maximale hypotheekrenteaftrek gebruik wil maken, dan kun je beter kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklast

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de te betalen hypotheekrente over de gehele periode gelijk blijft. Er wordt gedurende de looptijd namelijk niets afgelost. Aflossing vind plaats na de looptijd met het vermogen op de bankspaarrekening. Naast de te betalen rente, spaar je maandelijks een vast bedrag op een bankspaarrekening waarover je dezelfde rente krijgt als de hypotheekrente die je betaalt.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.

Voorbeeld opgebouwd vermogen bankspaarrekening

Hieronder wordt de opgebouwde waarde van de bankspaarrekening weergegeven.