Wat valt er onder hypotheek bemiddeling?

Indien je besluit om bij ons een execution only hypotheek af te sluiten, dan houdt dat in dat je ons alleen de opdracht geeft voor de bemiddeling in de hypotheekaanvraag. Wij bemiddelen dus alleen tussen de aanvrager(s) en de geldverstrekker.

Omdat het execution only betreft, ben je zelf verantwoordelijk voor een groot aantal zaken. Lees hieronder wat wij voor je doen en waar je zelf verantwoordelijk voor bent.


Wat gaan wij voor je doen?

 • Contact opnemen
  Wij nemen contact met je op om de aanvraag met je door te nemen zodra je deze bij ons hebt ingediend
 • Vrijblijvende begroting en maandlastenoverzicht
  Je ontvangt van ons een vrijblijvende begroting inclusief een maandlastenoverzicht van alle beschikbare geldverstrekkers op basis van de door jou opgegeven gegevens
 • Renteaanbod geldverstrekker
  Wij vragen een rentevoorstel aan bij de geldverstrekker van jouw keuze
 • Verzamelen stukken
  Alle bij de hypotheekaanvraag benodigde stukken worden door jou verzameld en door ons compleet naar de geldverstrekker gestuurd
 • Verstrekken hypotheekofferte
  Na akkoord van de stukken brengt de geldverstrekker de hypotheekofferte uit
 • Afronden dossier
  Na ondertekenen van de offerte completeren wij het dossier
 • Geld naar notaris
  Na volledig akkoord door de geldverstrekker wordt het aangevraagde hypotheekbedrag door de geldverstrekker overgemaakt naar de notaris

Waar ben je zelf verantwoordelijk voor?

 • Gegevens controleren op juistheid en tijdig aanleveren
  Je bent zelf verantwoordelijk voor de controle van de aangeleverde gegevens. Dit betreft alle aan te leveren gegevens tijdens de aanvraag maar ook gegevens in offertes, taxatierapporten en koopovereenkomsten etc. Je dient de gevraagde gegevens tijdig aan te leveren
 • Bankgarantie
  Indien er een bankgarantie gesteld moet worden dan dien je dit tijdens de aanvraag kenbaar te maken. Bij exection only is het niet onze taak om uit te zoeken of en voor welk bedrag er een bankgarantie benodigd is. Je dient er zelf voor te zorgen dat de bankgarantie tijdig gesteld wordt
 • Ontbindende voorwaarden
  In de koop(aanneem)overeenkomst worden meestal ontbindende voorwaarden opgenomen. Je bent zelf verantwoordelijk om deze voorwaarden en data te controleren en in de gaten te houden. Indien nodig zul je zelf de ontbindende voorwaarden moeten verlengen
 • Offerte geldigheid
  De offerte heeft een beperkte geldigheidsduur. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de offertegeldigheid en het eventueel verlengen van de offerte. De offerte heeft een beperkte geldigheidsduur. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de offertegeldigheid en het eventueel verlengen van de offerte. Let op! Bij sommige geldverstrekkers is het verlengen van de offerte niet mogelijk
 • Hypotheekvoorwaarden en -kenmerken
  Je vraagt een execution only hypotheek aan. Dit houdt in dat je zelf voldoende kennis van financiële zaken, hypotheken en je financiële situatie hebt. Je maakt zelf de keuze welke hypotheek volgens jouw het beste bij jou past. Wij controleren niet of de door jouw opgegeven persoonlijke en financiële gegevens ook daadwerkelijk bij de door jou gekozen hypotheek passen. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het feit of de voorwaarden en productkenmerken van de gekozen hypotheek ook aansluiten bij jouw persoonlijke financiële situatie
 • Wijzigingen
  Indien er data gewijzigd moeten worden, zoals bijvoorbeeld het verlengen van een offerte of het verlengen van de ontbindende voorwaarden, dan zul je dit bij execution only zelf moeten initïeren.
  Wijzigingen in de aanvraag dien je per e-mail kenbaar te maken. Sommige wijzigingen hebben consequenties voor de doorlooptijd van je dossier. Er kunnen extra kosten verbonden zijn aan het doorvoeren van een wijziging (zie kosten execution only).

De doorlooptijd van je dossier is afhankelijk van de door jou gekozen geldverstrekker. Uiteraard hangt e.e.a. ook samen met de snelheid waarmee je de stukken aanlevert.
Wij kunnen geen garanties geven m.b.t. de doorlooptijden van geldverstrekkers daar deze dagelijks kunnen wijzigen.

Lees meer over de de procedures van een hypotheekaanvraag op ons blog

Hypotheek aanvragen