Wat betekent Loan to Income (LTI)?

Wat is Loan To Income bij een hypotheek en waarvoor wordt dit gebruikt?

Loan to Income is een belangrijk criterium bij het verstrekken van hypotheken. Het geeft de verhouding weer tussen het totale hypotheekbedrag en het inkomen van de aanvrager(s).

Bij het beoordelen van een hypotheekaanvraag gebruiken hypotheekverstrekkers de LTI als maatstaf om de financiële draagkracht van de aanvrager te beoordelen. Het doel is om ervoor te zorgen dat de hypotheeklasten in verhouding staan tot het inkomen van de aanvrager, waardoor het risico op betalingsproblemen wordt beperkt.

De LTI wordt gebruikt om de maximale hypotheek op basis van het inkomen te berekenen. .


Hoe wordt de maximale hypotheek met Loan to Income berekend?

Het berekenen van de maximale hypotheek op basis van LTI bestaat uit 5 stappen:

  1. Gezamelijke toetsinkomen berekenen
  2. Woonquote (financieringslastpercentage) bepalen
  3. Maximale financieringslast (woonlast) berekenen
  4. Maandelijkse annuïteitenfactor bepalen
  5. Maximale hypotheek berekenen

Toetsinkomen berekenen

Het toetsinkomen is de uitkomst van de som van alle inkomensbestanddelen verminderd met de eventueel te betalen alimentatie aan je ex-partner. In 2024 mag het inkomen van de partner voor de volledige 100% worden meegenomen voor het berekenen van het toetsinkomen. In 2022 was dit nog 90%.

Woonquote bepalen

Voor het bepalen van de woonquote moet eerst de toetsrente worden bepaald. Kies je voor een rentevastperiode van 10 jaar of langer? Dan mag je de rente gebruiken die op dat moment voor deze rentevastperiode geldt. Kies je voor een kortere rentevastperiode? Dan gebruik je een toetsrente van 5%.

Hierna kan het financieringslastpercentage worden bepaald met speciale financieringslasttabellen. Deze tabellen bestaan uit regels met toetsinkomens en kolommen met toetsrentes. Je kunt nu in de tabel het financieringslastpercentage opzoeken dat voor jou van toepassing is. Het financieringslastpercentage is het percentage van het inkomen dat maximaal mag worden uitgegeven aan hypotheeklasten.

Maximale financieringslast berekenen

De maximale financieringslast bereken je door het toetsinkomen te vermenigvuldigen met het financieringslastpercentage. Je hebt nu het deel van het inkomen uitgerekend dat je maximaal aan woonlast mag hebben.

Maandelijkse annuïteitenfactor bepalen

De maandelijkse annuïteitenfactor zoek je op in de annuïteitentabel en bepaal je aan de hand van de looptijd en de gebruikte toetsrente.

Maximale hypotheek berekenen

De maximale hypotheek is de uitkomst van maandelijks toegestane woonlast vermenigvuldigd met de annuïteitenfactor.


Voorbeeld berekening leencapaciteit

  • Toetsinkomen: € 50.000,-
  • Hypotheekrente: 5 jaar vast 4.20%
  • Omdat de rentevastperiode korter dan 10 jaar is, wordt er gerekend met een toetsrente van 5%.
  • Looptijd hypotheek: 30 jaar

Het financieringslastpercentage (woonquote) dat bij dit toetsinkomen en deze toetsrente hoort is 25%, afgelezen uit de financieringslasttabel. De maximale woonlast is € 50.000,- x 25% / 12 = € 1.041,66 per maand.

In de annuïtaeitentabel wordt de annuïteitenfactor opgezocht. Bij een toetsrente van 5% en een looptijd van 360 maanden bedraagt deze 186,2816. De maximale financiering op basis van het inkomen is: € 1.041,66 x 186,2816 = € 194.043,32

Hypotheek aanvragen