Wat doet een notaris?

Zodra je een finaal akkoord van de hypotheekverstrekker hebt gekregen, dan weet je zeker dat de door jou aangevraagde hypotheek volledig is goedgekeurd. Je kan dan een afspraak gaan inplannen met een notaris, voor het passeren van de hypotheekakte.

Als je een nieuwe woning hebt gekocht zijn er 2 afspraken nodig, één voor de hypotheek en één voor de overdracht van de woning. Over het algemeen worden deze 2 afspraken op dezzelfde dag ingepland.

Indien je je hypotheek oversluit, of een tweede hypotheek neemt bij een andere hypotheekverstrekker, dan is 1 afspraak voldoende. Je hoeft dan alleen naar de notaris voor het passeren van de hypotheekakte.

Een notaris is een jurist die onder andere gespecialiseerd is in onroerend goed. De notaris zorgt ervoor dat de verkoop van een woning eerlijk en volgens de regels verloopt.


Wat doet een notaris nu eigenlijk allemaal?

Opstellen van de hypotheekakte

In de hypotheekakte wordt vastgelegd dat je een geldlening (hypotheek) van de hypotheekverstrekker krijgt. Hiervoor krijgt de hypotheekverstrekker de woning in onderpand. Dat houdt in dat de hypotheekverstrekker de woning openbaar mag verkopen indien je je aflossingsverplichting en/of rentebetalingen niet nakomt. Dit wordt ook wel het recht van hypotheek genoemd.


Opstellen van de leveringsakte

De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Hierin staan de gemaakte afspraken tussen de koper en de verkoper zoals vastgelegd in de koopovereenkomst. Middels de leveringsakte wordt de woning 'geleverd' en komt dus officieel op jouw naam te staan. Naast het opstellen van de leveringsakte controleert de notaris of de verkoper van de woning daadwerkelijk de eigenaar is. Ook wordt er gekeken of er geen beslagen op de te verkopen woning rusten en of er aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan.


Inschrijving in de openbare registers

De notaris zorgt er voor dat de leveringsakte en de hypotheekakte worden ingeschreven in de openbare registers en bij het kadaster.


Afwikkeling financiële zaken

De financiële afwikkeling wordt ook door de notaris verzorgd. Zo dient de koopsom voor de aan te kopen woning op een zogenaamde derdengeldenrekening van de notaris te worden gestort. De notaris zorgt er vervolgens voor dat dit bedrag naar de rekening van de verkoper wordt overgemaakt.
Daarnaast kan de notaris alle overige kosten voldoen, zoals onder andere het betalen van de nota voor bemiddeling en/of advies voor de hypotheek, de kosten voor een taxatie van de woning of betaling van de koopsom voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering


Kopen van een woning

Ga je binnenkort een woning kopen en wil je meer informatie over de notaris en het kopen van een woning? De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft een handig boekje samengesteld waarin je alles leest over je rechten en plichten als je een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

Download boekje


Verkopen van een woning

Ook voor het verkopen van je woning heeft de KNB heeft een boekje gemaakt waarin je leest wat je allemaal moet regelen voor je huis verkocht is. Wat zijn je rechten en plichten? Wat zijn veelvoorkomende problemen? Hoe ga je om met een koper die in gebreke blijft? En waarom moet je eigenlijk naar de notaris?

Download boekje


Meer informatie over de notaris

Neem voor meer informatie over de notaris en zijn werkzaamheden contact met ons op of kijk op de website van de KNB.

Behalve alles over het kopen en verkopen van een woning kun je daar ook een notaris in jouw omgeving zoeken of informatie vinden over:

  • Samenwonen
  • Trouwen of geregistreerd partnerschap
  • Internationale huwelijken en partnerschappen
  • Schenken
  • Nalatenschap regelen
  • Erfenis krijgen
  • Wilsbekwaamheid
  • Levenstestament en volmacht
Hypotheek aanvragen