Ontbindende voorwaarden

Wat zijn ontbindende voorwaarden en wat kan je er mee?

Als je gaat bieden op een woning, is het verstandig om goed na te denken over verschillende voorwaarden die je op kunt laten nemen in het koopcontract. Deze voorwaarden geven jou wat extra ruimte en zekerheid bij de aankoop van een woning.

Bespreek deze voorwaarden van te voren met de verkoper. Als je geen ontbindende voorwaarden in de koopakte laat opnemen, dan zit je na je 3 dagen bedenktijd vast aan de koop en ben je verplicht de woning af te nemen.


Welke ontbindende voorwaarden zijn er?

Financiering

Eén van de belangrijkste en meest voorkomende ontbindende voorwaarde is het voorbehoud van financiering. Dit zorgt er voor dat je als koper na het tekenen van de koopovereenkomst toch onder de overeenkomst uit kan als je de financiering niet rond krijgt.

Aan deze ontbindende voorwaarde is wel een voorwaarde verbonden: je moet 2 schriftelijke afwijzingen hebben van in Nederland gevestigde hypotheekverstrekkers waarin staat dat de aangevraagde hypotheek voor de aankoop van de woning niet kan worden verstrekt. Dit is meestal het geval als de aangevraagde hypotheek te hoog is ten opzichte van het inkomen van de aanvrager(s).

Ook komt het voor dat de gevraagde hypotheek niet kan worden verstrekt omdat er een negatieve BKR registratie op naam van de aanvrager(s) staat waardoor de aanbieder geen hypotheek wil verstrekken.


Nationale Hypotheek Garantie

Een andere voorwaarde die vaak wordt opgenomen in het koopcontract is het voorbehoud voor het verkrijgen van NHG bij een hypotheekaanvraag. Veel hypotheken worden aangevraagd met Nationale Hypotheek Garantie omdat dit voor jou, maar ook voor de hypotheekverstrekker een aantal voordelen biedt. Jij krijgt een lagere rente en meer zekerheid. De hypotheekverstrekker heeft ook meer zekerheid dat de lening wordt afgelost.

Bekijk eerst de voorwaarden of een hypotheek met NHG voor jou mogelijk is. Laat daarna eventueel in de koopovereenkomst opnemen dat de koop geen doorgang kan vinden indien je geen hypotheek met NHG kunt krijgen.


Bouwkundige keuring

Het huis dat je op op het oog hebt, zou verborgen gebreken kunnen bevatten. Hierom is het verstandig om vooral bij oudere woningen een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Een bouwkundige keuring staat los van, en gaat verder dan een taxatierapport.

Bij een bouwkundige keuring zal een bouwkundige vaststellen wat de staat van de woning is, welke kosten er direct moeten worden gemaakt voor achterstallig onderhoud en welke kosten je in de toekomst kan verwachten. Dit alles wordt vastgelegd in een bouwkundig rapport. Je begrijpt dat de uitkomst van deze keuring van invloed kan zijn op de huidige waarde van de woning en de prijs die jij bereid bent te betalen.

Je kunt dan in de koopakte een ontbindende voorwaarde opnemen waarin is vastgelegd dat de koop niet doorgaat als de woning tal van gebreken blijkt te hebben waarvan jij niet op de hoogte was ten tijde van het tekenen van de koopovereenkomst. Vooral als het herstel van die gebreken een hoop extra kosten met zich mee gaan brengen.


Wijziging van bestemmingsplan

Het niet kunnen (laten) wijzigen van een bestemmingsplan wordt ook wel als ontbindende voorwaarde opgenomen. Het kan namelijk voorkomen dat je de woning die je wilt kopen grondig wil gaan verbouwen.

Denk hier bijvoorbeeld aan een grote aanbouw of het plaatsen van een garage. Als het bestemmingsplan dit niet toe laat en je kunt het bestemmingsplan niet bij de gemeente laten wijzigen, kun je met deze ontbinden voorwaarde toch nog van de koop afzien.


Huisvestingsvergunning

Het kan zijn dat je een laag inkomen hebt en dat je van plan bent om een goedkope woning te kopen. In sommige gemeentes wordt hiervoor een huisvestingsvergunning verstrekt. Hiervoor dien je echter wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden worden door de gemeente bepaald.

Ook het niet verkrijgen van zo'n huisvestingsvergunning kan je als ontbindende voorwaarde laten opnemen in de koopovereenkomst. Hierdoor ben je niet verplicht de woning te kopen als de gemeente je geen vergunning wilt verstrekken.


Op tijd een hypotheek aanvragen

Het is handig om alvorens te bieden op een woning, of in ieder geval vóór het tekenen van de koopovereenkomst eerst te kijken naar je financiële mogelijkheden. Mocht je een koopovereenkomst hebben getekend en de 3 dagen bedenktijd zijn reeds voorbij, dan ben je verplicht de woning af te nemen indien je geen beroep kunt doen op één van de ontbindende voorwaarden. Indien je de woning vervolgens niet wil of kunt afnemen, dan ben je een boete verschuldigd van 10% van de hoofdsom, exclusief eventuele extra schade die de verkoper ondervindt.

Zorg er daarom dus voor dat je in ieder geval vóórdat de ontbindende voorwaarden gaan verlopen reeds zekerheid hebt bij de aanvraag van een hypotheek. Het komt namelijk nog regelmatig voor dat er een hypotheekaanvraag wordt ingediend terwijl de termijn voor aanspraak op ontbindende voorwaarden bijna verlopen is. Hypotheekverstrekkers kunnen jou niet binnen 48 uur duidelijkheid verschaffen.

Houdt daarom rekening mee met de doorlooptijden van hypotheekverstrekkers en maak een inschatting van de duur van jouw hypotheekaanvraag.

Hypotheek aanvragen