Wat is de CHF-norm?

De CHF-norm zijn regels en voorwaarden die bij het verstrekken van een hypotheek door alle hypotheekverstrekkers in Nederland worden gebruikt. CHF is een afkorting van Contactorgaan Hypothecair Financiers en bestaat uit het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en de NVB (Nederlandese Vereniging van Banken). Samen hebben zij de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) opgesteld.


Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF)

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen is een belangrijk instrument binnen de Nederlandse financiële sector dat tot doel heeft om verantwoorde hypotheken te bevorderen en consumenten te beschermen. De GHF is is een leidraad voor hypotheekverstrekkers bij het verstrekken van hypotheken.

De GHF bevat richtlijnen en regels die hypotheekverstrekkers gebruiken om ervoor te zorgen dat consumenten op een verantwoorde en duurzame manier een hypotheek afsluiten. Een van de belangrijkste principes van de GHF is dat hypotheekverstrekkers de financiële positie van de consument zorgvuldig moeten beoordelen voordat zij een hypotheek verstrekken. Dit houdt onder andere in dat de hypotheekverstrekker een gedegen inkomenstoets moet uitvoeren en rekening moet houden met de financiële verplichtingen en levensstijl van de consument om overkreditering te voorkomen.

Daarnaast stelt de GHF eisen aan de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning, ook wel Loan-to-Value (LTV) genoemd. Deze LTV-limieten zijn ingesteld om te voorkomen dat consumenten te grote hypotheekschulden aangaan in verhouding tot de waarde van hun woning. Door deze limieten te hanteren, wordt het risico voor zowel de consument als de hypotheekverstrekker beperkt.

Een ander belangrijk aspect van de GHF is dat hypotheekverstrekkers consumenten duidelijk en begrijpelijk moeten informeren over de voorwaarden en risico's van de hypotheek. Dit omvat onder andere het verstrekken van een passend advies, het opstellen van een transparante offerte en het verstrekken van begrijpelijke informatie over de verschillende hypotheekvormen en rentemogelijkheden.

Het is belangrijk op te merken dat de Gedragscode Hypothecaire Financieringen een set van richtlijnen is en geen wettelijk bindende regelgeving.

Download hier de gedragscode:

Download

Mogen hypotheekverstrekkers afwijken van de norm?

Iedere hypotheekaanvraag is anders. In de meeste gevallen vallen hypotheekaanvragen binnen de daarvoor gestelde norm. Dit noemen we comply.

Soms past een aanvraag niet binnen de norm. In zulke individuele gevallen mag een hypotheekverstrekker afwijken van de norm. Dat noemen we explain.

Bij een explain-aanvraag kan er bij deze specifieke gevallen maatwerk worden geboden. Hiervoor moet exact worden uitgelegd en aangetoond waarom er in deze situatie van de norm moet worden afgeweken. Dit geldt voor de normen: inkomen, marktwaarde en aflossingsvrij. Als de aanvraag vervolgens goed is onderbouwd kan de aangevraagde hypotheek alsnog worden verstrekt.

Hypotheek aanvragen