Wat is de Mortgage Credit Directive?

De Mortgage Credit Directive is de nieuwe Europese Hypothekenrichtlijn voor aanbieders en bemiddelaars in hypotheken. Alle Europese lidstaten moeten vanaf 21 maart 2016 deze richtlijn in hun wetgeving hebben opgenomen.

Voor Nederland hield dat in dat er aanpassingen moesten komen in het BW (Burgerlijk Wetboek), de Wft (Wet op het financiel toezicht) en de Bgfo (Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen)

De implementering van de Mortgage Credit Directive zorgde ervoor dat er zaken wijzigden aan de advisering, de vastlegging en de processen rondom hypotheken.
Momenteel heeft Nederland deze richtlijn in de wetgeving geïmplementeerd. Alle in Nederland gevestigde geldverstrekkers werkt inmiddels volgens deze richtlijn.

Wat zijn hiervan de voordelen en wat betekent dat nu voor klanten die een hypotheek gaan afsluiten?


De nieuwe Europese Hypothekenrichtlijn

De nieuwe Europese Hypothekenrichtlijn heeft als doel een internationale vergelijking van aanbieders en bemiddelaars mogelijk, maar voornamelijk eenvoudiger te maken.
Er bestaat hierdoor de mogelijkheid dat de vraag en het aanbod van hypotheekproducten van buiten Nederland zullen toenemen. Het resultaat hiervan is een betere marktwerking èn goedkopere producten.

De belangrijkste wijziging is dat het aanbod van de geldverstrekker bindend is. Dat houdt in dat de offerte niet meer mag worden gewijzigd nadat deze is uitgebracht.
Vanzelfsprekend heeft dat gevolgen voor de manier waarop offertes worden verstrekt.

Offertes worden niet meer op voorhand verstrekt. In plaats van een offerte krijg je van de geldverstrekker eerst een rentevoorstel.
Het rentevoorstel wordt ook wel renteaanbod of voorlopige offerte genoemd. Na het accepteren van het rentevoorstel staat de rente vast. Je weet op dat moment dus al zeker wat je maandelijkse lasten zullen worden.


De voordelen van de Mortgage Credit Directive

De Europese Hypothekenrichtlijn biedt de consument de volgende voordelen:

  • Betere vergelijking van geldverstrekkers
  • Betere vergelijking van het hypotheekaanbod
  • Betere vergelijking van de rentes
  • Je weet zeker dat de hypotheek doorgaat na het verstrekken van de hypotheekofferte
  • De boeterente mag nooit hoger zijn dan het financiële nadeel van de geldverstrekker (dit kan resulteren in lagere boetes)
  • Er komt een verbod op koppelverkoop (je hoeft aanverwante producten niet meer bij dezelfde geldverstrekker af te sluiten)

De nadelen van de Mortgage Credit Directive

  • Taxatie is altijd verplicht (ook als je slechts een klein deel leent ten opzichte van de marktwaarde van de woning)
  • Je ontvangt pas een offerte nadat alle overige benodigde documenten door de geldverstrekker akkoord zijn bevonden

Direct zelf online hypotheek aanvragen

Bij executiononlyhypotheek.com werken wij conform de nieuwe Europese Hypothekenrichtlijn.
Dit houdt in dat je pas een offerte krijgt nadat het volledige dossier compleet is en akkoord is bevonden door de geldverstrekker.

Je ontvangt van ons altijd eerst een vrijblijvende berekening van verschillende hypotheekverstrekkers conform jouw aanvraag.
Deze berekening verplicht je tot niets en zorgt ervoor dat je aanbieders kunt vergelijken.

Na deze vrijblijvende berekening kun je kiezen of je een rentevoorstel wilt van de door jou gekozen geldverstrekker.
Nadat je akkoord bent gegaan met het rentevoorstel en alle benodigde stukken akkoord zijn bevonden, ontvang je de definitieve offerte.

Hypotheek aanvragen