Eigenwoningforfait 2021

Het eigenwoningforfait daalt weer in 2021. Wat is dit forfait nu precies, hoe moet je dit berekenen en wat betekent dit voor jou?

Wat is eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait is een te betalen belasting in box 1 over de waarde van de woning. Volgens de belastingdienst hebben huiseigenaren een voordeel uit de eigen woning: het woongenot. Over dit 'genot' moet je belasting betalen: het eigenwoningforfait.

Omdat dit genot natuurlijk nooit exact te bepalen is, wordt niet het werkelijke genot, maar het veronderstelde genot belast. Het eigenwoningforfait wordt berekend over de WOZ-waarde van de woning. Dit forfait wordt vervolgens bij je inkomen opgeteld om hier in box 1 belasting over te betalen. De betaalde hypotheekrente mag je dan weer van je inkomen aftrekken.

Eigenwoningforfait berekenen

De berekening van het eigenwoningforfait kan ieder jaar anders zijn, omdat deze afhankelijk is van de WOZ-waarde van de woning en omdat de forfaitpercentages in de gebruikte staffel elk jaar kunnen wijzigen.

Het eigenwoningforfait wordt berekend door de WOZ-waarde van je woning te vermenigvuldigen met het forfaitpercentage dat voor deze waarde conform de staffel van toepassing is.

Bereken zelf forfait middels onderstaande staffel of gebruik de rekenmodule om de te betalen belasting over 2021 of de voorgaande jaren te berekenen.

Tabel eigenwoningforfait 2020

Het eigenwoningforfait is in 2020 lager dan in 2019. Het forfait voor woningen tussen de € 75.000,- en € 1.090.000,- is met 0,05% verlaagd naar 0,65%.
Voor woningen boven de € 1.090.000,- is het vaste bedrag van € 7020,- verlaagd naar € 6540,-.
Het eigenwoningforfait wordt nu jaarlijks verlaagd omdat de hypotheekrenteaftrek verder wordt beperkt.

Zoek in onderstaande tabel op wat deze verlaging van het eigenwoningforfait in 2020 voor jou betekent.

WoningwaardeForfait
meer danniet meer dan
- € 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,20%
€ 25.000 € 50.000 0,35%
€ 50.000 € 75.000 0,45%
€ 75.000 € 1.090.000 0,60%
€ 1.090.000 - € 6.540 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.090.000

Tabel eigenwoningforfait 2021

Het eigenwoningforfait is in 2021 wederom lager dan vorig jaar. Het forfait voor woningen tussen de € 75.000,- en € 1.110.000,- is nu met 0,10% verlaagd naar 0,50%.
Voor woningen boven de € 1.110.000,- is het vaste bedrag van € 6540,- verlaagd naar € 5550,-.

Zoek in onderstaande tabel op wat deze verlaging van het eigenwoningforfait in 2021 voor jou betekent.

WoningwaardeForfait
meer danniet meer dan
- € 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,20%
€ 25.000 € 50.000 0,30%
€ 50.000 € 75.000 0,40%
€ 75.000 € 1.110.000 0,50%
€ 1.110.000 - € 5.550 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.110.000

Wet Hillen en aflosboete

De Wet Hillen is vermoemd naar oud CDA-minister Hans Hillen en heeft als doel het aflossen van de hypotheek te stimuleren. Nederland staat strak bovenaan op de wereldranglijst voor wat betreft uitstaande hypotheekschuld. De wet Hillen zorgt ervoor dat men sneller zal gaan aflossen doordat bij (bijna) afgeloste hypotheken geen eigenwoningforfait als bijtelling bovenop het inkomen komt. Men heeft dus een vrijstelling voor het te betalen eigenwoningforfait. Dit geldt voor huiseigenaren waarvan de totale hypotheekrenteaftrek lager is dan het eigenwoningforfait.

Nu is kabinet Rutte 3 van plan de Wet Hillen geleidelijk af te schaffen. Hierdoor worden huiseigenaren met geen, of een lage hypotheek gestraft omdat ze juist in het verleden hebben afgelost. Het afschaffen van deze wet wordt daarom ook wel de 'aflosboete' genoemd. Vooral ouderen en mensen met een hoger inkomen gaan de dupe worden van het afschaffen van de wet Hillen.