Eigenwoningforfait 2024

Het eigenwoningforfait blijft in 2024 hetzelfde als in 2023. Wat is dit forfait nu precies, hoe moet je dit berekenen en wat betekent dit voor jou?


Wat is eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait is een te betalen belasting in box 1 over de waarde van de woning. Volgens de belastingdienst hebben huiseigenaren een voordeel uit de eigen woning: het woongenot. Over dit 'genot' moet je belasting betalen: het eigenwoningforfait.

Omdat dit genot natuurlijk nooit exact te bepalen is, wordt niet het werkelijke genot, maar het veronderstelde genot belast. Het eigenwoningforfait wordt berekend over de WOZ-waarde van de woning. Dit forfait wordt vervolgens bij je inkomen opgeteld om hier in box 1 belasting over te betalen. De betaalde hypotheekrente mag je dan weer van je inkomen aftrekken.


Eigenwoningforfait berekenen

De uitkomst van het berekenen van het eigenwoningforfait kan ieder jaar anders zijn, omdat deze afhankelijk is van de WOZ-waarde van de woning en omdat de forfaitpercentages in de gebruikte staffel elk jaar kunnen wijzigen.

Het eigenwoningforfait wordt berekend door de WOZ-waarde van je woning te vermenigvuldigen met het forfaitpercentage dat voor deze waarde conform de staffel van toepassing is.

Bereken zelf forfait middels onderstaande staffel of gebruik de rekenmodule om de te betalen belasting over 2024 of de voorgaande jaren te berekenen.


Tabel eigenwoningforfait 2024

Het eigenwoningforfait is in 2024 hetzelfde als in 2023. De hoogste drempel van de woningwaarde in de staffel is wel verhoogd van € 1.200.000,- naar € 1.320.000,-, maar het forfaitpercentage is 0,35% gebleven.
Voor woningen boven de € 1.320.000,- is het vaste bedrag van € 4200,- verhoogd naar € 4620,-.
Het eigenwoningforfait wordt jaarlijks verder verlaagd omdat de hypotheekrenteaftrek verder wordt beperkt.

Zoek in onderstaande tabel op wat deze wijziging van het eigenwoningforfait in 2024 voor jou betekent.

WoningwaardeForfait
Meer danMinder dan
- € 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,10%
€ 25.000 € 50.000 0,20%
€ 50.000 € 75.000 0,25%
€ 75.000 € 1.320.000 0,35%
€ 1.320.000 - € 4.620 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.320.000

Tabel eigenwoningforfait 2023

Het eigenwoningforfait was in 2023 lager dan in 2022. Het forfait voor woningen tussen de € 75.000,- en € 1.200.000,- werd met 0,10% verlaagd naar 0,35%.
Voor woningen boven de € 1.200.000,- werd het vaste bedrag van € 5085,- verlaagd naar € 4200,-.
Het eigenwoningforfait wordt jaarlijks verder verlaagd omdat de hypotheekrenteaftrek verder wordt beperkt.

Zoek in onderstaande tabel op wat deze verlaging van het eigenwoningforfait in 2023 voor jou betekende.

WoningwaardeForfait
Meer danMinder dan
- € 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,10%
€ 25.000 € 50.000 0,20%
€ 50.000 € 75.000 0,25%
€ 75.000 € 1.200.000 0,35%
€ 1.200.000 - € 4.200 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.200.000

Tabel eigenwoningforfait 2022

Het eigenwoningforfait was in 2022 wederom lager dan in 2021. Het forfait voor woningen tussen de € 75.000,- en € 1.130.000,- werd met 0,05% verlaagd naar 0,45%.
Voor woningen boven de € 1.130.000,- werd het vaste bedrag van € 5550,- verlaagd naar € 5085,-.

Zoek in onderstaande tabel op wat deze verlaging van het eigenwoningforfait in 2022 voor jou betekende.

WoningwaardeForfait
Meer danMinder dan
- € 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,15%
€ 25.000 € 50.000 0,25%
€ 50.000 € 75.000 0,35%
€ 75.000 € 1.130.000 0,45%
€ 1.130.000 - € 5.085 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.130.000

Wet Hillen en aflosboete

De Wet Hillen is vermoemd naar oud CDA-minister Hans Hillen en heeft als doel het aflossen van de hypotheek te stimuleren. Nederland staat strak bovenaan op de wereldranglijst voor wat betreft uitstaande hypotheekschuld. De wet Hillen zorgt ervoor dat men sneller zal gaan aflossen doordat bij (bijna) afgeloste hypotheken geen eigenwoningforfait als bijtelling bovenop het inkomen komt. Men heeft dus een vrijstelling voor het te betalen eigenwoningforfait. Dit geldt voor huiseigenaren waarvan de totale hypotheekrenteaftrek lager is dan het eigenwoningforfait.

Nu is de regering van plan de Wet Hillen geleidelijk af te schaffen. Hierdoor worden huiseigenaren met geen, of een lage hypotheek gestraft omdat ze juist in het verleden hebben afgelost. Het afschaffen van deze wet wordt daarom ook wel de 'aflosboete' genoemd. Vooral ouderen en mensen met een hoger inkomen gaan de dupe worden van het afschaffen van de wet Hillen.

Hypotheek aanvragen