Hypotheek documenten controleren

Voor zowel kopers als oversluiters zijn er bij een hypotheek een hoop documenten nodig om je hypotheekaanvraag te kunnen beoordelen. Om een spoedige afwikkeling van je hypotheekaanvraag te bewerkstelligen, tref je onderstaand alle hypotheek documenten aan die nodig zijn voor je aanvraag.
Wij ontvangen de documenten graag zo veel mogelijk in één keer in PDF en in een zo klein mogelijk formaat. (documenten eventueel verkleinen met www.smallpdf.com)

Je kunt de benodigde hypotheek documenten scannen met een scanner en dan opslaan als PDF.
Om de documenten sneller en makkelijker te verzenden en te verwerken, is het belangrijk dat de documenten zo klein mogelijk zijn.


Voorbeeld bestandsgrootte hypotheek documenten

 • Scannen van een paspoort in kleur met 300 dpi is bijna 1MB
 • Scannen van een paspoort in kleur met 150 dpi is bijna 250kB
 • Scannen van een paspoort met grijswaarden met 150 dpi is 200kB

Door alle bestanden te scannen met grijswaarden en een DPI van 150, zijn de documenten voldoende leesbaar voor de geldverstrekker en 5 keer kleiner ten opzichte van de standaard scannerinstellingen. Zo kunnen alle benodigde documenten goed worden verwerkt en weet je zeker dat de bestanden niet te groot zijn om te mailen.

Controleer hieronder of je beschikt over alle benodigde documenten voor je hypotheek:


Documenten om te verifiëren wie je bent

 • Kopie paspoort
  Van aanvrager en eventuele partner. Ingescand op ware grootte, paspoorten inclusief achterzijde van de fotopagina mèt BSN-nummer. Of,
 • Kopie identiteitskaart
  Van aanvrager en eventuele partner. Ingescand op ware grootte, voor- en achterzijde. Of,
 • Kopie verblijfsvergunning (indien van toepassing)
  Van aanvrager en eventuele partner

Indien gescheiden

 • Kopie echtscheidingsconvenant
 • Kopie akte van verdeling
 • Kopie vonnis rechtbank
 • Kopie inschrijving scheiding bij de gemeente

Documenten om je inkomen te controleren

Loondienst

 • Kopie laatste loonstrook
  Van aanvrager en eventuele partner
 • Originele werkgeversverklaring model NHG 2024
  Niet ouder dan 3 maanden
 • laatste 3 jaaropgaven
  (Indien geen contract onbepaalde tijd met intentieverklaring)
 • Volledig bankafschrift met bijschrijving salaris
  (Inclusief datum en naw-gegevens, moet van dezelfde maand zijn als de loonstrook)
 • Kopie arbeidscontract
  (Indien korter dan een jaar in dienst, een kopie van het arbeidscontract)
 • Schenkingsovereenkomst / leningovereenkomst
  (indien je geld leent of een schenking krijgt van familie of vrienden)

Uitzendkracht / contract bepaalde tijd / flexwerker

 • Kopie laatste loonstrook
  Van aanvrager en eventuele partner
 • Originele werkgeversverklaring model NHG 2024
  Niet ouder dan 3 maanden
 • Getekende intentieverklaring
  (onderdeel van de werkgeversverklaring)
 • Kopie jaaropgaven
  Van je werkgever(s) of uitkeringsinstanties van de laatste 3 jaar

Ondernemer / DGA

 • Jaarrekeningen
  Van je onderneming(en) van de laatste 3 jaar (of minder indien niet aanwezig)
 • Inkomensverklaring Ondernemer
  Opgemaakt door een door NHG of geldverstrekker geaccepteerde rekenexpert
 • Belastingaangiftes Inkomstenbelasting
  Van de laatste 3 jaar
 • Aanslagbiljetten Inkomstenbelasting
  Van de laatste 3 jaar (voor zover aanwezig)
 • Laatste salarisstrook, werkgeversverklaring en jaaropgave
  Voor DGA

AOW / Pensioen / VUT / Uitkering

 • UWV-beschikking
  Met uitkering van WW of WIA van aanvrager of eventuele partner
 • Kopie UPO
  Pensioenoverzicht met gegevens over inkomsten uit (pre)pensioen / AOW / VUT
 • Recente specificatie van de uitkering
  Deze is vaak te downloaden via het UWV of pensioenuitvoerder.

Indien gescheiden

 • Te ontvangen partneralimentatie

Documenten om je vermogen te controleren

 • Overzicht eigen middelen (indien er eigen middelen worden ingebracht)
  Overzicht van de opbouw van deze eigen middelen. Bijvoorbeeld door de mutaties van afgelopen 6 maanden middels afschrift aan te tonen. Opbouw kan ook worden aangetoond door IB aangifte of jaaropgaaf van de spaarrekening. Let op!! Op het afschrift dient datum en NAW zichtbaar te zijn.
 • Kopie te verpanden levensverzekering
  (Indien een oude reeds afgesloten verzekering verpand dient te worden)
 • Kopie recente OZB aanslag
  (Alleen bij huidige koopwoning)
 • Origineel taxatierapport
  (Alleen bij oversluiten van de huidige woning)
 • Waardeverklaring makelaar
  (Alleen voor overbrugging bij aankoop nieuwe woning. Verklaring met vermoedelijke opbrengst oude woning en verkoopduur in maanden)
 • Kopie eigendomsbewijs
  (Indien van toepassing)

Documenten om je financiële verplichtingen te controleren

 • Saldobiljet huidige hypotheek
  (Indien oversluiting of huidige woning nog niet verkocht is)
 • Saldobiljet lopende leningen
  (Persoonlijke lening, doorlopend krediet, Credit Card etc.)
 • DUO
  (Studieregeling indien van toepassing)
 • Te betalen partneralimentatie
  (Indien van toepassing)

Documenten hypotheek voor de aan te kopen woning

 • Kopie koopovereenkomst
  (Door beide partijen ondertekend)
 • Origineel taxatierapport
  (Uitgebracht door een erkende taxateur met waarde voor- en na verbouwing indien van toepasasing)
 • Specificatie verbouwingskosten
  (Indien van toepassing. Specificatie moet overeenkomen met het bedrag dat in het taxatierapport staat vermeld)

Hypotheekdocumenten op de juiste wijze aanleveren

Indien de benodigde hypotheekdocumenten niet, of niet tijdig op de juiste manier zijn aangeleverd, dan geldt er een opslag van € 200,- op het reguliere tarief van € 695,-.
Wij hebben dan namelijk meer tijd nodig om je dossier te completeren.

Hypotheek aanvragen