Intentieverklaring

Een intentieverklaring is een verklaring waarmee de werkgever aangeeft de intentie te hebben een dienstverband voor bepaalde tijd, na afloop om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.


Standaard op de werkgeversverklaring

Deze verklaring kan los worden opgesteld, maar is meestal onderdeel van de standaard werkgeversverklaring. Met deze verklaring heeft een hypotheekverstrekker meer zekerheid dat de hypotheeklasten nu, maar óók in de toekomst voldaan kunnen blijven worden.


Intentieverklaring hypotheek

De intentieverklaring hypotheek is onderdeel van de werkgeversverklaring. Op het standaard model werkgeversverklaring 2024 staat de intentieverklaring in de kolom 'Verklaring voortzetting dienstverband'.

Als de werknemer een contract voor bepaalde tijd heeft, kan de werkgever met deze verklaring aangeven dat hij de intentie heeft het contract om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.


Geen verklaring?

Soms wil een werkgever geen intentieverklaring verstrekken. Een intentieverklaring is wél nodig als de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft en een hypotheek af wilt sluiten. Het is goed om te weten dat de werkgever nergens aan vast zit bij het tekenen van zo'n verklaring. De werkgever geeft namelijk aan dat hij slechts de 'intentie' heeft om het contract om te zetten naar bepaalde tijd.

Daarnaast kan de werkgever zich nog altijd beroepen op het feit dat de medewerker niet gelijkblijvend is blijven functioneren, of dat de bedrijfsomstandigheden zijn gewijzigd sinds het afgeven van de verklaring.


Intentieverklaring 2024 voorbeeld

Een voorbeeld van de verklaring kun je hieronder downloaden. Let erop dat de verklaring volledig wordt ondertekend en voorzien van een bedrijfsstempel. Als de werkgever niet over een bedrijfsstempel beschikt, dan moet dit worden verklaard middels een brief op het briefpapier van de werkgever.

Download