Wat betekent Loan to Value (LTV)?

Wat is Loan To Value bij een hypotheek en waarvoor wordt dit gebruikt?

Loan to Value (LTV) is een financiele term die gebruikt wordt in de wereld van leningen en hypotheken. Het is een verhouding die de waarde van een lening of hypotheek vergelijkt met de waarde van het onderpand. LTV wordt vaak gebruikt door hypotheekverstrekkers om het risico voor de verstrekker te beoordelen en de maximale hypotheek op basis van het onderpand voor de aanvrager te bepalen.


Hoe bereken je de LTV-ratio?

De LTV-ratio wordt berekend door de hypotheeksom te delen door de waarde van het onderpand en het resultaat te vermenigvuldigen met 100 om een percentage te verkrijgen. Bijvoorbeeld, als iemand een hypotheek van € 200.000,- heeft op een woning met een marktwaarde van € 250.000,-, dan is de LTV-ratio 80% (€ 200.000,- / € 250.000,- x 100).


Beperken van risico

Een hogere LTV-ratio impliceert een groter risico voor de hypotheekverstrekker, omdat de lening een groter deel van de waarde van het onderpand vertegenwoordigt. Dit betekent dat als de waarde van het onderpand daalt, de woning mogelijk "onder water" komt te staan, wat inhoudt dat de schuld groter is dan de waarde van het onderpand. Dit kan problematisch zijn als de hypotheek niet kan worden terugbetaald en je gedwongen wordt het onderpand te verkopen. In zulke gevallen kan de hypotheekverstrekker verlies lijden.

Om risico's te beperken, hanteren hypotheekverstrekkers maximale LTV-ratio's. Dit betekent dat ze een limiet stellen aan het percentage van de waarde van het onderpand dat iemand kan lenen. Bijvoorbeeld, een hypotheekverstrekker kan bepalen dat de maximale LTV-ratio 90% is, wat betekent je maximaal 90% van de waarde van het onderpand kan lenen. Dit beschermt de consument en de hypotheekverstrekker tegen grote verliezen in geval van waardedaling van het onderpand.


Risicoklasse of tariefklasse

Als potentiële huizenkoper of iemand die op zoek is naar een hypotheek, is het belangrijk om de LTV-ratio te begrijpen en hoe dit van invloed kan zijn op de af te sluiten hypotheek. Een lagere LTV-ratio kan gunstig zijn, omdat het minder risico met zich meebrengt en meestal lagere rentetarieven oplevert. Het kan ook de mogelijkheid vergroten om een hypotheek te krijgen, omdat hypotheekverstrekkers vaak meer geneigd zijn om hypotheken te verstrekken met een lagere LTV-ratio.

Hypotheekverstrekkers gebruiken de LTV-ratio voor hun risicoklasses of tariefklasses waarin de verschillende rentetarieven zijn opgenomen. Over het algemeen geldt: hoe hoger de LTV-ratio, hoe hoger de rente. (NHG uitgezonderd)

Bekijk hieronder de actuele hypotheekrentes van alle hypotheekverstrekkers gebaseerd op de verschillende risicoklasses:

Hypotheek aanvragen