Hoe lang duurt een hypotheekaanvraag?

De duur van een hypotheekaanvraag is afhankelijk van verschillende factoren.
Zo is een hypotheekaanvraag voor een starter, die voor het eerst een woning koopt, een stuk minder complex dan een hypotheekaanvraag voor een doorstromer die de huidige woning nog niet verkocht heeft.

Hoe lang een hypotheekaanvraag duurt hangt af van:

 • Aanleveren juiste informatie
  Probeer altijd zo veel mogelijk exacte informatie aan te leveren. Zodra bijvoorbeeld het opgegeven inkomen niet overeenkomt met dat op de salarisstrook of de werkgeversverklaring kan dat vertraging en/of afwijzing opleveren.
 • Aanvraag voor zelfstandigen
  Een hypotheekaanvraag voor zelfstandigen duurt over het algemeen langer omdat de hypotheek berekend moet worden op basis van het inkomen uit onderneming. Hiervoor moet een inkomensverklaring worden opgemaakt en/of moeten de jaarstukken beoordeeld worden.
 • Verwerkingstijd hypotheekverstrekker
  De ene hypotheekverstrekker is wat sneller dan de andere. Als een hypotheekverstrekker op enig moment en lagere rente heeft dan een andere, dan wil daar wel eens wat achterstand in de verwerking van de hypotheekaanvragen ontstaan.
 • Gecompliceerde dossiers
  Soms is een dossier gecompliceerd. Denk hierbij aan oversluiting bij scheiding. Hiervoor zijn extra documenten benodigd waardoor de aanvraag meestal langer duurt.
 • Advies of execution only
  Vanzelfsprekend duurt een hypotheekaanvraag met hypotheekadvies langer dan wanneer je het zelf doet (execution only). Deze periode kan worden versneld door te kiezen voor een 'verkort telefonisch adviestraject'.

Aanvraag van een renteaanbod of rentevoorstel

Nadat je de hypotheekaanvraag hebt ingediend en van ons een volledig overzicht van al je mogelijkheden hebt ontvangen, kun je een renteaanbod aanvragen van de door jou gekozen hypotheekverstrekker. Zo'n renteaanbod wordt ook wel rentevoorstel, indicatief voorstel, voorlopige offerte of voorbeeldofferte genoemd. Dit aanbod of voorstel is niet definitief. Alle benodigde documenten moeten nog door de hypotheekverstrekker worden beoordeeld. De rente die in het aanbod staat is wel definitief. Vóórdat er een een renteaanbod wordt verstrekt, wordt de kredietwaardigheid van de aan vrager getoetst bij het BKR. Het aanvragen van een renteaanbod duurt meestal een dag tot een paar dagen en kan per hypotheekverstrekker verschillen.


Aanvraag van een hypotheekofferte

Na acceptatie van het rentevoorstel en het aanleveren van alle benodigde documenten gaat de hypotheekverstrekker over tot het uitbrengen van de definitieve offerte. Zijn doen dit alleen als zij zeker weten dat de hypotheek ook verstrekt kan worden. Dit is voortgekomen uit de Mortgage Credit Directive, sinds 21 maart 2016 de nieuwe Europese Hypothekenrichtlijn. Hierin wordt onder andere bepaald dat het aanbod van de hypotheekverstrekker bindend moet zijn en de offerte niet meer mag worden gewijzigd nadat deze is uitgebracht.


Beoordelen compleet dossier

Zodra de getekende hypotheekofferte door de hypotheekverstrekker is ontvangen wordt het complete dossier nogmaals volledig beoordeeld voordat er een definitief finaal akkoord wordt gegeven.

Hypotheek aanvragen