ING Hypotheken

Zelf online een ING Hypotheek afsluiten is op dit moment helaas nog niet mogelijk.
Vanzelfsprekend bieden wij deze wèl aan in combinatie met hypotheekadvies.

Met een hypotheek van ING kies je voor de zekerheid van één van de grootste banken van Nederland.

Momenteel biedt ING 1 hypotheeksoort aan: de ING Hypotheek.

ING logo

Laagste rente
ING Hypotheken

4.10 %

Hypotheekrente ING

4.10 %

Annuïteitenhypotheek

Bekijk rentes
4.10 %

Lineaire Hypotheek

Bekijk rentes
4.24 %

Aflossingsvrije Hypotheek

Bekijk rentes

Hypotheekvormen ING

De volgende hypotheekvormen worden op dit moment door ING aangeboden en kunnen met advies worden afgesloten:

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypothecaire lening waarbij je maandelijks een bedrag (annuïteit) betaalt. Dit bedrag bestaat uit hypotheekrente en aflossing.

In de beginfase betaal je voornamelijk rente en relatief weinig aflossing. Naarmate de looptijd verstrijkt, betaal je minder rente en komt er steeds meer voor aflossing beschikbaar.

Deze hypotheekvorm biedt dus stabiele bruto jaarlasten tijdens de rentevaste periode, maar door het afnemende (fiscaal aftrekbare) rentebestanddeel nemen de netto lasten (indien box 1) geleidelijk toe.

Daarnaast past de hypotheekvorm bij huizenkopers en oversluiters die periodiek op hun lening willen aflossen (bijvoorbeeld bij een box 3-lening).

Voordelen van de annuïteitenhypotheek

 • Tijdens de rentevaste periode zijn de (bruto) woonlasten stabiel
 • De schuld neemt jaarlijks af
 • Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost
 • De hypotheekrente is volledig aftrekbaar

Nadelen van de annuïteitenhypotheek

 • Doordat er tijdens de looptijd steeds minder rente wordt betaald neemt de hypotheekrenteaftrek af
 • Minder hypotheekrenteaftrek leidt tot hogere netto maandlasten
 • De eerste jaren betaal je de meeste rente, hierdoor los je in het begin weinig af op de hypotheek

Verplichte aflossing

Sinds 1 januari 2013 zijn de nieuwe hypotheekregels van kracht. Starters die hun eerste huis kopen moeten de volledige hypotheek verplicht binnen 30 jaar aflossen om recht te houden op de volledige hypotheekrenteaftrek.

Omdat starters er over het algemeen van uitgaan dat ze in de toekomst meer gaan verdienen dan op het moment dat de hypotheek wordt afgesloten, wordt deze hypotheekvorm het meest gekozen.
De maandelijkse netto last wordt namelijk hoger naarmate de looptijd vordert.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklasten

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de bruto maandlast over de gehele periode gelijk blijft, de te betalen rente afneemt en de aflossing toeneemt.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.


Lineaire Hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij je iedere maand hetzelfde bedrag aflost.
Doordat er iedere maand wordt afgelost, wordt de restschuld elke maand lager. Hierdoor betaal je steeds minder rente.

Doordat je iedere maand minder rente betaalt, kun je ook minder rente van je fiscale inkomen aftrekken.
In tegenstelling tot de annuïteitenhypotheek waar de bruto hypotheeklast gedurende de looptijd hetzelfde blijft, wordt de bruto maandlast bij een lineaire hypotheek elke maand lager.

Voordelen van de lineaire hypotheek

 • De totaal te betalen rente is over de gehele looptijd lager dan bij andere hypotheekvormen
 • Er wordt direct gestart met aflossen, over de gehele periode wordt hetzelfde bedrag afgelost (looptijd delen door de totale lening).
 • De hypotheeklast wordt elke maand lager. Je lost direct af en betaalt rente over het openstaande hypotheekbedrag
 • Hierdoor is deze vorm interessant voor huiseigenaren die een laag pensioen hebben of eerder willen stoppen met werken
 • Aan het einde van de looptijd is de volledige hypotheek afgelost

Nadelen van de lineaire hypotheek

 • In de eerste periode van de looptijd zijn de maandlasten het hoogst omdat je dan rente betaalt over het (hogere) openstaande hypotheekbedrag en iedere maand hetzelfde bedrag aflost
 • Doordat je vanaf het begin meteen veel aflost, neemt de hypotheekrenteaftrek ook af

Verplichte aflossing

Huizenkopers die hun eerste huis gaan kopen, de starters, moeten de hypotheek tijdens de looptijd volledig aflossen om van de hypotheekrenteaftrek gebruik te kunnen maken.

Omdat starters over het algemeen ervan uitgaan dat ze in de toekomst meer gaan verdienen dan op het moment dat de hypotheek wordt afgesloten, wordt deze hypotheekvorm minder vaak gekozen dan de annuïteitenhypotheek.
Deze hypotheekvorm is interessant voor huiseigenaren die juist nu meer geld kunnen missen omdat de hypotheeklast de eerste jaren het hoogst is.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklasten

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de aflossing over de gehele periode gelijk blijft, de te betalen rente afneemt en hierdoor ook de totale bruto hypotheeklast afneemt.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.


Aflossingsvrije Hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is ideaal voor mensen die lage maandlasten willen.
Doordat je tijdens de looptijd niets aflost, blijft het uitstaande hypotheekbedrag gedurende de looptijd hetzelfde. Je betaalt alleen rente, waardoor je lagere maandlasten hebt dan bij andere hypotheekvormen.

Het aflossen van de hypotheek doe je tijdens óf aan het einde van de looptijd. Dit doe je uit eigen middelen of uit de verkoop van de woning.
Als je geen eigen middelen hebt aan het einde van de looptijd, of je je woning niet kunt of wil verkopen, dan moet je weer een nieuwe hypotheek afsluiten als de looptijd van je huidige hypotheek voorbij is.

Voordelen van de aflossingsvrije hypotheek

 • Je hoeft gedurende de looptijd niet af te lossen. Je betaalt alleen rente
 • Zéér lage maandlasten doordat je alleen rente betaalt
 • Geen verplichte verzekeringen

Nadelen van de aflossingsvrije hypotheek

 • Sinds 1 januari 2013 geen fiscale aftrekmogelijkheden voor starters
 • Er mag maar 50% van de marktwaarde aan hypotheek aflossingsvrij worden gesloten
 • Hierdoor heb je meerdere leningdelen als de hypotheek hoger is dan 50% van de marktwaarde
 • Aan het einde van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek staat de volledige schuld nog open

Verplichte aflossing

Als je je eerste huis gaat kopen dan moet je de hypotheek verplicht aflossen tijdens de looptijd om gebruik te kunnen maken van de volledige hypotheekrenteaftrek. Omdat er met een aflossingsvrije hypotheek niets wordt afgelost, is deze hypotheekvorm dus niet interessant voor starters op de woningmarkt.

Als je een starter bent, en van de maximale hypotheekrenteaftrek gebruik wil maken, dan kun je beter kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklast

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de hypotheeklast over de gehele periode gelijk blijft. Er wordt immers alleen maar rente betaald over de restschuld die tot en met het laatste jaar hetzelfde blijft.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.


Overbruggingshypotheek

Een overbruggingshypotheek wordt gebruikt als overbrugging wanneer je een nieuwe woning hebt gekocht, maar je oude woning nog niet hebt verkocht.

Het verschil tussen je oude hypotheek en de waarde van je oude woning noemen we overwaarde.
Meestal wil je deze overwaarde gebruiken voor de aankoop van de nieuwe woning.

Als je oude woning nog niet is verkocht, kun je deze overwaarde nog niet benutten.
Speciaal hiervoor is de overbruggingshypotheek.

Je leent hierbij een extra bedrag dat straks na verkoop uit de overwaarde van je oude huis moet komen. Nadat je je oude woning hebt verkocht, wordt de overbruggingshypotheek weer afgelost.

Voordelen van de overbruggingshypotheek

 • Je kunt een nieuwe woning kopen zonder dat de oude woning al is verkocht
 • De overwaarde van de oude woning kan hierdoor gebruikt worden voor de aankoop van de nieuwe woning
 • Je krijgt maximaal 3 jaar de tijd om je oude woning te verkopen

Nadelen van de overbruggingshypotheek

 • Er wordt uitgegaan van een 'verwachte' overwaarde. Deze kan een stuk lager zijn ná de daadwerkelijke verkoop van de oude woning
 • De overbruggingshypotheek moet op de einddatum worden terugbetaald. Ook als de overwaarde een stuk lager blijkt te zijn of als de oude woning (nog) niet is verkocht
 • De rente voor een overbruggingshypotheek is meestal variabel en hoger dan bij een gewone hypotheek

Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek is interessant wanneer je zekerheid en garantie wilt.
Aan het einde van de looptijd heb je namelijk je hypotheek volledig afgelost. Daarnaast blijven je bruto maandlasten gedurende de looptijd stabiel.

Een bankspaarhypotheek bestaat uit 2 delen: een geldlening en een bankspaarrekening.
Met de bankspaarrekening spaar je een gegarandeerd bedrag bij elkaar, waarmee op de einddatum de gehele geldlening kan worden afgelost.

Voordelen van de bankspaarhypotheek

 • Stabiele bruto woonlasten
 • Fiscaal voordeel voor de spaarrekening
 • Aflossen gedurende de looptijd is niet verplicht
 • De hypotheekrente is gelijk aan de spaarrente op je spaarrekening
 • Na looptijd is het opgebouwde spaarbedrag gelijk aan het uitstaande hypotheekbedrag
 • Maximale flexibiliteit. Je kunt de overlijdensrisicoverzekering bij een andere (goedkopere) maatschappij afsluiten of een bestaande overlijdensrisicoverzekering gebruiken

Nadelen van de bankspaarhypotheek

 • Je lost tijdens de looptijd niets af op je hypotheek
 • Hypotheekrente is niet aftrekbaar voor starters
 • Niet echt flexibel: de bankspaarrekening moet meestal bij dezelfde maatschappij worden afgesloten
 • De rente is vaak hoger dan bij andere hypotheekvormen
 • Je netto maandlasten gaan omhoog als de hypotheekrente omlaag gaat. Je krijgt minder rente op de spaarrekening, waardoor je dus maandelijks meer moet gaan sparen voor hetzelfde eindkapitaal.

Verplichte aflossing

Starters op de woningmarkt moeten tijdens de looptijd van de hypotheek verplicht aflossen om recht te houden op de volledige hypotheekrenteaftrek. Omdat er met een bankspaarhypotheek niet tijdens de looptijd wordt afgelost, maar na 30 jaar middels de opgebouwde waarde op de bankspaarrekening, is deze hypotheekvorm niet interessant voor starters.

Als je een starter bent, en van de maximale hypotheekrenteaftrek gebruik wil maken, dan kun je beter kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklast

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de te betalen hypotheekrente over de gehele periode gelijk blijft. Er wordt gedurende de looptijd namelijk niets afgelost. Aflossing vind plaats na de looptijd met het vermogen op de bankspaarrekening. Naast de te betalen rente, spaar je maandelijks een vast bedrag op een bankspaarrekening waarover je dezelfde rente krijgt als de hypotheekrente die je betaalt.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.

Voorbeeld opgebouwd vermogen bankspaarrekening

Hieronder wordt de opgebouwde waarde van de bankspaarrekening weergegeven.


Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is ideaal indien je zekerheid en garantie wilt.
De bruto maandlasten van spaarhypotheek zijn stabiel en de lening is aan het einde van de looptijd volledig afgelost.

Een spaarhypotheek bestaat uit een hypothecaire geldlening en een levensverzekering.
De levensverzekering biedt een gegarandeerde uitkering bij in leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum. Daarnaast is er een gegarandeerde vaste overlijdensdekking.

Voordelen van de spaarhypotheek

 • Stabiele bruto woonlasten tijdens de rentevastperiode, rust in je financiële huishouding
 • Optimaal gebruik maken van belastingfaciliteiten voor je spaarrekening
 • De rentevergoeding is gegarandeerd gelijk aan de hypotheekrente. Het gaat hier om de vergoeding over het gedeelte van de verzekeringspremie dat bestemd is voor sparen en over de al opgebouwde waarde
 • De opgebouwde waarde in de verzekering is op de einddatum altijd precies gelijk aan het hypotheekbedrag
 • De verzekering kent diverse splitsingsmogelijkheden
 • Bij overlijden tijdens de looptijd is er financiële zekerheid voor de nabestaanden

Nadelen van de spaarhypotheek

 • Je lost tijdens de looptijd niets af op je hypotheek
 • Hypotheekrente is niet aftrekbaar voor starters
 • Niet echt flexibel: de levensverzekering moet meestal bij dezelfde maatschappij worden afgesloten
 • De rente is vaak hoger dan bij andere hypotheekvormen
 • Je netto maandlasten gaan omhoog als de hypotheekrente omlaag gaat. Je krijgt minder rente op de spaarrekening, waardoor je dus maandelijks meer moet gaan sparen voor hetzelfde eindkapitaal.

Verplichte aflossing

Starters op de woningmarkt moeten tijdens de looptijd van de hypotheek verplicht aflossen om recht te houden op de volledige hypotheekrenteaftrek. Omdat er met een spaarhypotheek niet tijdens de looptijd wordt afgelost, maar na 30 jaar middels de opgebouwde waarde op de spaarrekening, is deze hypotheekvorm niet interessant voor starters.

Als je een starter bent, en van de maximale hypotheekrenteaftrek gebruik wil maken, dan kun je beter kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Voorbeeld maandelijkse hypotheeklast

In onderstaand voorbeeld is goed te zien dat de te betalen hypotheekrente over de gehele periode gelijk blijft. Er wordt gedurende de looptijd namelijk niets afgelost. Aflossing vind plaats na de looptijd met het vermogen op de spaarrekening. Naast de te betalen rente, spaar je maandelijks een vast bedrag op een spaarrekening waarover je dezelfde rente krijgt als de hypotheekrente die je betaalt.

Voorbeeld restschuld hypotheek

Hieronder wordt het verloop van de restschuld weergegeven.

Voorbeeld opgebouwd vermogen spaarrekening

Hieronder wordt de opgebouwde waarde van de spaarrekening weergegeven.

Over ING

ING Bank is een toonaangevende internationale bank met hoofdkantoren in Nederland en België. Als een van de grootste financiële dienstverleners in de wereld, bedient ING Bank miljoenen klanten over de hele wereld met een breed scala aan financiële producten en diensten.

Met een geschiedenis die teruggaat tot 1762, heeft ING Bank een lange staat van dienst in de banksector. Ze bieden diensten aan particulieren, zakelijke klanten en institutionele investeerders. ING Bank richt zich op het aanbieden van innovatieve en klantgerichte oplossingen die aansluiten bij de behoeften van hun diverse klantenbestand.

Voor particuliere klanten biedt ING Bank een uitgebreid pakket aan financiële producten en diensten. Dit omvat betaalrekeningen, spaarrekeningen, hypotheken, leningen, verzekeringen en beleggingsmogelijkheden. Met hun gebruiksvriendelijke online platform en mobiele app kunnen klanten eenvoudig hun financiën beheren en transacties uitvoeren.

Voor zakelijke klanten biedt ING Bank oplossingen op maat die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van bedrijven. Dit omvat zakelijke rekeningen, leningen, betalingsdiensten, cashmanagement, financiering van bedrijfsmiddelen en internationale handelsdiensten. ING Bank heeft een sterke focus op het ondersteunen van ondernemerschap en het bevorderen van zakelijke groei.

ING Bank hecht ook veel waarde aan innovatie en digitale dienstverlening. Ze investeren in nieuwe technologieën en digitale platforms om hun klanten een naadloze en moderne bankervaring te bieden. Klanten kunnen profiteren van online bankieren, mobiele apps, contactloze betalingen en andere digitale oplossingen die het gemak en de efficiëntie van hun bankzaken vergroten.

Daarnaast heeft ING Bank aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Ze streven ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving door middel van diverse initiatieven op het gebied van duurzaam bankieren, groene financiering en maatschappelijke projecten.

Kortom, ING Bank is een vooraanstaande internationale bank die een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. Met een sterke focus op klantgerichtheid, innovatie en duurzaamheid, blijft ING Bank een vertrouwde partner voor particuliere en zakelijke klanten over de hele wereld.

AFM: 12000059
KIFID: 100.000059

ING
Bijlmerdreef 106
1102 CT Amsterdam
020-2288888
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.ing.nl