ABN AMRO Budget Hypotheek

Zelf online een ABN AMRO Buget Hypotheek afsluiten? Of laat je je liever vakkundig adviseren door een erkend hypotheekadviseur?

Wat je keuze ook is, met een hypotheek van ABN AMRO kies je voor de zekerheid van één van de grootste banken van Nederland.

ABN AMRO logo

Laagste rente
ABN AMRO Budget Hypotheek

3.57 %

Hypotheekvormen Budget Hypotheek

De volgende hypotheekvormen worden op dit moment door ABN AMRO aangeboden en kunnen zelf online, of met advies worden afgesloten:

 • Annuïteitenhypotheek
 • Lineaire Hypotheek
 • Aflossingsvrije Hypotheek
 • Overwaarde Hypotheek
 • Duurzaam Wonen Hypotheek
 • Overbruggingshypotheek
 • Bankspaarhypotheek

De volgende hypotheekvormen worden niet meer door ABN AMRO aangeboden en kunnen niet meer worden afgesloten:

 • Spaargroei Hypotheek
 • Startzeker Hypotheek
 • Meegroei Hypotheek
 • Krediethypotheek

Kenmerken

De Budget Hypotheek van ABN AMRO heeft de volgende hypotheekkenmerken:

Doelgroep

 • Doelgroep: Starters, Doorstromers, Oversluiters, Zelfstandigen, Senioren, Verhuurders

Renteaanbod

 • Acceptatietermijn renteaanbod: 21 dagen
 • Annuleringskosten renteaanbod: € 0,-

Offerte

 • Acceptatietermijn offerte: 14 dagen
 • Geldigheidsduur offerte bestaande bouw: 3 maanden
 • Geldigheidsduur offerte nieuwbouw: 3 maanden
 • Annuleringskosten offerte: € 0,-
 • Verlengen offerte bestaande bouw: 3 maanden
 • Verlengen offerte nieuwbouw: 3 maanden
 • Verlengingskosten offerte: € 0,-
 • Annuleringskosten offerte na verlengen offerte: 1%

Hypotheek

 • Hypotheek met NHG mogelijk: Ja
 • Starterslening mogelijk: Ja
 • Minimale hypotheekbedrag: € 50.000,-
 • Maximale hypotheekbedrag: € 5.000.000,-
 • Maximale financiering: 100% van de marktwaarde
 • Maximale financiering met energiebesparende voorzieningen: 106% van de marktwaarde
 • Hypotheekvormen: Annuïteit, Lineair, Aflossingsvrij, Overwaarde, Duurzaam, Overbrugging, Bankspaar
 • Maximaal aflossingsvrij: 50%
 • Overlijdensrisicoverzekering verplicht: Nee
 • Risicocategorieën: NHG, tm 65%, tm 85%, tm 90%, vanaf 90%
 • Aanpassen risicocategorie bij verhogen hypotheek met als gevolg hogere risicocategorie: Ja (automatisch)
 • Aanpassen risicocategorie bij gedeeltelijke aflossing hypotheek met als gevolg lagere risicocategorie: Ja (automatisch)
 • Aanpassen risicocategorie bij waardestijging van de woning met als gevolg lagere risicocategorie: Ja (op eigen verzoek)
 • Jaarlijks boetevrij aflossen: 10%
 • Minimaal bedrag aflossing: € 0,-
 • Volledig boetevrij aflossen bij: Verkoop en overlijden
 • Tweede hypotheek mogelijk: Ja
 • Hogere inschrijving mogelijk: Ja
 • Minimum bedrag verhoging: n.v.t.
 • Hypotheek met bkr codering: A of A1 hersteld of afgelost

Rente

 • Rentetype tijdens renteaanbod: Offerterente
 • Rentetype bij verlengen offerte: Offerterente
 • Rentetype bij passeren hypotheekakte: Offerterente
 • Rentetype bij renteherziening: Offerterente
 • Rentekorting bij: Energielabel A, Energielabel B, ABN AMRO Betaalpakket
 • Rentekorting: 0,15%, 0,10%, 0,20%
 • Rentopslag bij: Woonhuis met bedrijfsruimte, Verhuur
 • Renteopslag: 0,20%, 1,00%
 • Perioden variabel: 1 maand
 • Perioden rentevast: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 20 en 30 jaar
 • Perioden rentebedenktijd: 0+2, 1+2, 5+2, 10+2, 15+2 jaar
 • Rentemiddeling: Ja
 • Rentemiddeling periode: 5 jaar, 10 jaar
 • Rentemiddeling uitzondering: Niet mogelijk bij banksparen & hybride spaarvormen
 • Rentemiddeling kosten: € 150,-

Onderpand

 • Eengezinswoning: Ja
 • Appartement: Ja
 • Recreatiewoning: Nee
 • Verhuurd pand: Ja, onder voorwaarden
 • Woonhuis met bedrijfsruimte: Ja, onder voorwaarden
 • Woonboerderij: Ja, onder voorwaarden
 • Minimale marktwaarde: € 90.000,-
 • Bepaling marktwaarde bestaande bouw: Taxatierapport
 • Bepaling marktwaarde nieuwbouw: Koop-/aanneemsom, grond, meerwerk en/of energiebesparende voorzieningen, bouwrente, renteverlies tijdens de bouw, aansluiting op de nutsvoorzieningen
 • Bepaling marktwaarde middels WOZ-waarde:
 • Bouw in eigen beheer met aannemer: Ja
 • Zelfbouw zonder aannemer: Ja
 • Particuliere erfpacht toegestaan: Ja, onder voorwaarden

Bouwdepot

 • Bouwdepot mogelijk: Ja
 • Looptijd bouwdepot nieuwbouw: 24 maanden
 • Looptijd bouwdepot verbouw: 18 maanden
 • Verlengen looptijd nieuwbouw: 12 maanden
 • Verlengen looptijd verbouw: 6 maanden
 • Looptijd te ontvangen rente nieuwbouw: 30 maanden
 • Looptijd te ontvangen rente verbouw: 18 maanden
 • Vaststelling van de rente: Gekoppeld aan de hypotheekrente
 • Bij verschillende hypotheekrentetarieven is de rente gekoppeld aan: Gemiddelde hypotheekrente

Inkomen

 • Inkomen uit: Loondienst, pensioen, uitkering, zelfstandig, vermogen, verhuur
 • Niet vaste inkomensbestanddelen: Onregelmatigheidstoeslag, provisie, overwerk en levensloop: 25%, alleen indien structureel
 • Flexwerk toegestaan: Ja
 • Perspectiefverklaring toegestaan: Ja
 • Inkomen uit alimentatie: Ja
 • Buitenlands inkomen toegestaan: Ja
 • Inkomen uit uitkering toegestaan: Ja, mits structureel
 • Inkomen uit toekomstige inkomensstijging toegestaan: Ja
 • Inkomen uit toekomstig dienstverband toegestaan: Nee
 • Inkomen uit vermogen toegestaan: Ja, 3% vanaf € 100.000,-
 • Inkomen uit Persoonsgebonden budget toegestaan: Nee
 • Toetsinkomen ondernemer 1 jaar actief: 75% van het inkomen van het laatste kalenderjaar (of de prognose als deze lager is)
 • Toetsinkomen ondernemer 2 jaar actief: 90% van het gemiddelde inkomen van de laatste 2 kalenderjaren (of de prognose als deze lager is)
 • Toetsinkomen ondernemer 3 jaar actief: 100% van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar, met een maximum van het laatste jaar

Overbruggingskrediet

 • Looptijd bestaande bouw: 24 maanden
 • Looptijd nieuwbouw: 36 maanden
 • Verlengen looptijd bestaande bouw: n.v.t.
 • Verlengen looptijd nieuwbouw: n.v.t.
 • Maximale verstrekking indien huidige woning verkocht: 100%
 • Maximale verstrekking indien huidige woning niet verkocht: 90%
 • Overbrugging mogelijk indien hypotheek bij andere geldverstrekker: Nee
 • Kosten voor de overbrugging: € 0,-

Overigen

 • Verhuisregeling mogelijk: Ja
 • Hypotheek doorgeven mogelijk: Nee
Bekijk alle hypotheekvoorwaarden

Downloads

ABN AMRO Budget Hypotheek Informatiekaart

Informatiekaart downloaden

Hypotheekrente ABN AMRO Budget Hypotheek

3.57 %

Annuïteitenhypotheek

Bekijk rentes
3.57 %

Lineaire Hypotheek

Bekijk rentes
3.72 %

Aflossingsvrije Hypotheek

Bekijk rentes