argenta hypotheekvoorwaarden

Argenta Hypotheek Voorwaarden

Onderstaand tref je de actuele Argenta hypotheek voorwaarden aan.

Argenta biedt 3 hypotheeksoorten aan: de Argenta Hypotheek, de Argenta Classic en de Argenta Light. De voorwaarden hebben betrekking op alle hypotheeksoorten. Indien er afwijkende voorwaarden per hypotheeksoort zijn dan staat de hypotheeksoort vermeld bij de voorwaarden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hypotheek voorwaarden voor NHG en hypotheek voorwaarden voor CHF. Klik op het onderwerp om de voorwaarden te bekijken.

Argenta Hypotheek Voorwaarden NHG

Onderstaande hypotheek voorwaarden hebben betrekking op Argenta Hypotheken gesloten met NHG.

Personalia en verplichtingen

Leeftijd

MinimaalMaximaalMaximale verstrekking
18 jr nvt nvt

Nationaliteit

Acceptabele NationaliteitenOverige nationaliteiten acceptabel indien 1 van volgende voorwaardenVoorwaarde overige nationaliteitenVoorwaarde EU/EERExtra voorwaarde nationaliteit Roemenie en Bulgarije
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
nvt nvt nvt

BKR

Accepatabele coderingenVoorwaarde acceptabele coderingenBuitenlandse BKR toetsing indien nationaliteitBuitenlandse BKR toetsing indien woonachtig geweest
A codering (achterstand)
A codering met code 1
Codering is hersteld (H registratie)
Krediet is ingelost
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië

Doorlopend Krediet

 Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Argenta Hypotheek Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast 2% van kredietlimiet * 12 2% van kredietlimiet * 12 Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst zijn gebracht
7 of meer BKR registraties zijn niet toegestaan
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Argenta Classic Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van kredietlimiet * 12 nvt Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Argenta Light Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van kredietlimiet * 12 nvt Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten

Aflopend Krediet

 Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is studiefinancieringIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Argenta Hypotheek Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van openstaand saldo * 12 0,75 % van oorspronkelijke kredietsom * 12 De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van kredietlimiet * 12 7 of meer BKR registraties zijn niet toegestaan
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Argenta Classic Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Werkelijke last per jr 0,75 % van openstaand saldo * 12 Werkelijke bruto last per jr
Indien t.b.v. restschuld verkoop woning: werkelijke bruto last per jr
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Argenta Light Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Werkelijke last per jr 0,75 % van openstaand saldo * 12 Werkelijke bruto last per jr
Indien t.b.v. restschuld verkoop woning: werkelijke bruto last per jr
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten

Overige Verplichtingen

Toetsing erfpacht verplichtingToetsing partneralimentatie verplichtingPartneralimentatie verplichting niet meenemenToetsing kinderalimentatie verplichtingKinderalimentatie verplichting niet meenemen
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Verplichting in mindering brengen op inkomen na bepaling woonquote nvt Niet meenemen in toetsing nvt

Inkomen

Voorwaarden arbeidsovereenkomst loondienst

Toegestane dienstverbandenAanvullende voorwaarden bepaalde tijdBepaling inkomen bepaalde tijdBepaling indien niet voldaan aan voorwaardenBepaling vast inkomen
Onbepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Bepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Intentieverklaring verplicht Zelfde voorwaarden als bij onbepaalde tijd Inkomen gemaximeerd op gemiddelde afgelopen 3 jr nvt

Toetsinkomen loondienst

Vaste componenten toetsinkomenMaximaal percentage variabel salarisAfwijkend vast salaris
Bruto jaarsalaris
Vakantietoeslag
13e maand vaste aard
Eindjaarsuitkering vaste aard
Overige componenten vaste aard
nvt nvt

Bepalingen Overwerk

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen Onregelmatigheidstoeslag

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Gemiddelde afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd Gemiddelde afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd

Bepalingen Provisie

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen 13e maand variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen eindejaarsuitkering variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen overige componenten variabel

 Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Argenta Hypotheek Gemiddelde afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd nvt nvt
Argenta Classic Wordt niet meegenomen nvt nvt nvt
Argenta Light Wordt niet meegenomen nvt nvt nvt

Toetsinkomen flexwerker

 Inkomen, laagste vanBepaling toetsinkomenAfwijkende bepaling toetsinkomenOverige bepalingen
Argenta Hypotheek Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
100% van inkomen Indien hoofdaanvrager vast inkomen: 100% van inkomen nvt
Argenta Classic Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
Huidig inkomen
0% van inkomen nvt nvt
Argenta Light Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
Huidig inkomen
0% van inkomen nvt nvt

Toetsinkomen zelfstandige

Acceptabel toetsinkomenToetsinkomen, laagste vanIndien BV, toetsinkomen laagste vanOverige toetsingen cijfers vennootschapMaximale verstrekking
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal jaarcijfers over afgelopen 3 jr nvt

Bepalingen naderend pensioeninkomen

Rekening houden met pensioeninkomenToetsinkomen
Indien AOW leeftijd binnen 10 jr na offertedatum wordt bereikt. Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Toetsinkomen Pensioen

Bepaling toetsinkomen
Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Bepalingen naderende lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen nvt

Toetsinkomen lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering
nvt

Partneralimentatie

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperking
Ja 100% van alimentatie inkomen gedurende de duur van alimentatie nvt

Inkomen uit vermogen

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen, laagste vanVrij beschikbaar vermogenBeperkingBruteren inkomen
Nee nvt nvt nvt nvt

Inkomen uit verhuur

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperkingBruteren inkomen
Nee nvt nvt nvt

Sociale uitkering AOW

Acceptabel toetsinkomen
Ja

Sociale uitkering ANW

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAO

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WIA

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van IVA uitkering
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAJONG

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WW

 Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen
Argenta Hypotheek Nee nvt
Argenta Classic Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering
Argenta Light Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering bijstand

 Acceptabel toetsinkomen
Argenta Hypotheek Nee
Argenta Classic Ja
Argenta Light Ja

Buitenlands belastingplichtig

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomenVoorwaardeUitzondering voorwaarde
Ja nvt nvt nvt

Bruto = netto inkomen

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomen
Ja nvt

Expats (30% regeling)

 Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenVoorwaardeMaximale verstrekking
Argenta Hypotheek Nee nvt nvt nvt
Argenta Classic Ja Inkomen loondienst nvt nvt
Argenta Light Ja Inkomen loondienst nvt nvt

Maximaal aantal uren werkzaam

Aantal uren
40

Explain inkomen (restschuld)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingMaximale looptijd restschuld
Nee nvt nvt

Explain inkomen (oversluiten)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingVerstrekking gemaximaliseerd op som van
Nee nvt nvt

Explain inkomen (energiebesparende voorzieningen)

 Explainreden toegestaanVerhoging max verstrekking bij aankoopVerhoging max verstrekking bij herfinanciering
Argenta Hypotheek Nee nvt nvt
Argenta Classic Ja Indien energielabel AA+ met € 9.000,-
Indien energieneutrale woning met € 27.000,- indien minimaal toetsinkomen € 32.000,-
nvt
Argenta Light Ja Indien energielabel AA+ met € 9.000,-
Indien energieneutrale woning met € 27.000,- indien minimaal toetsinkomen € 32.000,-
nvt

Onderpand

Bepaling markwaarde bestaande bouw

Laagste vanWaarbij koopsom bestaat uitIndien verbouwingIndien afkoop erfpachtMaximaal laagste kosten
Koopsom
97% van koopsom vrij op naam
Getaxeerde marktwaarde
Koopsom
Afkoop toekomstige erfpacht
Kosten kwaliteitsverbetering
Altijd getaxeerde marktwaarde na verbouw
Indien koopsom + verbouwing lager is dan de getaxeerde marktwaarde na verbouw, dan geldt koopsom + verbouwing als marktwaarde
Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening € 231.132,-

Maximale verstrekking obv marktwaarde bestaande bouw

 Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
Argenta Hypotheek 106% van marktwaarde
102% van getaxeerde waarde
Woonhuis: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Appartement: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Combi woonhuis + bedrijf: (Percentage woonhuis * 100% van marktwaarde) + (Percentage bedrijf * 100% van marktwaarde)
€ 245.000,-
Argenta Classic 106% van marktwaarde
102% van getaxeerde waarde
Woonhuis: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Appartement: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
€ 245.000,-
Argenta Light 106% van marktwaarde
102% van getaxeerde waarde
nvt € 245.000,-

Voorwaarden bij nieuwbouw

ProjectbouwZelfbouw / eigen beheerOnderpand acceptabel
Waarborgcertificaat SGW verplicht Taxatierapport verplicht nvt

Bepaling marktwaarde nieuwbouw

Som vanIndien afkoop erfpachtMaximale toegestane marktwaarde
Koop-/aannemingssom
Grond
Bouwrente
Meerwerk
Afkoop toekomstig erfpacht
Eenmalig storting onderhoudsfonds
Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening € 231.132,00

Maximale verstrekking obv markwaarde nieuwbouw

 Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
Argenta Hypotheek 102% van marktwaarde Woonhuis: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Appartement: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
€ 245.000,-
Argenta Classic 102% van marktwaarde nvt € 245.000,-
Argenta Light 102% van marktwaarde nvt € 245.000,-

Voorwaarden bij herfinanciering

Minimaal sprake van 1 van volgende situatiesIn geval van vervolghypotheek
Uitkoop ex-partner
Verbouwing
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
nvt

Bepaling marktwaarde herfinanciering

MarktwaardeMaximale toegestane waardeSchuldrest is som van
Standaard: getaxeerde marktwaarde voor verbouw
Indien verbouwing: getaxeerde marktwaarde na verbouw
Schuldrest mag niet hoger zijn dan getaxeerde marktwaarde voor verbouw Schuldrest
Fiscale lening box1

Maximale verstrekking obv markwaarde bij herfinanciering

 Maximale verstrekkingMaximale verstrekking gemaximeerd opAfwijkende maximale verstrekking indienMaximale verstrekking gemaximeerd op som vanAfwijking max verstrekking obv onderpand
Argenta Hypotheek 102% van marktwaarde Standaard: € 245.000,-
Afwijkend: € 245.000,-
Uitbreiding eigendom
Uitkoop ex-partner
Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
Woonhuis: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Appartement: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Argenta Classic 102% van marktwaarde Standaard: € 245.000,-
Afwijkend: € 245.000,-
Uitbreiding eigendom
Uitkoop ex-partner
Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
nvt
Argenta Light 102% van marktwaarde Standaard: € 245.000,-
Afwijkend: € 245.000,-
Uitbreiding eigendom
Uitkoop ex-partner
Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
nvt

Onderpand woonhuis

 Acceptabel onderpandMinimale marktwaarde
Argenta Hypotheek Ja € 100.000,-
Argenta Classic Ja nvt
Argenta Light Ja nvt

Onderpand appartement

 Acceptabel onderpandMinimale marktwaardeActieve VVE verplicht
Argenta Hypotheek Ja € 100.000,- Ja
Argenta Classic Ja nvt Nee
Argenta Light Ja nvt Nee

Onderpand recreatiewoning

Acceptabel onderpandAlleen beschikbaar voorAcceptabele bouwtypesMinimale marktwaarde
Nee nvt nvt nvt

Onderpand combi woonhuis + bedrijf

 Acceptabel onderpandVoorwaardeEisen woongedeelte
Argenta Hypotheek Ja Woonbestemming verplicht Het woongedeelte dient minimaal 75% van de marktwaarde te vertegenwoordigen
Argenta Classic Ja Woonbestemming verplicht Het woongedeelte dient minimaal 50% van de marktwaarde te vertegenwoordigen
Argenta Light Ja Woonbestemming verplicht Het woongedeelte dient minimaal 50% van de marktwaarde te vertegenwoordigen

Onderpand woonhuis met agrarische bestemming

Acceptabel onderpandVoorwaardeMaximale oppervlakte agrarische bestemmingBedrijfsmatig agrarisch gebruik toegestaan
Nee nvt nvt nvt

Onderpand woonwagen

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand woonboot

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand watervilla

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand beleggingspand

Acceptabel onderpandToegestane verhuurMaximum verstrekkingBepaling totale investering
Nee nvt nvt nvt

Erfpacht voorwaarden

 Toegestane duur erfpachtAanvullende voorwaarde indien bepaalde tijdParticuliere erfpacht toegestaan
Argenta Hypotheek Eeuwigdurend
Bepaalde tijd
Resterende duur erfpacht minimaal helft looptijd hypotheek, tenzij verleniging tot einde looptijd hypotheek wordt aangetoond Nee
Argenta Classic Eeuwigdurend
Bepaalde tijd
Resterende duur erfpacht minimaal helft looptijd hypotheek, tenzij sprake van onvoorwaardelijk verlenging Ja
Argenta Light Eeuwigdurend
Bepaalde tijd
Resterende duur erfpacht minimaal helft looptijd hypotheek, tenzij sprake van onvoorwaardelijk verlenging Ja

Bijzondere koop- en leningconstructie

Toegestane constructies
Maatschappelijk gebonden eigendom (MGE)
Maatschappelijk verantwoord eigendom (MVE)
IbbA 2.0
Starterslening SVn - SVn
De erfpachter
Woonschakelkoop
Koopstart
Kopen naar Wens
Slimmer kopen
Brederode Koopregeling
Verkoop onder Voorwaarden
Grondvermogen
Koopgarant
Pré Koopregeling
Betaalbare Koopwoning Zaanstad
StartersRenteRegeling
Duokoop
Koopvast
Kortingsregeling Thunnissen
Aankoopregeling BM van Houwelingen
CPO
Verrassend Wonen
Koop Goedkoop
Koopplus
Kopen met Korting
Regionaal Grondbezit
Startkoop Amstelveen
Goed Kopen
Koopcomfort
Koopzeker

Explain onderpand (energiebesparende maatregelen)

 Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopVoorwaarde herfinanciering
Argenta Hypotheek Nee nvt nvt nvt
Argenta Classic Ja 106% van marktwaarde Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Argenta Light Ja 106% van marktwaarde Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6

Explain onderpand (restschuld)

Explain reden toegestaanVoorwaardeMaximale verstrekkingFinancieringsvoorwaarde restschuld
Nee nvt nvt nvt

Financiering en toetsing

Hypotheekbedrag

 MinimaalMaximaalMinimale hogere inschrijvingMaximale hogere inschrijving
Argenta Hypotheek Standaard: € 25.000,- Standaard: € 245.000,- € 5.000,- nvt
Argenta Classic nvt Standaard: € 245.000,- nvt nvt
Argenta Light nvt Standaard: € 245.000,- nvt nvt

Variabele rente

MaximaalVoorwaarde
nvt nvt

Looptijd

MinimaalMaximaalMaximale looptijd niet van toepassing bijToetsing gebaseerd opUitzondering toetsing
nvt 360 mnd Aflossingsvrije hypotheek Werkelijke looptijd per leningdeel, maximaal 30 jr
Afwijkende toetsing bij opbouwproducten: laagste uitkomst van toetsing o.b.v. looptijd 30 jr met bruto hoofdsom of o.b.v. resterende looptijd met netto hoofdsom
nvt

Leningdelen / Starterslening

Maximaal aantal leningdelenMinimale hoogteUitzondering minimale hoogteStarterslening toegestaan
nvt nvt nvt Ja

Aflossingsverplichting

MinimaalVerplichte aflosvorm minimaal 1 van de volgendeUitzondering aflosverplichtingVoorwaarde uitzonderingUitzondering Starterslening
Hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde Annuiteit
Lineair
Indien er op 31-12-12 eigenwoningschuld is
Indien voor 01-01-13 koopovereenkomst getekend en passeerdatum voor 01-01-14
Indien in 2012 een eigen woning verkocht en geleverd en in 2013 een nieuwe hypotheek passeert in verband met aankoop van een eigen woning
Starterslening
Minimale verplichte aflossing van hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde
Afwijking van verplichte aflossingsvorm met overige beschikbare aflossingsvormen mogelijk
Eventuele verhogingen van de nieuwe hypotheek t.o.v. de huidige hypotheek, vallen niet onder de uitzondering
Voor de starterslening zijn de verplichtingen niet van toepassing

Verplichting overlijdensrisicodekking

Minimaal
Verzekering van hypotheekdeel boven 80% van marktwaarde
Indien sprake van verbouwing: verzekering van hypotheekdeel boven 80% van getaxeerde marktwaarde na verbouw

Bouwdepot

Minimaal bedrag
€ 0,01

Overbruggingshypotheek

 Overbrugging acceptabelAcceptabele situatiesMaximale verstrekking overbrugging
Argenta Hypotheek Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Argenta Classic Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 80% van marktwaarde minus schuldrest
Argenta Light Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 80% van marktwaarde minus schuldrest

Beperkingen

 Gecombineerde beperkingenBeperkingen distributie
Argenta Hypotheek nvt Uitsluitend via service provider
Argenta Classic Uitsluitend mutaties en verhogingen bestaande hypotheken via service provider Uitsluitend via service provider
Argenta Light Uitsluitend mutaties en verhogingen bestaande hypotheken via service provider Uitsluitend via service provider

Toetsing

Indien rentevast periode is 10 jr of langerIndien rentevast periode korter dan 10 jr, hoogste vanToetsing lastenConsumptieve doeleinden
Toetsrente gelijk aan hypotheekrente CHF toetsrente
Hypotheekrente
Fictieve maandlast toetsen aan toegestane financieringslast in Box 1 Het is niet mogelijk om een gedeelte van de hypotheek voor consumptieve doeleinden te gebruiken

Toetsing tijdelijke dubbele lasten

 Voorwaarde dubbele lasten: huidige woning verkochtVoorwaarde dubbele lasten: huidige woning niet verkochtIndien sprake van (verwachte) schuldrest
Argenta Hypotheek nvt Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende 24 mnd
Totale dubbele lasten dienen binnen de maximale leencapaciteit te passen
Resterende eigen middelen voldoende om aan te wenden ter aflossing van schuldrest verplichting
Argenta Classic nvt nvt nvt
Argenta Light nvt nvt nvt

Woonquote

 Bepaling woonquoteAfwijkende woonquoteAfwijkende woonquote van toepassing indienToepassen woonquote pensioenleeftijd
Argenta Hypotheek Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen
Afwijking: woonquote behorende bij het hoogste inkomen indien gezamenlijk inkomen lager dan € 40.000,00
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 19.500,00 en lager is dan € 31.000,00 vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000,00 . Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien 1 van de aanvragers de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
Argenta Classic Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 19.500 en lager is dan € 31.000 vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
Argenta Light Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 19.500 en lager is dan € 31.000 vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Explain financiering (maximum aflossingsvrij)

Maximaal aflossingsvrijAlleen indien sprake van 1 van de volgende situatiesVoorwaarde
50% van marktwaarde Oversluiten
Tweede hypotheek
Aanpassingen
Bestaande aflossingsvrije delen mogen gehandhaaft blijven mits niet hoger dan maximum aflosvrij conform explainregel
Eventuele verhogingen vallen onder de standaard norm t.a.v. maximaal aflossingsvrij

Hypotheekkenmerken

Offertegeldigheid

  Standaard Verlengingsopties Kosten verlenging Voorwaarden verlenging
Argenta Hypotheek 4 mnd nvt nvt nvt
Argenta Classic 3 mnd 6 mnd Annuleringskosten na acceptatie verlenging van 1% van hypotheek nvt
Argenta Light 3 mnd nvt nvt nvt

Tussentijdse aanpassing huidige hypotheek

Bij verhoging -> hogere risicocategorie Bij aflossing -> lagere risicocategorie Bij waardestijging -> lagere risicocategorie
Argenta Classic nvt nvt nvt
Argenta Hypotheek nvt nvt nvt
Argenta Light nvt nvt nvt

Vervroegde aflossing

  Boetevrij aflossen Gevolgen bij gedeeltelijke aflossing anuiteit en lineaire leningdelen Boeteberekening bij algehele aflossing Boeteberekening bij gedeeltelijke aflossing
Argenta Hypotheek max 15% van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt
Argenta Classic nvt nvt nvt nvt
Argenta Light nvt nvt nvt nvt

Overige kenmerken

Hypotheek doorgeven mogelijk Verhuisregeling Verplicht (mede)schuldenaar partner
nvt 12 mnd nvt

Argenta Hypotheek Voorwaarden CHF

Onderstaande hypotheek voorwaarden hebben betrekking op Argenta Hypotheken gesloten met CHF.

Personalia en verplichtingen

Leeftijd

MinimaalMaximaalMaximale verstrekking
18 jr nvt nvt

Nationaliteit

 Acceptabele NationaliteitenOverige nationaliteiten acceptabel indien 1 van volgende voorwaardenVoorwaarde overige nationaliteitenVoorwaarde EU/EERExtra voorwaarde nationaliteit Roemenie en Bulgarije
Argenta Hypotheek Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
nvt nvt nvt
Argenta Classic Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd Geen beperking maximale verstrekking indien inkomen niet benodigd is nvt nvt
Argenta Light Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd Geen beperking maximale verstrekking indien inkomen niet benodigd is nvt nvt

BKR

Accepatabele coderingenVoorwaarde acceptabele coderingenBuitenlandse BKR toetsing indien nationaliteitBuitenlandse BKR toetsing indien woonachtig geweest
A codering (achterstand)
A codering met code 1
Codering is hersteld (H registratie)
Krediet is ingelost
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië

Doorlopend Krediet

 Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Argenta Hypotheek Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast 2% van kredietlimiet * 12 2% van kredietlimiet * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Argenta Classic Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van kredietlimiet * 12 nvt Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Argenta Light Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van kredietlimiet * 12 nvt Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht

Aflopend Krediet

 Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is studiefinancieringIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Argenta Hypotheek Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van oorspronkelijke kredietsom * 12 0,75 % van oorspronkelijke kredietsom * 12 De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 1% van kredietlimiet * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Argenta Classic Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast 2% van oorspronkelijke kredietsom * 12 0,75 % van oorspronkelijke kredietsom * 12 De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 1% van kredietlimiet * 12 Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Argenta Light Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast 2% van oorspronkelijke kredietsom * 12 0,75 % van oorspronkelijke kredietsom * 12 De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 1% van kredietlimiet * 12 Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht

Overige Verplichtingen

Toetsing erfpacht verplichtingToetsing partneralimentatie verplichtingPartneralimentatie verplichting niet meenemenToetsing kinderalimentatie verplichtingKinderalimentatie verplichting niet meenemen
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Verplichting in mindering brengen op inkomen na bepaling woonquote nvt Niet meenemen in toetsing nvt

Inkomen

Voorwaarden arbeidsovereenkomst loondienst

 Toegestane dienstverbandenAanvullende voorwaarden bepaalde tijdBepaling inkomen bepaalde tijdBepaling indien niet voldaan aan voorwaardenBepaling vast inkomen
Argenta Hypotheek Onbepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Bepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Intentieverklaring verplicht Zelfde voorwaarden als bij onbepaalde tijd Inkomen gemaximeerd op gemiddelde afgelopen 3 jr
Minimaal 51% van het totale inkomen moet bestaan uit vast inkomen
Loondienst onbepaalde tijd
Loondienst bepaalde tijd met intentieverklaring
Inkomen zelfstandige
Pensioeninkomen
Levenslange lijfrente uitkering
AOW uitkering
WAO uitkering, mits vaste aard
IVA uitkering
Argenta Classic Onbepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Bepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Intentieverklaring verplicht Zelfde voorwaarden als bij onbepaalde tijd Inkomen gemaximeerd op gemiddelde afgelopen 3 jr Loondienst onbepaalde tijd
Loondienst bepaalde tijd met intentieverklaring
Inkomen zelfstandige
Pensioeninkomen
Levenslange lijfrente uitkering
AOW uitkering
WAO uitkering, mits vaste aard
IVA uitkering
Argenta Light Onbepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Bepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Intentieverklaring verplicht Zelfde voorwaarden als bij onbepaalde tijd Inkomen gemaximeerd op gemiddelde afgelopen 3 jr Loondienst onbepaalde tijd
Loondienst bepaalde tijd met intentieverklaring
Inkomen zelfstandige
Pensioeninkomen
Levenslange lijfrente uitkering
AOW uitkering
WAO uitkering, mits vaste aard
IVA uitkering

Toetsinkomen loondienst

Vaste componenten toetsinkomenMaximaal percentage variabel salarisAfwijkend vast salaris
Bruto jaarsalaris
Vakantietoeslag
13e maand vaste aard
Eindjaarsuitkering vaste aard
Overige componenten vaste aard
nvt nvt

Bepalingen Overwerk

 Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Argenta Hypotheek 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
Argenta Classic 100% van gemiddelde van afgelopen 2 kalenderjaren

Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
Maximaal 30% van vast salaris

100% van gemiddelde van afgelopen 2 kalenderjaren Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
Maximaal 30% van vast salaris
Argenta Light 100% van gemiddelde van afgelopen 2 kalenderjaren Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
Maximaal 30% van vast salaris
100% van gemiddelde van afgelopen 2 kalenderjaren Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
Maximaal 30% van vast salaris

Bepalingen Onregelmatigheidstoeslag

 Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Argenta Hypotheek Gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd Gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd
Argenta Classic Gemiddelde van afgelopen 2 kalenderjaren Maximaal afgelopen 12 mnd
Maximaal 30% van vast salaris
Wordt niet meegenomen nvt
Argenta Light Gemiddelde van afgelopen 2 kalenderjaren Maximaal afgelopen 12 mnd
Maximaal 30% van vast salaris
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen Provisie

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen 13e maand variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen eindejaarsuitkering variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen overige componenten variabel

 Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Argenta Hypotheek Gemiddelde afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd nvt nvt
Argenta Classic Wordt niet meegenomen nvt Wordt niet meegenomen nvt
Argenta Light Wordt niet meegenomen nvt Wordt niet meegenomen nvt

Toetsinkomen flexwerker

 Inkomen, laagste vanBepaling toetsinkomenAfwijkende bepaling toetsinkomenOverige bepalingen
Argenta Hypotheek Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
100% van inkomen Indien hoofdaanvrager vast inkomen: 100% van inkomen Maximale verstrekking indien alleen sprake van flexwerker 0% van marktwaarde
Argenta Classic Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
100% van inkomen Indien partner vast inkomen: 100% van inkomen nvt
Argenta Light Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
100% van inkomen Indien partner vast inkomen: 100% van inkomen nvt

Toetsinkomen zelfstandige

 Acceptabel toetsinkomenToetsinkomen, laagste vanIndien BV, toetsinkomen laagste vanOverige toetsingen cijfers vennootschapMaximale verstrekking
Argenta Hypotheek Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren Standaard: 65% van marktwaarde
Argenta Classic Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
nvt nvt
Argenta Light Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
nvt nvt

Bepalingen naderend pensioeninkomen

Rekening houden met pensioeninkomenBepaling Toetsinkomen
56 jarige leeftijd Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Toetsinkomen Pensioen

Bepaling toetsinkomen
Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Bepalingen naderende lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Nee nvt nvt

Toetsinkomen lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Nee nvt nvt

Partneralimentatie

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperking
Ja 100% van alimentatie inkomen gedurende de duur van alimentatie nvt

Inkomen uit vermogen

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen, laagste vanVrij beschikbaar vermogenBeperkingBruteren inkomen
Ja 3% over vrij beschikbaar vermogen
Werkelijk rente over vrij beschikbaar vermogen
nvt nvt nvt

Inkomen uit verhuur

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperkingBruteren inkomen
Nee nvt nvt nvt

Sociale uitkering AOW

Acceptabel toetsinkomen
Ja

Sociale uitkering ANW

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAO

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aardAfwijkende bepaling
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering nvt

Sociale uitkering WIA

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van WGA uitkering
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAJONG

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WW

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen
Nee nvt

Sociale uitkering Bijstand

Acceptabel toetsinkomen
Nee

Buitenlands belastingplichtig

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomenVoorwaardeUitzondering voorwaarde
Ja nvt nvt nvt

Bruto = netto inkomen

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomen
Ja nvt

Expats (30% regeling)

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenVoorwaardeMaximale verstrekking
Nee nvt nvt nvt

Maximaal aantal uren werkzaam

Aantal uren
40

Explain inkomen (restschuld)

 Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingMaximale looptijd restschuld
Argenta Hypotheek Nee nvt nvt
Argenta Classic Ja nvt nvt
Argenta Light Ja nvt nvt

Explain inkomen (oversluiten)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingVerstrekking gemaximaliseerd op som van
Nee nvt nvt

Explain inkomen (energiebesparende voorzieningen)

Explainreden toegestaanVerhoging max verstrekking bij aankoopVerhoging max verstrekking bij herfinanciering
Nee nvt nvt

Onderpand

Bepaling markwaarde bestaande bouw

 Laagste vanWaarbij koopsom bestaat uitIndien verbouwingWoz als marktwaarde
Argenta Hypotheek Koopsom
100% van koopsom VON
Getaxeerde marktwaarde
Koopsom kosten koper
Afkoop toekomstige erfpacht
Altijd getaxeerde marktwaarde na verbouw
Indien koopsom + verbouwing lager is dan de getaxeerde marktwaarde na verbouw, dan geldt koopsom + verbouwing als marktwaarde
Niet mogelijk
Argenta Classic Koopsom
Getaxeerde marktwaarde
Koopsom kosten koper
Afkoop toekomstige erfpacht
Altijd getaxeerde marktwaarde na verbouw nvt
Argenta Light Koopsom
Getaxeerde marktwaarde
Koopsom kosten koper
Afkoop toekomstige erfpacht
Altijd getaxeerde marktwaarde na verbouw nvt

Maximale verstrekking obv markwaarde bestaande bouw

 Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
Argenta Hypotheek 85% van marktwaarde Woonhuis: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Appartement marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Combi woonhuis + bedrijf: (Percentage woonhuis * 100% van marktwaarde) + (Percentage bedrijf * 100% van marktwaarde)
€ 1.000.000,-
Argenta Classic 102% van marktwaarde nvt nvt
Argenta Light 102% van marktwaarde nvt nvt

Voorwaarden bij nieuwbouw

ProjectbouwZelfbouw / eigen beheerOnderpand acceptabel
Waarborgcertificaat SGW verplicht Taxatierapport verplicht nvt

Bepaling marktwaarde nieuwbouw

 Som vanIndien afkoop erfpachtRente tijdens de bouw gemaximeerd op
Argenta Hypotheek Koop-aanneemsom
Grond
Meerwerk
Bouwrente
Aansluiting op openbare nutsvoorziening
Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening nvt
Argenta Classic Koop-aanneemsom
Meerwerk
Bouwrente
Aansluiting op openbare nutsvoorziening
Afkoop erfpacht
Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening nvt
Argenta Light Koop-aanneemsom
Meerwerk
Bouwrente
Aansluiting op openbare nutsvoorziening
Afkoop erfpacht
Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening nvt

Maximale verstrekking obv markwaarde nieuwbouw

 Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpand
Argenta Hypotheek 85% van marktwaarde Woonhuis: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Appartement marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Combi woonhuis + bedrijf: (Percentage woonhuis * 100% van marktwaarde) + (Percentage bedrijf * 100% van marktwaarde)
Argenta Classic 102% van marktwaarde nvt
Argenta Light 102% van marktwaarde nvt

Voorwaarden bij herfinanciering

In geval van vervolghypotheek
Voorgaande hypotheken moeten bij dezelfde geldverstrekker gesloten zijn

Bepaling marktwaarde herfinanciering

 Bepaling MarktwaardeIndien verbouwingWoz waarde als marktwaarde
Argenta Hypotheek Getaxeerde marktwaarde
WOZ waarde
Getaxeerde marktwaarde na verbouw Niet mogelijk
Argenta Classic Getaxeerde marktwaarde Getaxeerde marktwaarde na verbouw Niet mogelijk
Argenta Light Getaxeerde marktwaarde Getaxeerde marktwaarde na verbouw Niet mogelijk

Maximale verstrekking obv markwaarde bij herfinanciering

 Maximale verstrekkingAfwijking maximale verstrekking obv onderpand
Argenta Hypotheek 85% van marktwaarde Woonhuis: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Appartement marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Combi woonhuis + bedrijf: (Percentage woonhuis * 100% van marktwaarde) + (Percentage bedrijf * 100% van marktwaarde)
Argenta Classic 102% van marktwaarde nvt
Argenta Light 102% van marktwaarde nvt

Onderpand woonhuis

 Acceptabel onderpandMinimale marktwaarde
Argenta Hypotheek Ja € 100.000,-
Argenta Classic Ja € 50.000,-
Argenta Light Ja € 50.000,-

Onderpand appartement

 Acceptabel onderpandMinimale marktwaardeActieve VVE verplicht
Argenta Hypotheek Ja € 100.000,- Ja
Argenta Classic Ja € 50.000,- Ja
Argenta Light Ja € 50.000,- Ja

Onderpand recreatiewoning

Acceptabel onderpandAlleen beschikbaar voorAcceptabele bouwtypesMinimale marktwaarde
Nee nvt nvt nvt

Onderpand combi woonhuis + bedrijf

Acceptabel onderpandVoorwaardeEisen woongedeelte
Ja Woonbestemming verplicht Het woongedeelte dient minimaal 75% van de marktwaarde te vertegenwoordigen

Onderpand woonhuis met agrarische bestemming

Acceptabel onderpandVoorwaardeMaximale oppervlakte agrarische bestemmingBedrijfsmatig agrarisch gebruik toegestaan
Nee Woonbestemming verplicht nvt Nee

Onderpand woonwagen

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand woonboot

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand watervilla

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand beleggingspand

Acceptabel onderpandToegestane verhuurMaximum verstrekkingBepaling totale investering
Nee nvt nvt nvt

Erfpacht voorwaarden

Toegestane duur erfpachtAanvullende voorwaarde indien bepaalde tijdParticuliere erfpacht toegestaan
Eeuwigdurend
Bepaalde tijd
Einddatum erfpacht tenminste gelijk aan looptijd hypotheek, tenzij verlenging tot einde looptijd hypotheek wordt aangetoond Nee

Bijzondere koop- en leningconstructie

Toegestane constructies
nvt

Explain onderpand (restschuld)

 Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopFinancieringsvoorwaarde restschuld
Argenta Hypotheek Nee nvt nvt nvt
Argenta Classic Ja 110% van marktwaarde nvt nvt
Argenta Light Ja 110% van marktwaarde nvt nvt

Explain onderpand (oversluiten)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingGemaximaliseerd op som vanVoorwaarde
Nee nvt nvt nvt

Explain onderpand (lage hypotheeklasten)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde
Nee nvt nvt

Explain onderpand (energiebesparende maatregelen)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopVoorwaarde herfinanciering
Nee nvt nvt nvt

Financiering en toetsing

Hypotheekbedrag

 MinimaalMaximaalMinimale hogere inschrijvingMaximale hogere inschrijving
Argenta Hypotheek Standaard: € 25.000,-
Indien vervolghypotheek: € 5.000,-
Indien opname verhoogde inschrijving: € 5.000,-
Standaard: € 500.000,- € 5.000,- nvt
Argenta Classic nvt nvt nvt nvt
Argenta Light nvt nvt nvt nvt

Variabele rente

MaximaalVoorwaarde
nvt nvt

Looptijd

 MinimaalMaximaalMaximale looptijd niet van toepassing bijToetsing gebaseerd opUitzondering toetsing
Argenta Hypotheek 60 mnd 360 mnd nvt Werkelijke looptijd per leningdeel, maximaal 30 jr
Afwijkende toetsing bij opbouwproducten: laagste uitkomst van toetsing o.b.v. looptijd 30 jr met bruto hoofdsom of o.b.v. resterende looptijd met netto hoofdsom
nvt
Argenta Classic nvt 360 mnd Aflossingsvrije hypotheek Werkelijke looptijd per leningdeel, maximaal 30 jr
Afwijkende toetsing bij opbouwproducten: laagste uitkomst van toetsing o.b.v. looptijd 30 jr met bruto hoofdsom of o.b.v. resterende looptijd met netto hoofdsom
nvt
Argenta Light nvt 360 mnd Aflossingsvrije hypotheek Werkelijke looptijd per leningdeel, maximaal 30 jr
Afwijkende toetsing bij opbouwproducten: laagste uitkomst van toetsing o.b.v. looptijd 30 jr met bruto hoofdsom of o.b.v. resterende looptijd met netto hoofdsom
nvt

Leningdelen

Maximaal aantal leningdelenMinimale hoogteUitzondering minimale hoogte
nvt nvt nvt

Aflossingsverplichting

MinimaalVerplichte aflossingsvorm minimaal 1 van de volgendeUitzondering aflossingsverplichtingVoorwaarde uitzonderingUitzondering Starterslening
Hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde Annuiteit
Lineair
Indien er op 31-12-12 eigenwoningschuld is
Indien voor 01-01-13 koopovereenkomst getekend en passeerdatum voor 01-01-14
Indien in 2012 een eigen woning verkocht en geleverd en in 2013 een nieuwe hypotheek passeert in verband met aankoop van een eigen woning
Starterslening
Minimale verplichte aflossing van hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde
Afwijking van verplichte aflossingsvorm met overige beschikbare aflossingsvormen mogelijk
Eventuele verhogingen van de nieuwe hypotheek t.o.v. de huidige hypotheek, vallen niet onder de uitzondering
Voor de starterslening zijn de verplichtingen niet van toepassing

Verplichting overlijdensrisicodekking

 Minimaal
Argenta Hypotheek Verzekering van hypotheekdeel boven 60% van marktwaarde
Indien sprake van verbouwing: verzekering van hypotheekdeel boven 60% van getaxeerde marktwaarde na verbouw
Argenta Classic Verzekering van hypotheekdeel boven 80% van marktwaarde
Indien sprake van verbouwing: verzekering van hypotheekdeel boven 80% van getaxeerde marktwaarde na verbouw
Argenta Light Verzekering van hypotheekdeel boven 80% van marktwaarde
Indien sprake van verbouwing: verzekering van hypotheekdeel boven 80% van getaxeerde marktwaarde na verbouw

Bouwdepot

Minimaal bedrag
nvt

Overbruggingshypotheek

 Overbrugging acceptabelAcceptabele situatiesMaximale verstrekking overbrugging
Argenta Hypotheek Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Argenta Classic Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 80% van marktwaarde minus schuldrest
Argenta Light Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 80% van marktwaarde minus schuldrest

Beperkingen

 Gecombineerde beperkingenBeperkingen distributie
Argenta Hypotheek nvt Uitsluitend via service provider
Argenta Classic Uitsluitend mutaties en verhogingen bestaande hypotheken via service provider Uitsluitend via service provider
Argenta Light Uitsluitend mutaties en verhogingen bestaande hypotheken via service provider Uitsluitend via service provider

Toetsing

Indien rentevast periode is 10 jr of langerIndien rentevast periode korter dan 10 jr, hoogste vanToetsing lastenConsumptieve doeleinden
Toetsrente gelijk aan hypotheekrente CHF toetsrente
Hypotheekrente
Fictieve maandlast toetsen aan toegestane financieringslast in Box 1 nvt

Toetsing tijdelijke dubbele lasten

 Voorwaarde dubbele lasten: huidige woning verkochtVoorwaarde dubbele lasten: huidige woning niet verkochtIndien sprake van (verwachte) schuldrest
Argenta Hypotheek Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende de periode vanaf passeerdatum nieuwe hypotheek Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende 24 mnd.
Totale dubbele lasten dienen binnen de maximale leencapaciteit te passen
Resterende eigen middelen voldoende om aan te wenden ter aflossing van schuldrest verplichting
Argenta Classic Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende de periode vanaf passeerdatum nieuwe hypotheek Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende 12 mnd. Of totale dubbele lasten dienen binnen de maximale leencapaciteit te passen Resterende eigen middelen voldoende om aan te wenden ter aflossing van schuldrest verplichting
Argenta Light Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende de periode vanaf passeerdatum nieuwe hypotheek Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende 12 mnd. Of totale dubbele lasten dienen binnen de maximale leencapaciteit te passen Resterende eigen middelen voldoende om aan te wenden ter aflossing van schuldrest verplichting

Woonquote

 Bepaling woonquoteAfwijkende woonquoteAfwijkende woonquote van toepassing indienToepassen woonquote pensioenleeftijd
Argenta Hypotheek Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen
Afwijking: woonquote behorende bij het hoogste inkomen indien gezamelijk inkomen lager dan € 40.000,-
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
Argenta Classic Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
Argenta Light Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Explain financiering (maximum aflossingsvrij)

Maximaal aflossingsvrijAlleen indien sprake van 1 van de volgende situatiesVoorwaarde
50% van marktwaarde Oversluiten
Tweede hypotheek
Aanpassingen
Bestaande aflossingsvrije delen mogen gehandhaaft blijven mits niet hoger dan maximum aflosvrij conform explainregel
Eventuele verhogingen vallen onder de standaard norm t.a.v. maximaal aflossingsvrij

Hypotheekkenmerken

Offertegeldigheid

 StandaardVerlengingsoptiesKosten verlengingVoorwaarden verlenging
Argenta Hypotheek 4 mnd nvt nvt nvt
Argenta Classic 3 mnd 6 mnd Annuleringskosten na acceptatie verlenging van 1% van hypotheek nvt
Argenta Light 3 mnd nvt nvt nvt

Tussentijdse aanpassing huidige hypotheek

Bij verhoging -> hogere risicocategorieBij aflossing -> lagere risicocategorieBij waardestijging -> lagere risicocategorie
Argenta Classic nvt nvt nvt
Argenta Hypotheek nvt nvt nvt
Argenta Light nvt nvt nvt

Vervroegde aflossing

 Boetevrij aflossenGevolgen bij gedeeltelijke aflossing anuiteit en lineaire leningdelenBoeteberekening bij algehele aflossingBoeteberekening bij gedeeltelijke aflossing
Argenta Hypotheek max 15% van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt
Argenta Classic nvt nvt nvt nvt
Argenta Light nvt nvt nvt nvt

Overige kenmerken

Hypotheek doorgeven mogelijkVerhuisregelingVerplicht (mede)schuldenaar partner
nvt 12 mnd nvt

Download Argenta voorwaarden

Hieronder kun je de actuele Argenta hypotheek voorwaarden downloaden.

Download Hypotheek voorwaarden Argenta

Download

Bovenstaande hypotheek voorwaarden betreffen de standaard NHG en CHF voorwaarden, aangevuld met de afwijkende hypotheek voorwaarden van Argenta. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden. De voorwaarden zijn bijgewerkt tot 13-06-2016