Toetsinkomen 2019 berekenen

Met onderstaande module kun je zelf je toetsinkomen voor 2019 berekenen. Het toetsinkomen is benodigd voor het bepalen van je maximale hypotheek.

Bruto jaarinkomen aanvrager
Extra jaarinkomen aanvrager
Te betalen alimentatie
Bruto jaarinkomen partner
Extra jaarinkomen partner
Te betalen alimenatie partner

Onderdelen toetsinkomen 2019

Het toetsinkomen voor 2019 bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder wordt een opsomming per onderdeel gegeven voor de berekening van het toetsinkomen conform de regels van de NHG.

  • Je bruto jaarsalaris wordt berekend door je bruto maandsalaris met twaalf maanden te vermenigvuldigen, of, als je je salaris per 4 weken uitbetaald krijgt, dan moet je je salaris met dertien vermenigvuldigen.
  • Meestal krijg je 8% vakantietoeslag over je bruto jaarsalaris. In sommige gevallen kan dit meer zijn. Het bedrag dat op de werkgeversverklaring staat is hierbij altijd doorslaggevend. Als je in de bouw werkt dan krijg je geen vakantiegeld maar vakantiebonnen of een tijdspaarfonds. Van zowel het vakantiegeld als de vakantiebonnen of tijdspaarfonds kan 100% worden meegenomen in de berekening voor het toetsinkomen 2019.
  • Als je met pensioen bent, dan kun je je volledige pensioeninkomen en/of AOW- of VUT-uitkering meenemen in de berekening. De uitkering moet je dan wel met een toekenningsbesluit aan kunnen tonen.
  • Indien je een (sociale) uitkering hebt, dan kun je deze ook meenemen in de berekening van je toetsinkomen. Je moet dan wel een verklaring hebben van de betreffende uitkeringsinstantie waar de hoogte en de duur van de uitkering op staan vermeld. Als je in het verleden een lijfrentepolis hebt afgesloten, dan kun je de huidige uitkering ook meenemen in de berekening.
  • Veel mensen hebben naast hun standaard loon nog extra inkomen uit bijvoorbeeld provisie, overwerk of onregelmatigheidstoeslag. Deze mogen allen voor 100% worden meegenomen indien deze verdiensten structureel zijn. Hierbij wordt uitgegaan van het totale bedrag over de laatste 12 maanden. Je moet hierbij wel aan kunnen tonen dat je deze verdiensten over een langere periode hebt ontvangen.
  • Naast je standaard inkomen kun je ook een vaste dertiende maand of een vaste eindejaarsuitkering krijgen. Als je dit bedrag ieder jaar krijgt en dus ook structureel is, dan kun je dit voor 100% meenemen in de berekening. Als deze uitkeringen niet 'vast' zijn maar gerelateerd zijn aan het behalen van een doel of de bedrijfswinst, dan kunnen deze net als bonussen en winstuitkeringen niet worden meegenomen voor de berekening van het toetsinkomen 2019.
  • Steeds meer mensen hebben een flexibele arbeidsrelatie. Ook dit inkomen kan volledig worden meegenomen voor de berekening van het toetsinkomen. Je moet dan wel een werkgeversverklaring aan kunnen leveren waarop staat vermeld dat er sprake is van een arbeidsrelatie. Voor de berekening wordt dan gekeken naar het gemiddelde inkomen van de laatste 3 kalenderjaren waarbij het inkomen is gemaximeerd tot het inkomen van het laatste jaar. Als je een nul-uren contract hebt en je salaris wordt als 'overwerk' uitbetaald, dan kun je zelf kiezen of je je salaris als overwerk mee wilt laten tellen of juist als flexwerker, waarbij het gemiddelde van de laatste 3 jaar met een maximum van het laatste jaar wordt meegenomen. Als je een perspectiefverklaring hebt, omdat je bijvoorbeeld via een uitzendbureau werkt, dan wordt je inkomen gezien als 'bestendig inkomen' en kan het volledige inkomen dat op de bijbehorende werkgeversverklaring staat worden meegenomen voor de berekening van het toetsinkomen.
  • Als je zelfstandig bent, dan kan je inkomen uit deze werkzaamheden ook volledig worden meegenomen. Hierbij moet je wel minimaal drie kalenderjaren inkomen hebben verkregen uit hetzelfde bedrijf met dezelfde bedrijfsactiviteiten. Voor de bepaling van het inkomen wordt uitgegaan van de gemiddelde winst van de afgelopen 3 jaar met een maximum van het laatste jaar. Dit geldt ook als je op opdrachtbasis als zelfstandige zonder personeel (ZZP) werkzaam bent.
  • Ook de bruto alimentatie die je ontvangt van je ex-partner kan worden meegenomen voor het toetsinkomen. Hiervoor moet wel een gerechtelijke uitspraak of notariële overeenkomst kunnen worden aangeleverd.
  • Militairen draaien structureel onregelmatige diensten. Hiervoor ontvangen zij een "Vergoeding voor Extra Beslaglegging", oftewel een VEB-toelage. Deze toelage is afhankelijk van de hoogte van het salaris en kan tevens volledig worden meegenomen voor de berekening van het toetsinkomen.

De uitkomst van de som van alle bovenstaande inkomensbestanddelen verminderd met de eventueel te betalen alimentatie aan je ex-partner, is je toetsinkomen.

Uitzonderingen bij de berekening van het toetsinkomen

Sommige hypotheekverstrekkers hanteren afwijkende voorwaarden bij de berekening van het toetsinkomen voor aanvragers in loondienst. Deze voorwaarden verschillen bij de berekening van het toetskomen op basis van NHG en CHF.

Uitzonderingen bij de berekening van het toetsinkomen conform NHG

Argenta

Bij Argenta worden de overige variabele componenten van maximaal de laatste 12 maanden voor 100% meegenomen voor de berekening van het toetsinkomen.

ASR

Bij ASR is het variabele inkomen zoals provisie en overwerk gemaximeerd tot 50% van het vaste salaris.

Attens

Bij Attens is het variabele inkomen zoals provisie en overwerk gemaximeerd tot 25% van het vaste salaris.

Hypotrust

Bij Hypotrust worden de overige variabele componenten van maximaal de laatste 12 maanden voor 100% meegenomen voor de berekening van het toetsinkomen.

Lloyds Bank

Bij Lloyds Bank worden de overige variabele componenten van maximaal de laatste 12 maanden voor 100% meegenomen voor de berekening van het toetsinkomen.

Merius

Bij Merius is het variabele inkomen zoals onregelmatigheidstoeslag, provisie en overwerk gemaximeerd tot 20% van het vaste salaris.

Munt

Bij Munt is het variabele inkomen zoals onregelmatigheidstoeslag, provisie en overwerk gemaximeerd tot 20% van het vaste salaris.

NIBC Direct

Bij NIBC Direct worden de overige variabele componenten van maximaal de laatste 12 maanden voor 100% meegenomen voor de berekening van het toetsinkomen.

Rabobank

Bij Rabobank worden de overige variabele componenten van maximaal de laatste 12 maanden voor 100% meegenomen voor de berekening van het toetsinkomen.

Syntrus Achmea

Bij Syntrus Achmea is het variabele inkomen zoals provisie en overwerk gemaximeerd tot 25% van het vaste salaris. Onregelmatigheidstoeslag en inkomsten uit PGB (onder voorwaarden) worden voor 100% meegenomen.

Tulp

Bij Tulp wordt overwerk tot maximaal 25% van de afgelopen 12 maanden en onregelmatigheidstoeslag tot maximaal 20% van het vaste salaris meegenomen.

Venn

Bij Venn wordt overwerk tot maximaal 25% van de afgelopen 12 maanden meegenomen.

Vista

Bij Vista is het variabele inkomen zoals onregelmatigheidstoeslag, provisie en overwerk gemaximeerd tot 25% van het vaste salaris. Van de dertiende maand wordt het gemiddelde van de laatste 12 maanden meegenomen.

Uitzonderingen bij de berekening van het toetsinkomen conform CHF

Aegon

Bij Aegon is het variabele inkomen zoals provisie en overwerk gemaximeerd tot 50% van het vaste salaris.

ABN AMRO

Bij ABN AMRO wordt van de dertiende maand het gemiddelde van de afgelopen 3 kalenderjaren voor 100% meegenomen. De overige variabele componenten worden voor 25% meegenomen voor de berekening van het toetsinkomen.

Argenta

Bij Argenta wordt overwerk voor 100% meegenomen van de afgelopen 12 maanden. Van de onregelmatigheidstoeslag wordt maximaal 30% van het vaste salaris meegenomen. De overige variabele componenten van maximaal de laatste 12 maanden worden voor 100% meegenomen voor de berekening van het toetsinkomen.

ASR

Bij ASR is provisie gemaximeerd tot 50% van het vaste salaris.

Attens

Bij Attens is het variabele inkomen zoals provisie en overwerk gemaximeerd tot 25% van het vaste salaris.

Florius

Bij Florius wordt voor de dertiende maand en de winstuitkering het gemiddelde van de laatste 3 kalenderjaren genomen. De overige variabele componenten worden voor 25% meegenomen.

Lloyds Bank

Bij Lloyds Bank is het variabele inkomen zoals onregelmatigheidstoeslag, provisie en overwerk gemaximeerd tot 20% van het vaste salaris. Van de overige variabele componenten wordt maximaal de afgelopen 12 maanden meegenomen.

Merius

Bij Merius is het variabele inkomen zoals onregelmatigheidstoeslag, provisie en overwerk gemaximeerd tot 20% van het vaste salaris.

Munt

Bij Munt is het variabele inkomen zoals onregelmatigheidstoeslag, provisie en overwerk gemaximeerd tot 20% van het vaste salaris.

Nationale Nederlanden

Bij Nationale Nederlanden wordt van de eindejaarsuitkering het gemiddelde van de afgelopen 2 kalenderjaren genomen. De overige variabele componenten worden voor 50% van het vaste salaris meegenomen.

NIBC Direct

Bij NIBC Direct wordt 100% van het overwerk van de afgelopen 12 maanden meegenomen. Van de overige variabele componenten wordt maximaal de afgelopen 12 maanden meegenomen.

Rabobank

Bij de Rabobank wordt voor de dertiende maand en de eindejaarsuitekring het gemiddelde van de afgelopen 3 kalenderjaren genomen. Van de overige variabele componenten wordt maximaal de afgelopen 12 maanden meegenomen.

Syntrus Achmea

Bij Syntrus Achmea is het variabele inkomen zoals provisie en overwerk gemaximeerd tot 25% van het vaste salaris. Onregelmatigheidstoeslag en inkomsten uit PGB (onder voorwaarden) worden voor 100% meegenomen. Van de overige variabele componenten wordt maximaal de afgelopen 12 maanden meegenomen.

Tulp

Bij Tulp is het variabele inkomen zoals provisie en overwerk gemaximeerd tot 25% van het vaste salaris.

Venn

Bij Venn is het variabele inkomen zoals provisie en overwerk gemaximeerd tot 25% van het vaste salaris.

Vista

Bij Vista is het variabele inkomen zoals provisie en overwerk gemaximeerd tot 25% van het vaste salaris. Voor de dertiende maand wordt het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden genomen. Overige variabele componenten zijn gemaximeerd tot 25% van het vaste salaris.

Bereken ook je toetsinkomen voor 2016, 2017, 2018, 2020 en 2021.

Terug naar de berekeningen

De berekening is op basis van de normen van NHG. Per hypotheekverstrekker en hypotheeksoort kunnen afwijkende voorwaarden gelden. De betreffende hypotheekverstrekker bepaalt het uiteindelijke toetsinkomen. Aan de berekening kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.