florius hypotheekvoorwaarden

Florius Hypotheek Voorwaarden

Onderstaand tref je de actuele Florius hypotheek voorwaarden aan.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hypotheek voorwaarden voor NHG en hypotheek voorwaarden voor CHF. Klik op het onderwerp om de voorwaarden te bekijken.

Florius Hypotheek Voorwaarden NHG

Onderstaande hypotheek voorwaarden hebben betrekking op Florius Hypotheken gesloten met NHG.

Personalia en verplichtingen

Leeftijd

MinimaalMaximaalMaximale verstrekking
18 jr nvt nvt

Nationaliteit

Acceptabele NationaliteitenOverige nationaliteiten acceptabel indien 1 van volgende voorwaardenVoorwaarde overige nationaliteitenVoorwaarde EU/EERExtra voorwaarde nationaliteit Roemenie en Bulgarije
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Vergunning langdurig ingezetenen
Beperking maximale verstrekking indien verblijfsvergunning bepaalde tijd dan 85% van marktwaarde
Geen beperking maximale verstrekking indien partner met hoogste toetsinkomen voor onbepaalde tijd in Nederland mag wonen
nvt nvt

BKR

Accepatabele coderingenVoorwaarde acceptabele coderingenBuitenlandse BKR toetsing indien nationaliteitBuitenlandse BKR toetsing indien woonachtig geweest
A codering (achterstand)
HY codering (achterstand hypotheek)
Codering is hersteld (H registratie)
Krediet is ingelost
Codering is hersteld of krediet is ingelost of verklaring van betreffende geldgever dat de achterstanden zijn ingelopen
HY codering: alleen met kwijtschelding NHG
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië

Doorlopend Krediet

Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast 2% van kredietlimiet * 12 Indien t.b.v. restschuld verkoop woning: werkelijke netto last per jaar Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht

Aflopend Krediet

Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is studiefinancieringIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietsom * 12 0,75 % van openstaand saldo * 12
0,45 % van openstaand saldo * 12 (vanaf 01-09-15)
Werkelijke bruto last per jr
Indien t.b.v. restschuld verkoop woning: werkelijke netto last per jr
Mag geen sprake zijn van een stapelaar

Overige Verplichtingen

Toetsing erfpacht verplichtingToetsing partneralimentatie verplichtingPartneralimentatie verplichting niet meenemenToetsing kinderalimentatie verplichtingKinderalimentatie verplichting niet meenemen
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Verplichting in mindering brengen op inkomen na bepaling woonquote nvt Niet meenemen in toetsing nvt

Inkomen

Voorwaarden arbeidsovereenkomst loondienst

Toegestane dienstverbandenAanvullende voorwaarden bepaalde tijdBepaling inkomen bepaalde tijdBepaling indien niet voldaan aan voorwaardenBepaling vast inkomen
Onbepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Bepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Intentieverklaring verplicht Zelfde voorwaarden als bij onbepaalde tijd Inkomen gemaximeerd op gemiddelde afgelopen 3 jr nvt

Toetsinkomen loondienst

Vaste componenten toetsinkomenMaximaal percentage variabel salarisAfwijkend vast salarisVerklaring inkomen
Bruto jaarsalaris
Vakantietoeslag
13e maand vaste aard
Eindjaarsuitkering vaste aard
Overige componenten vaste aard
nvt nvt Beide

Bepalingen Overwerk

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen Onregelmatigheidstoeslag

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Gemiddelde afgelopen 12 mnd Gemiddelde afgelopen 12 mnd Gemiddelde afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd

Bepalingen Provisie

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen 13e maand variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen eindejaarsuitkering variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen overige componenten variabel

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Wordt niet meegenomen nvt nvt nvt

Toetsinkomen flexwerker

Inkomen, laagste vanBepaling toetsinkomenAfwijkende bepaling toetsinkomenOverige bepalingen
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
Huidig inkomen
90% van inkomen nvt nvt

Toetsinkomen zelfstandige

Acceptabel toetsinkomenToetsinkomen, laagste vanIndien BV, toetsinkomen laagste vanOverige toetsingen cijfers vennootschapMaximale verstrekking
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren nvt

Bepalingen naderend pensioeninkomen

Rekening houden met pensioeninkomenToetsinkomen
Indien AOW leeftijd binnen 10 jr na offertedatum wordt bereikt. Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Toetsinkomen Pensioen

Bepaling toetsinkomen
Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Bepalingen naderende lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen nvt

Toetsinkomen lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering
nvt

Partneralimentatie

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperking
Ja 100% van alimentatie inkomen gedurende de duur van alimentatie nvt

Inkomen uit vermogen

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen, laagste vanVrij beschikbaar vermogenBeperkingBruteren inkomen
Nee nvt nvt nvt nvt

Inkomen uit verhuur

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperkingBruteren inkomen
Nee nvt nvt nvt

Sociale uitkering AOW

Acceptabel toetsinkomen
Ja

Sociale uitkering ANW

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAO

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WIA

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van IVA uitkering
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAJONG

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WW

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen
Nee nvt

Sociale uitkering bijstand

Acceptabel toetsinkomen
Ja

Buitenlands belastingplichtig

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomenVoorwaardeUitzondering voorwaarde
Ja nvt Hypotheek behandelen als box 3 Partner heeft niet-buitenlands inkomen

Bruto = netto inkomen

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomen
Ja nvt

Expats (30% regeling)

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenVoorwaardeMaximale verstrekking
Ja Inkomen loondienst Toetsing haalbaarheid na afloop 30% regeling 85% van marktwaarde
Indien sprake van hogere verstrekking dient er sprake te zijn van een verpand bijverband die een waarde vertegenwoordigt dat minimaal gelijk is aan de hypotheek

Maximaal aantal uren werkzaam

Aantal uren
48

Explain inkomen (restschuld)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingMaximale looptijd restschuld
Nee nvt nvt

Explain inkomen (oversluiten)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingVerstrekking gemaximaliseerd op som van
Nee nvt nvt

Explain inkomen (energiebesparende voorzieningen)

Explainreden toegestaanVerhoging max verstrekking bij aankoopVerhoging max verstrekking bij herfinanciering
Ja Indien energielabel A++ met: € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen €: 33.000,-
Indien energielabel A+++ met: € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen €: 33.000,-
Indien energielabel A++++ met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen €: 33.000,-
Indien energieneutrale woning met: € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen €: 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen €: 33.000,-
nvt

Minimum inkomen

Van toepassingMaximaal gezinsinkomenVan toepassing bij inkomens
Nee nvt nvt

Onderpand

Bepaling markwaarde bestaande bouw

Genormeerde koopsom laagste vanMarktwaarde bestaat uitIndien verbouwingIndien afkoop erfpachtGemaximeerd op
Koopsom
97% van koopsom vrij op naam
Getaxeerde marktwaarde(voor verbouw)
Genormeerde koopsom
Afkoop toekomstige erfpacht
Kosten kwaliteitsverbetering
Eenmalig storting onderhoudsfonds

Altijd getaxeerde marktwaarde na verbouw

Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening Maximale marktwaarde: € 290.000,-
Energiebesparende verbouwing wordt opgeteld bij maximale marktwaarde tot een maximaal van: € 307.400,-
Maximale genormeerde koopsom: € 290.000,-

Maximale verstrekking obv marktwaarde bestaande bouw

Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
106% van marktwaarde
106% van getaxeerde waarde (na verbouw)
100% van getaxeerde marktwaarde (na verbouw) + energiebesparende verbouwing
Woonhuis marktwaarde kleiner dan € 80.000,-: 0% van marktwaarde
Appartement marktwaarde kleiner dan € 80.000,-: 0% van marktwaarde
€ 290.000,-
Energiebesparende verbouwing wordt opgeteld bij maximale verstrekking tot een maximaal van € 307.400,-

Voorwaarden bij nieuwbouw

ProjectbouwZelfbouwEigen beheer
Waarborgcertificaat SGW verplicht Taxatierapport verplicht Taxatierapport verplicht

Bepaling marktwaarde nieuwbouw

Som vanWaarde van de woning bestaat uitIndien afkoop erfpachtRente tijdens de bouw gemaximeerd opGemaximeerd op
Waarde van de woning
Afkoop toekomstig erfpacht
Eenmalig storting onderhoudsfonds
Koop-/aannemingssom
Grond
Bouwrente
Meerwerk
Rente tijdens de bouw
Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening 4% over som van:
Koop-aanneemsom
Meerwerk
Maximale marktwaarde: € 290.000,-
Energiebesparende meerwerk wordt opgeteld bij maximale marktwaarde tot een maximaal van € 307.400,-
Maximale waarde van de woning: € 290.000,-

Maximale verstrekking obv markwaarde nieuwbouw

Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
106% van marktwaarde
100% van marktwaarde + energiebesparende verbouwing
nvt € 290.000,-

Voorwaarden bij herfinanciering

Minimaal sprake van 1 van volgende situatiesIn geval van vervolghypotheek
Uitkoop ex-partner
Verbouwing
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbeteren klantsituatie
nvt

Bepaling marktwaarde herfinanciering

MarktwaardeMaximale toegestane waardeSchuldrest is som van
Standaard: getaxeerde marktwaarde voor verbouw
Indien verbouwing: getaxeerde marktwaarde na verbouw
Schuldrest mag niet hoger zijn dan getaxeerde marktwaarde voor verbouw Schuldrest
Fiscale lening box1

Maximale verstrekking obv markwaarde bij herfinanciering

Maximale verstrekkingMaximale verstrekking gemaximeerd opAfwijkende maximale verstrekking indienMaximale verstrekking gemaximeerd op som vanAfwijking max verstrekking obv onderpand
100% van marktwaarde Standaard: € 290.000,-
Afwijkend: € 290.000,-
Uitbreiding eigendom
Uitkoop ex-partner
Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
nvt

Onderpand woonhuis

Acceptabel onderpandMinimale marktwaarde
Ja € 90.000,-

Onderpand appartement

Acceptabel onderpandMinimale marktwaardeActieve VVE verplicht
Ja € 90.000,- Ja

Onderpand recreatiewoning

Acceptabel onderpandAlleen beschikbaar voorAcceptabele bouwtypesMinimale marktwaarde
Nee nvt nvt nvt

Onderpand combi woonhuis + bedrijf

Acceptabel onderpandVoorwaardeEisen woongedeelte
Ja Woonbestemming verplicht Het woongedeelte dient minimaal 50% van de marktwaarde te vertegenwoordigen

Onderpand woonhuis met agrarische bestemming

Acceptabel onderpandVoorwaardeMaximale oppervlakte agrarische bestemmingBedrijfsmatig agrarisch gebruik toegestaan
Nee nvt nvt nvt

Onderpand woonwagen

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand woonboot

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand watervilla

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand beleggingspand

Acceptabel onderpandToegestane verhuurMaximum verstrekkingBepaling totale investering
Nee nvt nvt nvt

Erfpacht voorwaarden

Toegestane duur erfpachtAanvullende voorwaarde indien bepaalde tijdParticuliere erfpacht toegestaan
Bepaalde tijd
Eeuwigdurend
Einddatum erfpacht tenminste gelijk aan looptijd hypotheek, tenzij verlenging tot einde looptijd hypotheek wordt aangetoond Ja

Bijzondere koop- en leningconstructie

Toegestane constructies
Duokoop
Slimmer kopen
IbbA 2.0
Verrassend Wonen
Koopstart
Kopen naar Wens
Regionaal Grondbezit
Koopgarant

Explain onderpand (energiebesparende maatregelen)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopVoorwaarde herfinanciering
Ja 106% van marktwaarde Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan: 0,60
Indien energielabel A+++
Indien energielabel A++++
Indien sprake van energiebesparende verbouwing

Explain onderpand (restschuld)

Explain reden toegestaanVoorwaardeMaximale verstrekkingFinancieringsvoorwaarde restschuld
Ja Woning is verkocht 115% van marktwaarde Maximale looptijd restschuld financiering van 15 jaar
Aflossing restschuld verplicht lineair
Aflossing restschuld verplicht annuitair

Financiering en toetsing

Hypotheekbedrag

MinimaalMaximaalMinimale hogere inschrijvingMaximale hogere inschrijving
nvt Standaard: € 307.400,- nvt nvt

Variabele rente

MaximaalVoorwaarde
nvt nvt

Looptijd

MinimaalMaximaalMaximale looptijd niet van toepassing bijToetsing gebaseerd opUitzondering toetsing
nvt 360 mnd nvt Werkelijke looptijd per leningdeel, maximaal 30 jr
Afwijkende toetsing bij opbouwproducten: laagste uitkomst van toetsing o.b.v. looptijd 30 jr met bruto hoofdsom of o.b.v. resterende looptijd met netto hoofdsom
nvt

Leningdelen / Starterslening

Maximaal aantal leningdelenMinimale hoogteUitzondering minimale hoogteStarterslening toegestaan
nvt € 4.500,- nvt Ja

Aflossingsverplichting

MinimaalVerplichte aflosvorm minimaal 1 van de volgendeUitzondering aflosverplichtingVoorwaarde uitzonderingUitzondering Starterslening
Hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde Annuiteit
Lineair
Indien er op 31-12-12 eigenwoningschuld is
Indien voor 01-01-13 koopovereenkomst getekend en passeerdatum voor 01-01-14
Indien in 2012 een eigen woning verkocht en geleverd en in 2013 een nieuwe hypotheek passeert in verband met aankoop van een eigen woning
Starterslening
Minimale verplichte aflossing van hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde
Afwijking van verplichte aflossingsvorm met overige beschikbare aflossingsvormen mogelijk
Eventuele verhogingen van de nieuwe hypotheek t.o.v. de huidige hypotheek, vallen niet onder de uitzondering
Voor de starterslening zijn de verplichtingen niet van toepassing

Verplichting overlijdensrisicodekking

Minimaal
nvt

Bouwdepot

Minimaal bedragMaximaal bedrag is minimaal van
€ 0,01 nvt

Overbruggingshypotheek

Overbrugging acceptabelAcceptabele situatiesMaximale verstrekking overbrugging
Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus schuldrest

Beperkingen

Gecombineerde beperkingenBeperkingen distributie
nvt nvt

Toetsing

Indien rentevast periode is 10 jr of langerIndien rentevast periode korter dan 10 jr, hoogste vanIndien looptijd minder dan 10 jaar is en de rentevastperiode gelijk of langer isToetsing lastenConsumptieve doeleinden
Toetsrente gelijk aan hypotheekrente CHF toetsrente
Hypotheekrente
Hypotheekrente Fictieve maandlast toetsen aan toegestane financieringslast in Box 1 nvt

Toetsing tijdelijke dubbele lasten

Voorwaarde dubbele lasten: huidige woning verkochtVoorwaarde dubbele lasten: huidige woning niet verkochtIndien sprake van (verwachte) schuldrest
Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende de periode vanaf passeerdatum nieuwe hypotheek Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende 12 mnd. Resterende eigen middelen voldoende om aan te wenden ter aflossing van schuldrest verplichting

Woonquote

Bepaling woonquoteAfwijkende woonquoteAfwijkende woonquote van toepassing indienToepassen woonquote pensioenleeftijd
Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 70% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 21.000 en lager is dan € 31.000 vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Explain financiering (maximum aflossingsvrij)

Maximaal aflossingsvrijAlleen indien sprake van 1 van de volgende situatiesVoorwaarde
50% van marktwaarde Oversluiten
Tweede hypotheek
Aanpassingen
Bestaande aflossingsvrije delen mogen gehandhaaft blijven mits niet hoger dan maximum aflosvrij conform explainregel
Eventuele verhogingen vallen onder de standaard norm t.a.v. maximaal aflossingsvrij

Explain financiering (senioren)

Explain reden toegestaanBij situatiesVoorwaardesAfwijking rentevast periodeAfwijking bij aanvrager nog niet AOW-leeftijd bereikt
Indien een van de aanvragers de AOW-leeftijd bereikt heeft
Indien een van de aanvragers AOW-leeftijd gaat bereiken
Nieuwbouw
Bestaande bouw
Oversluiten
Vervolghypotheek
Indien er sprake is van een eigen woning
De werkelijke maandlast van de aangevraagde lening gelijk of lager is dan de huidige werkelijke maandlast
Rentevast periode bedraagt minimaal 20 jaar
Een kortere rentevast periode met een minimum van 10 jaar is toegestaan wanneer
De leeftijd van de jongste partner aan het einde van de rentevast periode minimaal 85 jaar is
Als pensioeninkomen wordt opgebouwde pensioen gehanteerd

Hypotheekkenmerken

Rentevast periode

 VariabelRentevast periodeT/m rentevast periodeBedenktijd periode
Florius Profijt drie hypotheek 1 mnd 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar   Nee
Florius Profijt twaalf hypotheek 1 mnd 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar   Nee
Florius Verzilver        

Risicocategorieën

 Risicocategorieën
Florius Profijt drie hypotheek nhg, 65, 85, 90, 101, 115
Florius Profijt twaalf hypotheek nhg, 65, 85, 90, 101, 115
Florius Verzilver  

Leningsvormen

 AflossingsvrijLineairAnnuïteitenLevenBeleggingSpaarBanksparen
Florius Profijt drie hypotheek 0% 0% 0% 0%   0% 0%
Florius Profijt twaalf hypotheek 0% 0% 0% 0%   0% 0%
Florius Verzilver              

Overbruggingskrediet

 Bepaling renteKosten overbrugging
Florius Profijt drie hypotheek Vaste waarde  
Florius Profijt twaalf hypotheek Vaste waarde  
Florius Verzilver    

Rentetype bij passeren

 Mogelijke typesBijbehorende af- en opslagen
Florius Profijt drie hypotheek Offerterente 0%
Florius Profijt twaalf hypotheek Dagrente
Offerterente
0%
Florius Verzilver    

Offertegeldigheid

 StandaardVerlengingsoptiesKosten verlengingVoorwaarden verlenging
Florius Profijt drie hypotheek 3 maanden 3 maanden 0,25% bereidstellingenprovisie
Annuleringskosten na acceptatie verlenging van 0,50% van hypotheek
Dient vooraf te worden aangevraagd
Florius Profijt twaalf hypotheek 3 maanden 9 maanden Annuleringskosten na acceptatie verlenging van 1% van hypotheek  
Florius Verzilver        

Tussentijdse aanpassing huidige hypotheek

 Bij verhoging -> hogere risicocategorieBij aflossing -> lagere risicocategorieBij waardestijging -> lagere risicocategorie
Florius Profijt drie hypotheek nvt Op verzoek van klant, ongeacht resterende rentevast periode Op verzoek van klant, vanaf nieuwe rentevast periode
Florius Profijt twaalf hypotheek nvt Op verzoek van klant, ongeacht resterende rentevast periode Op verzoek van klant, vanaf nieuwe rentevast periode
Florius Verzilver nvt nvt nvt

Vervroegde aflossing

 Boetevrij aflossenGevolgen bij gedeeltelijke aflossing anuiteit en lineaire leningdelenBoeteberekening bij algehele aflossingBoeteberekening bij gedeeltelijke aflossing
Florius Profijt drie hypotheek Maximaal 10,00 % van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt
Florius Profijt twaalf hypotheek nvt nvt nvt nvt
Florius Verzilver Maximaal 10,00 % van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt

Opslagen en kortingen

 BetaalrekeningBoeteregeling bij verkoop woningBoetregeling bij annuleren offerteZelfstandig ondernemer
Florius Profijt drie hypotheek        
Florius Profijt twaalf hypotheek        
Florius Verzilver        

Overige kenmerken

 Hypotheek doorgeven mogelijkVerhuisregelingVerplicht (mede)schuldenaar partner
Florius Profijt drie hypotheek nvt 6 mnd nvt
Florius Profijt twaalf hypotheek nvt 6 mnd nvt
Florius Verzilver nvt nvt nvt

Florius Hypotheek Voorwaarden CHF

Onderstaande hypotheek voorwaarden hebben betrekking op Florius Hypotheken gesloten met CHF.

Personalia en verplichtingen

Leeftijd

MinimaalMaximaalMaximale verstrekking
18 jr nvt nvt

Nationaliteit

Acceptabele NationaliteitenOverige nationaliteiten acceptabel indien 1 van volgende voorwaardenVoorwaarde overige nationaliteitenVoorwaarde EU/EERExtra voorwaarde nationaliteit Roemenie en Bulgarije
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Vergunning langdurig ingezetenen
Beperking maximale verstrekking indien verblijfsvergunning bepaalde tijd dan 85% van marktwaarde
Geen beperking maximale verstrekking indien partner met hoogste toetsinkomen voor onbepaalde tijd in Nederland mag wonen
nvt Werkvergunning verplicht

BKR

Accepatabele coderingenVoorwaarde acceptabele coderingenBuitenlandse BKR toetsing indien nationaliteitBuitenlandse BKR toetsing indien woonachtig geweest
A codering (achterstand) Codering is hersteld (H registratie)
Krediet is ingelost
Codering is hersteld of krediet is ingelost of verklaring van betreffende geldgever dat de achterstanden zijn ingelopen
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië

Doorlopend Krediet

Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietlimiet * 12 De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 1% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht

Aflopend Krediet

Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is studiefinancieringIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jaar of: 2% van kredietsom * 12 0,75% van oorspronkelijke kredietsom * 12
0,45% van oorspronkelijke kredietsom * 12 (vanaf 01-09-15)
Indien t.b.v. restschuld verkoop woning: werkelijke netto last per jaar
Werkelijke bruto last per jaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar

Overige Verplichtingen

Toetsing erfpacht verplichtingToetsing partneralimentatie verplichtingPartneralimentatie verplichting niet meenemenToetsing kinderalimentatie verplichtingKinderalimentatie verplichting niet meenemen
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Verplichting in mindering brengen op inkomen na bepaling woonquote nvt Niet meenemen in toetsing nvt

Inkomen

Voorwaarden arbeidsovereenkomst loondienst

Toegestane dienstverbandenAanvullende voorwaarden bepaalde tijdBepaling inkomen bepaalde tijdBepaling indien niet voldaan aan voorwaardenBepaling vast inkomen
Onbepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Bepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Intentieverklaring verplicht
Datum intentieverklaring minimaal 6 maanden na datum in dienst
Zelfde voorwaarden als bij onbepaalde tijd Inkomen gemaximeerd op gemiddelde afgelopen 3 jr
Toetsinkomen is 90% van inkomen
Loondienst onbepaalde tijd
Loondienst bepaalde tijd met intentieverklaring
Inkomen zelfstandige
Pensioeninkomen
Levenslange lijfrente uitkering
AOW uitkering
WAO uitkering, mits vaste aard
IVA uitkering

Toetsinkomen loondienst

Vaste componenten toetsinkomenMaximaal percentage variabel salarisAfwijkend vast salarisVerklaring inkomen
Bruto jaarsalaris
Vakantietoeslag
13e maand vaste aard
Eindjaarsuitkering vaste aard
Overige componenten vaste aard
nvt Bruto jaarsalaris
Vakantietoeslag
Werkgeversverklaring

Bepalingen Overwerk

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen Onregelmatigheidstoeslag

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Gemiddelde afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd Gemiddelde afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd

Bepalingen Provisie

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen 13e maand variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Gemiddelde afgelopen 3 kalenderjaren Maximaal afgelopen 12 maanden

Bepalingen eindejaarsuitkering variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Gemiddelde afgelopen 3 kalenderjaren Maximaal afgelopen 12 maanden

Bepalingen overige componenten variabel

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Gemiddelde afgelopen 3 kalenderjaren Maximaal afgelopen 12 maanden
Maximaal: 25% van vast salaris
Gemiddelde afgelopen 3 kalenderjaren Maximaal afgelopen 12 maanden
Maximaal: 25% van vast salaris

Toetsinkomen flexwerker

Inkomen, laagste vanBepaling toetsinkomenAfwijkende bepaling toetsinkomenOverige bepalingen
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
90% van inkomen nvt Maximale verstrekking indien alleen sprake van flexwerker 85% van marktwaarde

Toetsinkomen zelfstandige

Acceptabel toetsinkomenToetsinkomen, laagste vanIndien BV, toetsinkomen laagste vanOverige toetsingen cijfers vennootschapMaximale verstrekking
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren
Minimale solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 0,25
Minimale liqiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,00
Indien < 3 jaren cijfers: 90% van toetsinkomen meenemen
Indien < 2 jaren cijfers: 75% van toetsinkomen meenemen

Bepalingen naderend pensioeninkomen

Rekening houden met pensioeninkomenBepaling Toetsinkomen
Indien AOW leeftijd binnen 10 jr Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Toetsinkomen Pensioen

Bepaling toetsinkomen
Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Bepalingen naderende lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering
nvt

Toetsinkomen lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering
nvt

Partneralimentatie

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperking
Ja 100% van alimentatie inkomen gedurende de duur van alimentatie nvt

Inkomen uit vermogen

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen, laagste vanVrij beschikbaar vermogenBeperkingBruteren inkomen
Ja 3% over vrij beschikbaar vermogen
Werkelijk rente over vrij beschikbaar vermogen
nvt nvt nvt

Inkomen uit verhuur

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperkingBruteren inkomen
Ja 80% van huurinkomsten
Minus hypotheeklasten
Huurcontract dient nog minimaal 1 jaar te lopen
Maximaal 25% van totale toetsinkomen
nvt

Sociale uitkering AOW

Acceptabel toetsinkomen
Ja

Sociale uitkering ANW

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAO

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aardAfwijkende bepaling
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering Alleen meenemen in toetsinkomen indien minimaal 80% AO
Indien jonger dan 50 jaar, 50% van de uitkering meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WIA

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van IVA uitkering
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WAJONG

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WW

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen
Nee nvt

Sociale uitkering Bijstand

Acceptabel toetsinkomen
Nee

Buitenlands belastingplichtig

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomenVoorwaardeUitzondering voorwaarde
Ja nvt Hypotheek behandelen als box 3 Partner heeft niet-buitenlands inkomen

Bruto = netto inkomen

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomen
Ja nvt

Expats (30% regeling)

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenVoorwaardeMaximale verstrekking
Ja Inkomen loondienst Toetsing haalbaarheid na afloop 30% regeling 85% van marktwaarde
Indien sprake van hogere verstrekking dient er sprake te zijn van een verpand bijverband die een waarde vertegenwoordigt dat minimaal gelijk is aan de hypotheek

Maximaal aantal uren werkzaam

Aantal uren
48

Explain inkomen (restschuld)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingMaximale looptijd restschuld
Ja nvt nvt

Explain inkomen (oversluiten)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingVerstrekking gemaximaliseerd op som van
nvt nvt Schuldrest
Notariskosten
Taxatiekosten
Boeterente
Advieskosten

Explain inkomen (energiebesparende voorzieningen)

Explainreden toegestaanVerhoging max verstrekking bij aankoopVerhoging max verstrekking bij herfinanciering
Ja Indien energielabel A++ met: € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen: € 33.000,-
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan: 0,60 met: € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen: € 33.000,-
nvt

Minimum inkomen

Van toepassingMinimaal gezinsinkomenVan toepassing op inkomens
nvt nvt nvt

Onderpand

Bepaling markwaarde bestaande bouw

Laagste vanWaarbij koopsom bestaat uitIndien verbouwingWoz als marktwaarde
Getaxeerde marktwaarde Koopsom kosten koper
Afkoop toekomstige erfpacht
Altijd getaxeerde marktwaarde na verbouw Mogelijk indien financiering maximaal 85% van Woz waarde is
Marktwaarde is 100% van Woz waarde

Maximale verstrekking obv markwaarde bestaande bouw

Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
100% van marktwaarde Woonhuis: marktwaarde kleiner dan € 80.000,-: 0% van marktwaarde
Appartement marktwaarde kleiner dan € 100.000,-: 0% van marktwaarde
Recreatiewoning: 85% van marktwaarde
Combi woonhuis + bedrijf: (Percentage woonhuis * 101% van marktwaarde) + (Percentage bedrijf * 65% van marktwaarde)
nvt

Voorwaarden bij nieuwbouw

ProjectbouwZelfbouwEigen beheer
Waarborgcertificaat SGW verplicht Taxatierapport verplicht Niet acceptabel

Bepaling marktwaarde nieuwbouw

Som vanIndien afkoop erfpachtRente tijdens de bouw gemaximeerd op

Koop-aanneemsom
Grond
Meerwerk
Bouwrente
Aansluiting op openbare nutsvoorziening
Afkoop erfpacht
Rente tijdens de bouw

Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening 4% over som van:
Koop-aanneemsom
Meerwerk

Maximale verstrekking obv markwaarde nieuwbouw

Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpand
100% van marktwaarde Recreatiewoning: 85% van marktwaarde
Combi woonhuis + bedrijf: (Percentage woonhuis * 105% van marktwaarde) + (Percentage bedrijf * 65% van marktwaarde)

Voorwaarden bij herfinanciering

In geval van vervolghypotheek
Voorgaande hypotheken moeten bij dezelfde geldverstrekker gesloten zijn

Bepaling marktwaarde herfinanciering

Bepaling MarktwaardeIndien verbouwingWoz waarde als marktwaarde
Getaxeerde marktwaarde
WOZ waarde
Getaxeerde marktwaarde na verbouw Standaard: indien financiering maximaal 85% van Woz waarde

Maximale verstrekking obv markwaarde bij herfinanciering

Maximale verstrekkingAfwijking maximale verstrekking obv onderpand
100% van marktwaarde Recreatiewoning: 85% van marktwaarde
Combi woonhuis + bedrijf: (Percentage woonhuis * 101% van marktwaarde) + (Percentage bedrijf * 65% van marktwaarde)

Onderpand woonhuis

Acceptabel onderpandMinimale marktwaarde
Ja € 90.000,-

Onderpand appartement

Acceptabel onderpandMinimale marktwaardeActieve VVE verplicht
Ja € 90.000,- Ja

Onderpand recreatiewoning

Acceptabel onderpandAlleen beschikbaar voorAcceptabele bouwtypesMinimale marktwaarde
Nee nvt nvt nvt

Onderpand combi woonhuis + bedrijf

Acceptabel onderpandVoorwaardeEisen woongedeelte
Ja Woonbestemming verplicht Het woongedeelte dient minimaal 66,67% van de marktwaarde te vertegenwoordigen

Onderpand woonhuis met agrarische bestemming

Acceptabel onderpandVoorwaardeMaximale oppervlakte agrarische bestemmingBedrijfsmatig agrarisch gebruik toegestaan
Ja nvt 3 hectare Nee

Onderpand woonwagen

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand woonboot

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand watervilla

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand beleggingspand

Acceptabel onderpandToegestane verhuurMaximum verstrekkingBepaling totale investering
Nee nvt nvt nvt

Erfpacht voorwaarden

Toegestane duur erfpachtAanvullende voorwaarde indien bepaalde tijdParticuliere erfpacht toegestaan
Bepaalde tijd
Eeuwigdurend
Einddatum erfpacht tenminste gelijk aan looptijd hypotheek, tenzij verlenging tot einde looptijd hypotheek wordt aangetoond Ja

Bijzondere koop- en leningconstructie

Toegestane constructies
nvt

Explain onderpand (restschuld)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopFinancieringsvoorwaarde restschuld
Ja 115% van marktwaarde Woning is verkocht Maximale looptijd restschuld financiering van 15 jaar
Aflossing restschuld verplicht lineair
Aflossing restschuld verplicht annuitair

Explain onderpand (oversluiten)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingGemaximaliseerd op som vanVoorwaarde
Nee 100% van marktwaarde Boeterente
Notariskosten
Advieskosten
Taxatiekosten
Schuldrest
Opgebouwd vermogen moet opnieuw in hypotheek gebracht worden

Explain onderpand (lage hypotheeklasten)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde
Ja 110% van marktwaarde Annuitaire lasten van de hypotheek zijn lager dan 60% van de maximale toegestane annuitaire lasten.

Explain onderpand (energiebesparende maatregelen)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopVoorwaarde herfinanciering
Ja 100% van marktwaarde Indien sprake van energiebesparende verbouwing Indien sprake van energiebesparende verbouwing

Financiering en toetsing

Hypotheekbedrag

MinimaalMaximaalMinimale hogere inschrijvingMaximale hogere inschrijving
nvt Standaard: € 5.000.000,- nvt nvt

Variabele rente

MaximaalVoorwaarde
nvt nvt

Looptijd

MinimaalMaximaalMaximale looptijd niet van toepassing bijToetsing gebaseerd opUitzondering toetsing
nvt 360 mnd nvt Werkelijke looptijd per leningdeel, maximaal 30 jr
Afwijkende toetsing bij opbouwproducten: laagste uitkomst van toetsing o.b.v. looptijd 30 jr met bruto hoofdsom of o.b.v. resterende looptijd met netto hoofdsom
nvt

Leningdelen

Maximaal aantal leningdelenMinimale hoogteUitzondering minimale hoogte
nvt € 4.500,- nvt

Aflossingsverplichting

MinimaalVerplichte aflossingsvorm minimaal 1 van de volgendeUitzondering aflossingsverplichtingVoorwaarde uitzonderingUitzondering Starterslening
Hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde Annuiteit
Lineair
Indien er op 31-12-12 eigenwoningschuld is
Indien voor 01-01-13 koopovereenkomst getekend en passeerdatum voor 01-01-14
Indien in 2012 een eigen woning verkocht en geleverd en in 2013 een nieuwe hypotheek passeert in verband met aankoop van een eigen woning
Starterslening
Minimale verplichte aflossing van hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde
Afwijking van verplichte aflossingsvorm met overige beschikbare aflossingsvormen mogelijk
Eventuele verhogingen van de nieuwe hypotheek t.o.v. de huidige hypotheek, vallen niet onder de uitzondering
Voor de starterslening zijn de verplichtingen niet van toepassing

Verplichting overlijdensrisicodekking

Minimaal
nvt

Bouwdepot

Minimaal bedragMaximaal bedrag is minimaal van
nvt nvt

Overbruggingshypotheek

Overbrugging acceptabelAcceptabele situatiesMaximale verstrekking overbrugging
Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van marktwaarde minus schuldrest

Beperkingen

Gecombineerde beperkingenBeperkingen distributie
nvt nvt

Toetsing

Indien rentevast periode is 10 jr of langerIndien rentevast periode korter dan 10 jr, hoogste vanIndien looptijd minder dan 10 jaar is en de rentevastperiode gelijk of langer isToetsing lastenConsumptieve doeleinden
Toetsrente gelijk aan hypotheekrente CHF toetsrente
Hypotheekrente
Hypotheekrente Fictieve maandlast toetsen aan toegestane financieringslast in Box 1 nvt

Toetsing tijdelijke dubbele lasten

Voorwaarde dubbele lasten: huidige woning verkochtVoorwaarde dubbele lasten: huidige woning niet verkochtIndien sprake van (verwachte) schuldrest
Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende de periode vanaf passeerdatum nieuwe hypotheek Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende 12 mnd. Resterende eigen middelen voldoende om aan te wenden ter aflossing van schuldrest verplichting

Woonquote

Bepaling woonquoteAfwijkende woonquoteAfwijkende woonquote van toepassing indienToepassen woonquote pensioenleeftijd
Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en: 70% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan: € 20.500,- en lager is dan: € 31.000,- vind er een opslag plaats van maximaal: 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij: € 31.000,-. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Rente niet aftrekbaar Indien 1 van de aanvragers de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Explain financiering (maximum aflossingsvrij)

Maximaal aflossingsvrijAlleen indien sprake van 1 van de volgende situatiesVoorwaarde
50% van marktwaarde Oversluiten
Aanpassingen
Bestaande aflossingsvrije delen mogen gehandhaaft blijven mits niet hoger dan maximum aflosvrij conform explainregel
Eventuele verhogingen vallen onder de standaard norm t.a.v. maximaal aflossingsvrij

Explain financiering (senioren)

Explain reden toegestaanBij situatiesVoorwaardesAfwijking rentevast periodeAfwijking bij aanvrager nog niet AOW-leeftijd bereikt
Indien een van de aanvragers de AOW-leeftijd bereikt heeft
Indien een van de aanvragers AOW-leeftijd gaat bereiken
Nieuwbouw
Bestaande bouw
Oversluiten
Vervolghypotheek
De werkelijke maandlast van de aangevraagde lening gelijk of lager is dan de huidige werkelijke maandlast
Rentevast periode bedraagt minimaal 20 jaar
nvt Als pensioeninkomen wordt opgebouwde pensioen gehanteerd

Hypotheekkenmerken

Rentevast periode

 VariabelRentevast periodeT/m rentevast periodeBedenktijd periode
Florius Profijt drie hypotheek 1 mnd 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar   Nee
Florius Profijt twaalf hypotheek 1 mnd 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar   Nee
Florius Verzilver        

Risicocategorieën

 Risicocategorieën
Florius Profijt drie hypotheek nhg, 65, 85, 90, 101, 115
Florius Profijt twaalf hypotheek nhg, 65, 85, 90, 101, 115
Florius Verzilver  

Leningsvormen

 AflossingsvrijLineairAnnuïteitenLevenBeleggingSpaarBanksparen
Florius Profijt drie hypotheek 0% 0% 0% 0%   0% 0%
Florius Profijt twaalf hypotheek 0% 0% 0% 0%   0% 0%
Florius Verzilver              

Overbruggingskrediet

 Bepaling renteKosten overbrugging
Florius Profijt drie hypotheek Vaste waarde  
Florius Profijt twaalf hypotheek Vaste waarde  
Florius Verzilver    

Rentetype bij passeren

 Mogelijke typesBijbehorende af- en opslagen
Florius Profijt drie hypotheek Offerterente 0%
Florius Profijt twaalf hypotheek Dagrente
Offerterente
0%
Florius Verzilver    

Offertegeldigheid

 StandaardVerlengingsoptiesKosten verlengingVoorwaarden verlenging
Florius Profijt drie hypotheek 3 maanden 3 maanden 0,25% bereidstellingenprovisie
Annuleringskosten na acceptatie verlenging van 0,50% van hypotheek
Dient vooraf te worden aangevraagd
Florius Profijt twaalf hypotheek 3 maanden 9 maanden Annuleringskosten na acceptatie verlenging van 1% van hypotheek  
Florius Verzilver        

Tussentijdse aanpassing huidige hypotheek

 Bij verhoging -> hogere risicocategorieBij aflossing -> lagere risicocategorieBij waardestijging -> lagere risicocategorie
Florius Profijt drie hypotheek nvt Op verzoek van klant, ongeacht resterende rentevast periode Op verzoek van klant, vanaf nieuwe rentevast periode
Florius Profijt twaalf hypotheek nvt Op verzoek van klant, ongeacht resterende rentevast periode Op verzoek van klant, vanaf nieuwe rentevast periode
Florius Verzilver nvt nvt nvt

Vervroegde aflossing

 Boetevrij aflossenGevolgen bij gedeeltelijke aflossing anuiteit en lineaire leningdelenBoeteberekening bij algehele aflossingBoeteberekening bij gedeeltelijke aflossing
Florius Profijt drie hypotheek Maximaal 10,00 % van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt
Florius Profijt twaalf hypotheek nvt nvt nvt nvt
Florius Verzilver Maximaal 10,00 % van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt

Opslagen en kortingen

 BetaalrekeningBoeteregeling bij verkoop woningBoetregeling bij annuleren offerteZelfstandig ondernemer
Florius Profijt drie hypotheek        
Florius Profijt twaalf hypotheek        
Florius Verzilver        

Overige kenmerken

 Hypotheek doorgeven mogelijkVerhuisregelingVerplicht (mede)schuldenaar partner
Florius Profijt drie hypotheek nvt 6 mnd nvt
Florius Profijt twaalf hypotheek nvt 6 mnd nvt
Florius Verzilver nvt nvt nvt

Download Florius voorwaarden

Hieronder kun je de actuele Florius hypotheek voorwaarden downloaden.

Download Hypotheek voorwaarden Florius

Download

Bovenstaande hypotheek voorwaarden betreffen de standaard NHG en CHF voorwaarden, aangevuld met de afwijkende hypotheek voorwaarden van Florius. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden. De voorwaarden zijn bijgewerkt tot 19-06-2016.