hypotrust hypotheekvoorwaarden

Hypotrust Hypotheek Voorwaarden

Onderstaand tref je de actuele Hypotrust hypotheek voorwaarden aan.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hypotheek voorwaarden voor NHG en hypotheek voorwaarden voor CHF. Klik op het onderwerp om de voorwaarden te bekijken.

Hypotrust Hypotheek Voorwaarden NHG

Onderstaande hypotheek voorwaarden hebben betrekking op Hypotrust Hypotheken gesloten met NHG.

Personalia en verplichtingen

Leeftijd

MinimaalMaximaalMaximale verstrekking
18 jr nvt nvt

Nationaliteit

Acceptabele NationaliteitenOverige nationaliteiten acceptabel indien 1 van volgende voorwaardenVoorwaarde overige nationaliteitenVoorwaarde EU/EERExtra voorwaarde nationaliteit Roemenie en Bulgarije
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Afgelopen 3 jr een bestendig inkomen nvt nvt

BKR

Accepatabele coderingenVoorwaarde acceptabele coderingenBuitenlandse BKR toetsing indien nationaliteitBuitenlandse BKR toetsing indien woonachtig geweest
A codering (achterstand)
A codering met code 1
Codering is hersteld (H registratie) Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië

Doorlopend Krediet

Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van kredietlimiet * 12 nvt Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst zijn gebracht
7 of meer BKR registraties zijn niet toegestaan
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten

Aflopend Krediet

 Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is studiefinancieringIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De laagste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van openstaand saldo * 12 0,75 % van oorspronkelijke kredietsom * 12 Werkelijke bruto last per jr 7 of meer BKR registraties zijn niet toegestaan
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Hypotrust Comfort Hypotheek Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van openstaand saldo * 12 0,75 % van openstaand saldo * 12 De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van kredietlimiet * 12 7 of meer BKR registraties zijn niet toegestaan
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van openstaand saldo * 12 0,75 % van openstaand saldo * 12 De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van kredietlimiet * 12 7 of meer BKR registraties zijn niet toegestaan
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Hypotrust OK Hypotheek Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van openstaand saldo * 12 0,75 % van oorspronkelijke kredietsom * 12 Werkelijke bruto last per jr 7 of meer BKR registraties zijn niet toegestaan
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Hypotrust Hypotheek Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Werkelijke last per jaar 0,75 % van oorspronkelijke kredietsom * 12 Werkelijke bruto last per jr
Indien tbv restschuld verkoop woning: werkelijke bruto last per jr
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Hypotrust Elan Hypotheek Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Werkelijke last per jaar 0,75 % van oorspronkelijke kredietsom * 12 Indien tbv restschuld verkoop woning: werkelijke bruto last per jr Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Hypotrust Profijt Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Werkelijke last per jaar 0,75 % van oorspronkelijke kredietsom * 12 Indien tbv restschuld verkoop woning: werkelijke bruto last per jr Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Hypotrust Zeker Weten Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Werkelijke last per jaar 0,75 % van oorspronkelijke kredietsom * 12 Indien tbv restschuld verkoop woning: werkelijke bruto last per jr Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Hypotrust Zeker Weten Profijt Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Werkelijke last per jaar 0,75 % van oorspronkelijke kredietsom * 12 Indien tbv restschuld verkoop woning: werkelijke bruto last per jr Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten

Overige Verplichtingen

Toetsing erfpacht verplichtingToetsing partneralimentatie verplichtingPartneralimentatie verplichting niet meenemenToetsing kinderalimentatie verplichtingKinderalimentatie verplichting niet meenemen
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Verplichting in mindering brengen op inkomen na bepaling woonquote nvt Niet meenemen in toetsing nvt

Inkomen

Voorwaarden arbeidsovereenkomst loondienst

Toegestane dienstverbandenAanvullende voorwaarden bepaalde tijdBepaling inkomen bepaalde tijdBepaling indien niet voldaan aan voorwaardenBepaling vast inkomen
Onbepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Bepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Intentieverklaring verplicht Zelfde voorwaarden als bij onbepaalde tijd Inkomen gemaximeerd op gemiddelde afgelopen 3 jr nvt

Toetsinkomen loondienst

Vaste componenten toetsinkomenMaximaal percentage variabel salarisAfwijkend vast salaris
Bruto jaarsalaris
Vakantietoeslag
13e maand vaste aard
Eindjaarsuitkering vaste aard
Overige componenten vaste aard
nvt nvt

Bepalingen Overwerk

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen Onregelmatigheidstoeslag

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Gemiddelde afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd Gemiddelde afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd

Bepalingen Provisie

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen 13e maand variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen eindejaarsuitkering variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen overige componenten variabel

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Wordt niet meegenomen nvt nvt nvt

Toetsinkomen flexwerker

 Inkomen, laagste vanBepaling toetsinkomenAfwijkende bepaling toetsinkomenOverige bepalingen
Hypotrust OK Hypotheek Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
Huidig inkomen
100% van inkomen Indien partner vast inkomen: 80% van inkomen
Indien partner vast inkomen met intentie: 80% van inkomen
Indien hoofdaanvrager vast inkomen: 100% van inkomen
Indien hoofdaanvrager vast inkomen met intentie: 80% van inkomen
nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
Huidig inkomen
100% van inkomen Indien partner vast inkomen: 80% van inkomen
Indien partner vast inkomen met intentie: 80% van inkomen
Indien hoofdaanvrager vast inkomen: 100% van inkomen
Indien hoofdaanvrager vast inkomen met intentie: 80% van inkomen
nvt
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
Huidig inkomen
100% van inkomen Indien partner vast inkomen: 80% van inkomen
Indien partner vast inkomen met intentie: 80% van inkomen
Indien hoofdaanvrager vast inkomen: 100% van inkomen
Indien hoofdaanvrager vast inkomen met intentie: 80% van inkomen
nvt
Hypotrust Hypotheek Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
100% van inkomen nvt nvt
Hypotrust Elan Hypotheek Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
100% van inkomen nvt nvt
Hypotrust Profijt Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
100% van inkomen nvt nvt
Hypotrust Zeker Weten Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
100% van inkomen nvt nvt
Hypotrust Zeker Weten Profijt Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
100% van inkomen nvt nvt
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
100% van inkomen nvt nvt

Toetsinkomen zelfstandige

Acceptabel toetsinkomenToetsinkomen, laagste vanIndien BV, toetsinkomen laagste vanOverige toetsingen cijfers vennootschapMaximale verstrekking
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal jaarcijfers over afgelopen 3 jr nvt

Bepalingen naderend pensioeninkomen

Rekening houden met pensioeninkomenToetsinkomen
Indien AOW leeftijd binnen 10 jr na offertedatum wordt bereikt. Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Toetsinkomen Pensioen

Bepaling toetsinkomen
Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Bepalingen naderende lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen nvt

Toetsinkomen lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering
nvt

Partneralimentatie

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperking
Ja 100% van alimentatie inkomen gedurende de duur van alimentatie nvt

Inkomen uit vermogen

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen, laagste vanVrij beschikbaar vermogenBeperkingBruteren inkomen
Nee nvt nvt nvt nvt

Inkomen uit verhuur

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperkingBruteren inkomen
Nee nvt nvt nvt

Sociale uitkering AOW

Acceptabel toetsinkomen
Ja

Sociale uitkering ANW

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAO

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WIA

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van IVA uitkering
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAJONG

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WW

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen
Nee nvt

Sociale uitkering bijstand

Acceptabel toetsinkomen
Ja

Buitenlands belastingplichtig

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomenVoorwaardeUitzondering voorwaarde
Ja nvt nvt nvt

Bruto = netto inkomen

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomen
Ja nvt

Expats (30% regeling)

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenVoorwaardeMaximale verstrekking
Ja Inkomen loondienst nvt nvt

Maximaal aantal uren werkzaam

Aantal uren
40

Explain inkomen (restschuld)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingMaximale looptijd restschuld
Nee nvt nvt

Explain inkomen (oversluiten)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingVerstrekking gemaximaliseerd op som van
Nee nvt nvt

Explain inkomen (energiebesparende voorzieningen)

 Explainreden toegestaanVerhoging max verstrekking bij aankoopVerhoging max verstrekking bij herfinanciering
Hypotrust Elan Hypotheek Nee nvt nvt
Hypotrust Hypotheek Ja Indien energielabel AA+ met € 9.000,-
Indien energieneutrale woning met € 27.000,- indien minimaal toetsinkomen € 32.000,-
nvt
Hypotrust Profijt Ja Indien energielabel AA+ met € 9.000,-
Indien energieneutrale woning met € 27.000,- indien minimaal toetsinkomen € 32.000,-
nvt
Hypotrust Zeker Weten Ja Indien energielabel AA+ met € 9.000,-
Indien energieneutrale woning met € 27.000,- indien minimaal toetsinkomen € 32.000,-
nvt
Hypotrust Zeker Weten Profijt Ja Indien energielabel AA+ met € 9.000,-
Indien energieneutrale woning met € 27.000,- indien minimaal toetsinkomen € 32.000,-
nvt
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek Ja Indien energielabel AA+ met € 9.000,-
Indien energieneutrale woning met € 27.000,- indien minimaal toetsinkomen € 32.000,-
nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek Ja Indien energielabel AA+ met € 9.000,-
Indien energieneutrale woning met € 27.000,- indien minimaal toetsinkomen € 32.000,-
nvt
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek Ja Indien energielabel AA+ met € 9.000,-
Indien energieneutrale woning met € 27.000,- indien minimaal toetsinkomen € 32.000,-
nvt
Hypotrust OK Hypotheek Ja Indien energielabel AA+ met € 9.000,-
Indien energieneutrale woning met € 27.000,- indien minimaal toetsinkomen € 32.000,-
nvt

Onderpand

Bepaling markwaarde bestaande bouw

Laagste vanWaarbij koopsom bestaat uitIndien verbouwingIndien afkoop erfpachtMaximaal laagste kosten
Koopsom
97% van koopsom vrij op naam
Getaxeerde marktwaarde
Koopsom
Afkoop toekomstige erfpacht
Kosten kwaliteitsverbetering
Altijd getaxeerde marktwaarde na verbouw
Indien koopsom + verbouwing lager is dan de getaxeerde marktwaarde na verbouw, dan geldt koopsom + verbouwing als marktwaarde
Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening € 231.132,-

Maximale verstrekking obv marktwaarde bestaande bouw

 Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
Hypotrust OK Hypotheek 102% van marktwaarde
102% van getaxeerde waarde
Woonhuis: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Appartement: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
€ 245.000,-
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 106% van marktwaarde
102% van getaxeerde waarde
nvt € 245.000,-
Hypotrust Comfort Hypotheek 102% van marktwaarde
102% van getaxeerde waarde
nvt € 245.000,-
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek 102% van marktwaarde
102% van getaxeerde waarde
nvt € 245.000,-
Hypotrust Elan Hypotheek 0% van marktwaarde
0% van getaxeerde waarde
nvt € 0,00,-
Hypotrust Hypotheek 106% van marktwaarde
102% van getaxeerde waarde
nvt € 245.000,-
Hypotrust Profijt 106% van marktwaarde
102% van getaxeerde waarde
nvt € 245.000,-
Hypotrust Zeker Weten 106% van marktwaarde
102% van getaxeerde waarde
nvt € 245.000,-
Hypotrust Zeker Weten Profijt 106% van marktwaarde
102% van getaxeerde waarde
nvt € 245.000,-

Voorwaarden bij nieuwbouw

ProjectbouwZelfbouw / eigen beheerOnderpand acceptabel
Waarborgcertificaat SGW verplicht Taxatierapport verplicht nvt

Bepaling marktwaarde nieuwbouw

Som vanIndien afkoop erfpachtMaximale toegestane marktwaarde
Koop-/aannemingssom
Grond
Bouwrente
Meerwerk
Afkoop toekomstig erfpacht
Eenmalig storting onderhoudsfonds
Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening € 231.132,00

Maximale verstrekking obv markwaarde nieuwbouw

 Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek 0% van marktwaarde nvt nvt
Hypotrust Hypotheek 102% van marktwaarde nvt € 245.000,-
Hypotrust Comfort Hypotheek 102% van marktwaarde nvt € 245.000,-
Hypotrust Elan Hypotheek 102% van marktwaarde nvt € 245.000,-
Hypotrust OK Hypotheek 102% van marktwaarde nvt € 245.000,-
Hypotrust Profijt 102% van marktwaarde nvt € 245.000,-
Hypotrust Zeker Weten 102% van marktwaarde nvt € 245.000,-
Hypotrust Zeker Weten Profijt 102% van marktwaarde nvt € 245.000,-
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 102% van marktwaarde nvt € 245.000,-

Voorwaarden bij herfinanciering

Minimaal sprake van 1 van volgende situatiesIn geval van vervolghypotheek
Uitkoop ex-partner
Verbouwing
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
nvt

Bepaling marktwaarde herfinanciering

MarktwaardeMaximale toegestane waardeSchuldrest is som van
Standaard: getaxeerde marktwaarde voor verbouw
Indien verbouwing: getaxeerde marktwaarde na verbouw
Schuldrest mag niet hoger zijn dan getaxeerde marktwaarde voor verbouw Schuldrest
Fiscale lening box1

Maximale verstrekking obv markwaarde bij herfinanciering

 Maximale verstrekkingMaximale verstrekking gemaximeerd opAfwijkende maximale verstrekking indienMaximale verstrekking gemaximeerd op som vanAfwijking max verstrekking obv onderpand
Hypotrust OK Hypotheek 102% van marktwaarde Standaard: € 245.000,-
Afwijkend: € 245.000,-
nvt Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
Woonhuis: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Appartement: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Hypotrust Hypotheek 102% van marktwaarde Standaard: € 245.000,-
Afwijkend: € 245.000,-
Uitbreiding eigendom
Uitkoop ex-partner
Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek 102% van marktwaarde Standaard: € 245.000,-
Afwijkend: € 245.000,-
Uitbreiding eigendom
Uitkoop ex-partner
Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
nvt
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek 102% van marktwaarde Standaard: € 245.000,-
Afwijkend: € 245.000,-
Uitbreiding eigendom
Uitkoop ex-partner
Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
nvt
Hypotrust Elan Hypotheek 102% van marktwaarde Standaard: € 245.000,-
Afwijkend: € 245.000,-
Uitbreiding eigendom
Uitkoop ex-partner
Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
nvt
Hypotrust Profijt 102% van marktwaarde Standaard: € 245.000,-
Afwijkend: € 245.000,-
Uitbreiding eigendom
Uitkoop ex-partner
Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
nvt
Hypotrust Zeker Weten 102% van marktwaarde Standaard: € 245.000,-
Afwijkend: € 245.000,-
Uitbreiding eigendom
Uitkoop ex-partner
Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
nvt
Hypotrust Zeker Weten Profijt 102% van marktwaarde Standaard: € 245.000,-
Afwijkend: € 245.000,-
Uitbreiding eigendom
Uitkoop ex-partner
Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
nvt
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 102% van marktwaarde Standaard: € 245.000,-
Afwijkend: € 245.000,-
Uitbreiding eigendom
Uitkoop ex-partner
Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
nvt

Onderpand woonhuis

 Acceptabel onderpandMinimale marktwaarde
Hypotrust OK Hypotheek Ja € 100.000,-
Hypotrust Comfort Hypotheek Ja € 75.000,-
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek JaJa € 75.000,-
Hypotrust Elan Hypotheek Ja € 100.000,-
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek Ja € 70.000,-
Hypotrust Hypotheek Ja nvt
Hypotrust Profijt Ja nvt
Hypotrust Zeker Weten Ja nvt
Hypotrust Zeker Weten Profijt Ja nvt

Onderpand appartement

 Acceptabel onderpandMinimale marktwaardeActieve VVE verplicht
Hypotrust Comfort Hypotheek Ja € 75.000,- Ja
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek Ja € 75.000,- Ja
Hypotrust Elan Hypotheek Ja € 100.000,- Ja
Hypotrust OK Hypotheek Ja € 100.000,- Ja
Hypotrust Hypotheek Ja nvt Nee
Hypotrust Profijt Ja nvt Nee
Hypotrust Zeker Weten Ja nvt Nee
Hypotrust Zeker Weten Profijt Ja nvt Nee
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek ja nvt Nee

Onderpand recreatiewoning

Acceptabel onderpandAlleen beschikbaar voorAcceptabele bouwtypesMinimale marktwaarde
Nee nvt nvt nvt

Onderpand combi woonhuis + bedrijf

Acceptabel onderpandVoorwaardeEisen woongedeelte
Ja Woonbestemming verplicht Het woongedeelte dient minimaal 50% van de marktwaarde te vertegenwoordigen

Onderpand woonhuis met agrarische bestemming

Acceptabel onderpandVoorwaardeMaximale oppervlakte agrarische bestemmingBedrijfsmatig agrarisch gebruik toegestaan
Nee nvt nvt nvt

Onderpand woonwagen

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand woonboot

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand watervilla

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand beleggingspand

Acceptabel onderpandToegestane verhuurMaximum verstrekkingBepaling totale investering
Nee nvt nvt nvt

Erfpacht voorwaarden

Toegestane duur erfpachtAanvullende voorwaarde indien bepaalde tijdParticuliere erfpacht toegestaan
Eeuwigdurend
Bepaalde tijd
Resterende duur erfpacht minimaal helft looptijd hypotheek, tenzij sprake van onvoorwaardelijk verlenging Ja

Bijzondere koop- en leningconstructie

Toegestane constructies
Maatschappelijk gebonden eigendom (MGE)
Maatschappelijk verantwoord eigendom (MVE)
IbbA 2.0
Starterslening SVn - SVn
De erfpachter
Woonschakelkoop
Koopstart
Kopen naar Wens
Slimmer kopen
Brederode Koopregeling
Verkoop onder Voorwaarden
Grondvermogen
Koopgarant
Pré Koopregeling
Betaalbare Koopwoning Zaanstad
StartersRenteRegeling
Duokoop
Koopvast
Kortingsregeling Thunnissen
Aankoopregeling BM van Houwelingen
CPO
Verrassend Wonen
Koop Goedkoop
Koopplus
Kopen met Korting
Regionaal Grondbezit
Startkoop Amstelveen
Goed Kopen
Koopcomfort
Koopzeker

Explain onderpand (energiebesparende maatregelen)

 Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopVoorwaarde herfinanciering
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek Ja 106% van marktwaarde Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Hypotrust OK Hypotheek Nee nvt nvt nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek Ja 106% van marktwaarde Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek Ja 106% van marktwaarde Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Hypotrust Hypotheek Ja 106% van marktwaarde Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Hypotrust Elan Hypotheek Ja 106% van marktwaarde Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Hypotrust Profijt Ja 106% van marktwaarde Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Hypotrust Zeker Weten Ja 106% van marktwaarde Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Hypotrust Zeker Weten Profijt Ja 106% van marktwaarde Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6

Explain onderpand (restschuld)

Explain reden toegestaanVoorwaardeMaximale verstrekkingFinancieringsvoorwaarde restschuld
Nee nvt nvt nvt

Financiering en toetsing

Hypotheekbedrag

 MinimaalMaximaalMinimale hogere inschrijvingMaximale hogere inschrijving
Hypotrust OK Hypotheek Standaard: € 35.000,-
Indien vervolghypotheek: € 12.500,-
Indien opname verhoogde inschrijving: € 12.500,-
Standaard: € 245.000,- nvt nvt
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek Standaard: € 70.000,-
Indien vervolghypotheek: € 12.500,-
Indien opname verhoogde inschrijving: € 12.500,-
Standaard: € 245.000,- nvt nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek Standaard: € 35.000,-
Indien vervolghypotheek: € 12.500,-
Indien opname verhoogde inschrijving: € 12.500,-
Standaard: € 245.000,- nvt nvt
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek Standaard: € 35.000,-
Indien vervolghypotheek: € 12.500,-
Indien opname verhoogde inschrijving: € 12.500,-
Standaard: € 245.000,- nvt nvt
Hypotrust Hypotheek nvt Standaard: € 245.000,- nvt nvt
Hypotrust Elan Hypotheek nvt Standaard: € 245.000,- nvt nvt
Hypotrust Profijt nvt Standaard: € 245.000,- nvt nvt
Hypotrust Zeker Weten nvt Standaard: € 245.000,- nvt nvt
Hypotrust Zeker Weten Profijt nvt Standaard: € 245.000,- nvt nvt

Variabele rente

MaximaalVoorwaarde
nvt nvt

Looptijd

MinimaalMaximaalMaximale looptijd niet van toepassing bijToetsing gebaseerd opUitzondering toetsing
nvt 360 mnd Aflossingsvrije hypotheek Werkelijke looptijd per leningdeel, maximaal 30 jr
Afwijkende toetsing bij opbouwproducten: laagste uitkomst van toetsing o.b.v. looptijd 30 jr met bruto hoofdsom of o.b.v. resterende looptijd met netto hoofdsom
nvt

Leningdelen / Starterslening

Maximaal aantal leningdelenMinimale hoogteUitzondering minimale hoogteStarterslening toegestaan
nvt nvt nvt Ja

Aflossingsverplichting

MinimaalVerplichte aflosvorm minimaal 1 van de volgendeUitzondering aflosverplichtingVoorwaarde uitzonderingUitzondering Starterslening
Hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde Annuiteit
Lineair
Indien er op 31-12-12 eigenwoningschuld is
Indien voor 01-01-13 koopovereenkomst getekend en passeerdatum voor 01-01-14
Indien in 2012 een eigen woning verkocht en geleverd en in 2013 een nieuwe hypotheek passeert in verband met aankoop van een eigen woning
Starterslening
Minimale verplichte aflossing van hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde
Afwijking van verplichte aflossingsvorm met overige beschikbare aflossingsvormen mogelijk
Eventuele verhogingen van de nieuwe hypotheek t.o.v. de huidige hypotheek, vallen niet onder de uitzondering
Voor de starterslening zijn de verplichtingen niet van toepassing

Verplichting overlijdensrisicodekking

Minimaal
Verzekering van hypotheekdeel boven 80% van marktwaarde
Indien sprake van verbouwing: verzekering van hypotheekdeel boven 80% van getaxeerde marktwaarde na verbouw

Bouwdepot

Minimaal bedrag
€ 0,01

Overbruggingshypotheek

 Overbrugging acceptabelAcceptabele situatiesMaximale verstrekking overbrugging
Hypotrust OK Hypotheek Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 3% van verkoopsom minus schuldrest
Hypotrust Elan Hypotheek Nee nvt nvt
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 3% van verkoopsom minus schuldrest
Hypotrust Comfort Hypotheek Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 3% van verkoopsom minus schuldrest
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht Indien onvoorwaardelijk verkocht: verkoopopbrengst minus 3% van verkoopsom minus schuldrest
Hypotrust Hypotheek Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 80% van marktwaarde minus schuldrest
Hypotrust Profijt Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 80% van marktwaarde minus schuldrest
Hypotrust Zeker Weten Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 80% van marktwaarde minus schuldrest
Hypotrust Zeker Weten Profijt Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 80% van marktwaarde minus schuldrest

Beperkingen

Gecombineerde beperkingenBeperkingen distributie
nvt nvt

Toetsing

Indien rentevast periode is 10 jr of langerIndien rentevast periode korter dan 10 jr, hoogste vanToetsing lastenConsumptieve doeleinden
Toetsrente gelijk aan hypotheekrente CHF toetsrente
Hypotheekrente
Fictieve maandlast toetsen aan toegestane financieringslast in Box 1 Het is niet mogelijk om een gedeelte van de hypotheek voor consumptieve doeleinden te gebruiken

Toetsing tijdelijke dubbele lasten

Voorwaarde dubbele lasten: huidige woning verkochtVoorwaarde dubbele lasten: huidige woning niet verkochtIndien sprake van (verwachte) schuldrest
nvt nvt nvt

Woonquote

 Bepaling woonquoteAfwijkende woonquoteAfwijkende woonquote van toepassing indienToepassen woonquote pensioenleeftijd
Hypotrust OK Hypotheek Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen
Afwijking: woonquote behorende bij het hoogste inkomen indien gezamenlijk inkomen lager dan € 40.000,-
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 19.500,- en lager is dan € 31.000,- vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000,-. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor 1 van de inkomens
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
Hypotrust Hypotheek Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 19.500 en lager is dan € 31.000 vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
Hypotrust Elan Hypotheek Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 19.500 en lager is dan € 31.000 vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
Hypotrust Profijt Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 19.500 en lager is dan € 31.000 vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
Hypotrust Zeker Weten Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 19.500 en lager is dan € 31.000 vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
Hypotrust Zeker Weten Profijt Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 19.500 en lager is dan € 31.000 vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 19.500 en lager is dan € 31.000 vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
Hypotrust Comfort Hypotheek Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 19.500 en lager is dan € 31.000 vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 19.500 en lager is dan € 31.000 vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Explain financiering (maximum aflossingsvrij)

Maximaal aflossingsvrijAlleen indien sprake van 1 van de volgende situatiesVoorwaarde
50% van marktwaarde Oversluiten
Tweede hypotheek
Aanpassingen
Bestaande aflossingsvrije delen mogen gehandhaaft blijven mits niet hoger dan maximum aflosvrij conform explainregel
Eventuele verhogingen vallen onder de standaard norm t.a.v. maximaal aflossingsvrij

Hypotheekkenmerken

Offertegeldigheid

  Standaard Verlengingsopties Kosten verlenging Voorwaarden verlenging
Hypotrust Hypotheek 3 mnd 3 mnd 0,25% bereidstellingsprovisie nvt
Hypotrust Beleggers Hypotheek 3 mnd 3 mnd 0,25% bereidstellingsprovisie nvt
Hypotrust Beleggers Hypotheek Budget 3 mnd 3 mnd 0,25% bereidstellingsprovisie nvt
Hypotrust Beleggers Hypotheek Profijt 3 mnd nvt nvt nvt
Hypotrust Budget 3 mnd 3 mnd 0,25% bereidstellingsprovisie nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek 3 mnd 3 mnd 0,25% bereidstellingsprovisie nvt
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek 3 mnd nvt nvt nvt
Hypotrust Elan Hypotheek 4 mnd 2 mnd Annuleringskosten na acceptatie verlenging van 1% van hypotheek nvt
Hypotrust OK Hypotheek 4 mnd nvt nvt nvt
Hypotrust Ondernemers 3 mnd 3 mnd 0,25% bereidstellingsprovisie nvt
Hypotrust Profijt 3 mnd nvt nvt nvt
Hypotrust SpaarToekomst 3 mnd 3 mnd 0,25% bereidstellingsprovisie nvt
Hypotrust SpaarToekomst Budget 3 mnd nvt nvt nvt
Hypotrust SpaarToekomst Profijt 3 mnd nvt nvt nvt
Hypotrust Trend 2 mnd 6 mnd 0,25% bereidstellingsprovisie
Annuleringskosten na acceptatie verlenging van 1% van hypotheek
nvt
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4 mnd 2 mnd Annuleringskosten na acceptatie verlenging van 1% van hypotheek nvt
Hypotrust Zeker Weten nvt nvt nvt nvt
Hypotrust Zeker Weten Budget 3 mnd 3 mnd 0,25% bereidstellingsprovisie nvt
Hypotrust Zeker Weten Profijt nvt nvt nvt nvt

Tussentijdse aanpassing huidige hypotheek

Bij verhoging -> hogere risicocategorie Bij aflossing -> lagere risicocategorie Bij waardestijging -> lagere risicocategorie
nvt nvt nvt

Vervroegde aflossing

  Boetevrij aflossen Gevolgen bij gedeeltelijke aflossing anuiteit en lineaire leningdelen Boeteberekening bij algehele aflossing Boeteberekening bij gedeeltelijke aflossing
Hypotrust Hypotheek Max 10% van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek Max 10% van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek Max 10% van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt
Hypotrust Elan Hypotheek Max 10% van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt
Hypotrust OK Hypotheek Max 15% van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt Contante waardeberekening gebaseerd op restant rentevast periode of indien niet beschikbaar de eerstvolgende lagere rentevast periode nvt
Hypotrust Profijt Max 10% van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek Max 10% van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt
Hypotrust Zeker Weten Max 10% van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt
Hypotrust Zeker Weten Profijt Max 10% van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt

Overige kenmerken

  Hypotheek doorgeven mogelijk Verhuisregeling Verplicht (mede)schuldenaar partner
Hypotrust Hypotheek nvt 6 mnd nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek Ja 6 mnd nvt
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek Nee 6 mnd nvt
Hypotrust Elan Hypotheek Nee 6 mnd nvt
Hypotrust OK Hypotheek nvt 3 mnd nvt
Hypotrust Profijt nvt 6 mnd nvt
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek Ja 6 mnd nvt
Hypotrust Zeker Weten nvt 6 mnd nvt
Hypotrust Zeker Weten Profijt nvt 6 mnd nvt

Hypotrust Hypotheek Voorwaarden CHF

Onderstaande hypotheek voorwaarden hebben betrekking op Hypotrust Hypotheken gesloten met CHF.

Personalia en verplichtingen

Leeftijd

MinimaalMaximaalMaximale verstrekking
18 jr nvt nvt

Nationaliteit

 Acceptabele NationaliteitenOverige nationaliteiten acceptabel indien 1 van volgende voorwaardenVoorwaarde overige nationaliteitenVoorwaarde EU/EERExtra voorwaarde nationaliteit Roemenie en Bulgarije
Hypotrust
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Afgelopen 3 jaar een bestendig inkomen nvt Werkvergunning verplicht
Hypotrust Comfort Hypotheek
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Afgelopen 3 jaar een bestendig inkomen nvt Werkvergunning verplicht
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Afgelopen 3 jaar een bestendig inkomen nvt Werkvergunning verplicht
Hypotrust Elan Hypotheek
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Afgelopen 3 jaar een bestendig inkomen nvt Werkvergunning verplicht
Hypotrust ELAN Plus Hypotheek
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Afgelopen 3 jaar een bestendig inkomen nvt Werkvergunning verplicht
Hypotrust Goede Start Hypotheek
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Afgelopen 3 jaar een bestendig inkomen nvt Werkvergunning verplicht
Hypotrust OK Hypotheek
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Afgelopen 3 jaar een bestendig inkomen nvt Werkvergunning verplicht
Hypotrust Profijt
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Afgelopen 3 jaar een bestendig inkomen nvt Werkvergunning verplicht
Hypotrust Vrij Leven
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Afgelopen 3 jaar een bestendig inkomen nvt Werkvergunning verplicht
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Afgelopen 3 jaar een bestendig inkomen nvt Werkvergunning verplicht
Hypotrust Zeker Weten
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Afgelopen 3 jaar een bestendig inkomen nvt Werkvergunning verplicht
Hypotrust Zeker Weten Profijt
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Afgelopen 3 jaar een bestendig inkomen nvt Werkvergunning verplicht

BKR

 Accepatabele coderingenVoorwaarde acceptabele coderingenBuitenlandse BKR toetsing indien nationaliteitBuitenlandse BKR toetsing indien woonachtig geweest
Hypotrust
nvt nvt Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Hypotrust Comfort Hypotheek
nvt nvt Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek
nvt nvt Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Hypotrust Elan Hypotheek
nvt nvt Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Hypotrust ELAN Plus Hypotheek
nvt nvt Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Hypotrust Goede Start Hypotheek
nvt nvt Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Hypotrust OK Hypotheek
nvt nvt Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Hypotrust Profijt
nvt nvt Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Hypotrust Vrij Leven
nvt nvt Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek
nvt nvt Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Hypotrust Zeker Weten
nvt nvt Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Hypotrust Zeker Weten Profijt
nvt nvt Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië

Doorlopend Krediet

 Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Hypotrust Elan Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietlimiet * 12 Werkelijke netto last per jaar Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietlimiet * 12 De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust Comfort Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietlimiet * 12 De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietlimiet * 12 De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust Goede Start Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietlimiet * 12 De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust OK Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietlimiet * 12 De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust Profijt
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietlimiet * 12 De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust Vrij Leven
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietlimiet * 12 De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietlimiet * 12 De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust Zeker Weten
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietlimiet * 12 De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust Zeker Weten Profijt
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietlimiet * 12 De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust ELAN Plus Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietlimiet * 12 Indien t.b.v. restschuld verkoop woning: werkelijke netto last per jaar
Werkelijke bruto last per jaar
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht

Aflopend Krediet

 Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is studiefinancieringIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Hypotrust OK Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietsom * 12 0,75% van oorspronkelijke kredietsom * 12
0,45% van oorspronkelijke kredietsom * 12 (vanaf 01-09-15)
Indien t.b.v. restschuld verkoop woning: werkelijke netto last per jaar
Werkelijke bruto last per jaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust Comfort Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietsom * 12 0,75% van oorspronkelijke kredietsom * 12
0,45% van oorspronkelijke kredietsom * 12 (vanaf 01-09-15)
De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van box 1 bedrag * 12
Indien t.b.v. restschuld verkoop woning werkelijke bruto last per jaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietsom * 12 0,75% van oorspronkelijke kredietsom * 12
0,45% van oorspronkelijke kredietsom * 12 (vanaf 01-09-15)
De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van box 1 bedrag * 12
Indien t.b.v. restschuld verkoop woning werkelijke bruto last per jaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust Elan Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Werkelijke last per jaar 0,75% van oorspronkelijke kredietsom * 12
0,45% van oorspronkelijke kredietsom * 12 (vanaf 01-09-15)
Indien t.b.v. restschuld verkoop woning: werkelijke netto last per jaar
Werkelijke bruto last per jaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Werkelijke last per jaar 0,75% van oorspronkelijke kredietsom * 12
0,45% van oorspronkelijke kredietsom * 12 (vanaf 01-09-15)
Indien t.b.v. restschuld verkoop woning: werkelijke netto last per jaar
Werkelijke bruto last per jaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
7 of meer registraties bij BKR zijn niet toegestaan
Hypotrust ELAN Plus Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Werkelijke last per jaar 0,75% van oorspronkelijke kredietsom * 12
0,45% van oorspronkelijke kredietsom * 12 (vanaf 01-09-15)
Indien t.b.v. restschuld verkoop woning: werkelijke netto last per jaar
Werkelijke bruto last per jaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Hypotrust Goede Start Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietsom * 12 0,75% van oorspronkelijke kredietsom * 12
0,45% van oorspronkelijke kredietsom * 12 (vanaf 01-09-15)
De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 1% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietsom * 12 0,75% van oorspronkelijke kredietsom * 12
0,45% van oorspronkelijke kredietsom * 12 (vanaf 01-09-15)
De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 1% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Hypotrust
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietsom * 12 0,75% van oorspronkelijke kredietsom * 12
0,45% van oorspronkelijke kredietsom * 12 (vanaf 01-09-15)
De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 1% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Hypotrust Profijt
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietsom * 12 0,75% van oorspronkelijke kredietsom * 12
0,45% van oorspronkelijke kredietsom * 12 (vanaf 01-09-15)
De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 1% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Hypotrust Zeker Weten
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietsom * 12 0,75% van oorspronkelijke kredietsom * 12
0,45% van oorspronkelijke kredietsom * 12 (vanaf 01-09-15)
De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 1% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Hypotrust Zeker Weten Profijt
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 2% van kredietsom * 12 0,75% van oorspronkelijke kredietsom * 12
0,45% van oorspronkelijke kredietsom * 12 (vanaf 01-09-15)
De hoogste uitkomst van de werkelijke last per jaar of 1% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten

Overige Verplichtingen

Toetsing erfpacht verplichtingToetsing partneralimentatie verplichtingPartneralimentatie verplichting niet meenemenToetsing kinderalimentatie verplichtingKinderalimentatie verplichting niet meenemen
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Verplichting in mindering brengen op inkomen na bepaling woonquote nvt Niet meenemen in toetsing nvt

Inkomen

Voorwaarden arbeidsovereenkomst loondienst

Toegestane dienstverbandenAanvullende voorwaarden bepaalde tijdBepaling inkomen bepaalde tijdBepaling indien niet voldaan aan voorwaardenBepaling vast inkomen
Onbepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Bepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Intentieverklaring verplicht Zelfde voorwaarden als bij onbepaalde tijd Inkomen is gemiddelde afgelopen 3 jr Loondienst onbepaalde tijd
Loondienst bepaalde tijd met intentieverklaring
Inkomen zelfstandige
Pensioeninkomen
Levenslange lijfrente uitkering
AOW uitkering
WAO uitkering, mits vaste aard
IVA uitkering

Toetsinkomen loondienst

Vaste componenten toetsinkomenMaximaal percentage variabel salarisAfwijkend vast salarisVerklaring inkomen
Bruto jaarsalaris
Vakantietoeslag
13e maand vaste aard
Eindjaarsuitkering vaste aard
Overige componenten vaste aard
nvt Bruto jaarsalaris
Vakantietoeslag
13e maand vaste aard
Eindjaarsuitkering vaste aard
Overige componenten vaste aard
Werkgeversverklaring

Bepalingen Overwerk

 Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Hypotrust Vrij Leven
100% van gemiddelde van afgelopen 24 mnd nvt 100% van gemiddelde van afgelopen 24 mnd nvt
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
Hypotrust Comfort Hypotheek
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
Hypotrust Elan Plus Hypotheek
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
Hypotrust Goede Start Hypotheek
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
Hypotrust Woon BewustHypotheek
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
Hypotrust
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
Hypotrust Profijt
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
HypotrustZeker Weten
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
HypotrustZeker Weten Profijt
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
Hypotrust Elan Hypotheek
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd
Hypotrust OK Hypotheek
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen Onregelmatigheidstoeslag

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Gemiddelde afgelopen 24 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen Provisie

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
85% van gemiddelde van afgelopen 36 mnd nvt 85% van gemiddelde van afgelopen 36 mnd nvt

Bepalingen 13e maand variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen eindejaarsuitkering variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen overige componenten variabel

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Wordt niet meegenomen nvt Wordt niet meegenomen nvt

Toetsinkomen flexwerker

 Inkomen, laagste vanBepaling toetsinkomenAfwijkende bepaling toetsinkomenOverige bepalingen
Hypotrust OK Hypotheek
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
80% van inkomen Indien hoofdaanvrager vast inkomen: 100% van inkomen
Indien hoofdaanvrager vast inkomen met intentie: 80% van inkomen
nvt
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
80% van inkomen Indien hoofdaanvrager vast inkomen: 100% van inkomen
Indien hoofdaanvrager vast inkomen met intentie: 80% van inkomen
nvt
HypotrustElan Hypotheek
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
100% van inkomen nvt nvt
Hypotrust Elan Plus Hypotheek
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
100% van inkomen nvt nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
85% van inkomen Indien hoofdaanvrager vast inkomen: 100% van inkomen
Indien hoofdaanvrager vast inkomen met intentie: 85% van inkomen
nvt
Hypotrust Goede Start Hypotheek
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
100% van inkomen nvt nvt
HypotrustVrij Leven Hypotheek
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
100% van inkomen nvt nvt
HypotrustWoon Bewust Hypotheek
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
100% van inkomen nvt nvt
Hypotrust
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
100% van inkomen nvt nvt
Hypotrust Profijt
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
100% van inkomen nvt nvt
HypotrustZeker Weten
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
100% van inkomen nvt nvt
HypotrustZeker Weten Profijt
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
100% van inkomen nvt nvt

Toetsinkomen zelfstandige

 Acceptabel toetsinkomenToetsinkomen, laagste vanIndien BV, toetsinkomen laagste vanOverige toetsingen cijfers vennootschapMaximale verstrekking
Hypotrust Elan Hypotheek
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren
Minimale solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 0,25
Minimale liqiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,00
Geen verlies in afgelopen 3 jaar
Standaard: 90% van marktwaarde
Indien vrij beroep: 90% van marktwaarde
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren
Minimale solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 0,20
Minimale liqiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,00
Standaard: 85% van marktwaarde
Hypotrust OK Hypotheek
Ja 100% van winst laatste kalenderjaar
100% van het gewogen toetsinkomen volgens de regel 3,00 * laatste jaar + 2,00 * voorlaatste jaar + 1,00 * eerste jaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren Standaard: 85% van marktwaarde
Hypotrust ELAN Plus Hypotheek
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren
Minimale solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 0,20
Minimale liqiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,00
Standaard: 100% van marktwaarde
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek
Ja 100% van winst laatste kalenderjaar
100% van het gewogen toetsinkomen volgens de regel 3,00 * laatste jaar + 2,00 * voorlaatste jaar + 1,00 * eerste jaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren
Minimale solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 0,20
Minimale liqiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,00
Indien < 3 jaren cijfers: 85% van marktwaarde
Hypotrust Comfort Hypotheek
Ja 100% van winst laatste kalenderjaar
100% van het gewogen toetsinkomen volgens de regel 3,00 * laatste jaar + 2,00 * voorlaatste jaar + 1,00 * eerste jaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimale solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 0,20
Minimale liqiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,00
Indien < 3 jaren cijfers: 85% van toetsinkomen meenemen
Indien < 2 jaren cijfers: 75% van toetsinkomen meenemen
HypotrustVrij Leven
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren nvt
Hypotrust Goede Start Hypotheek
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren
Minimale solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 0,25
Minimale liqiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,00
nvt
Hypotrust
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren
Minimale solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 0,25
Minimale liqiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,00
nvt
HypotrustProfijt
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren
Minimale solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 0,25
Minimale liqiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,00
nvt
HypotrustZeker Weten
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren
Minimale solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 0,25
Minimale liqiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,00
nvt
Hypotrust Zeker Weten Profijt
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren
Minimale solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 0,25
Minimale liqiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,00
nvt

Bepalingen naderend pensioeninkomen

Rekening houden met pensioeninkomenBepaling Toetsinkomen
Indien AOW leeftijd binnen 10 jr Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Toetsinkomen Pensioen

Bepaling toetsinkomen
Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Bepalingen naderende lijfrente uitkering

 Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Hypotrust ELAN Plus Hypotheek
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen Nee
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek
Nee nvt nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek
Nee nvt nvt
Hypotrust Goede Start Hypotheek
Nee nvt nvt
Hypotrust Vrije Leven Hypotheek
Nee nvt nvt
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek
Nee nvt nvt
Hypotrust
Nee nvt nvt
Hypotrust Profijt
Nee nvt nvt
Hypotrust Zeker Weten
Nee nvt nvt
Hypotrust Zeker Weten Profijt
Nee nvt nvt
Hypotrust Elan Hypotheek
Nee nvt nvt
Hypotrust OK Hypotheek
Nee nvt nvt

Toetsinkomen lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering
Nee

Partneralimentatie

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperking
Ja 100% van alimentatie inkomen gedurende de duur van alimentatie nvt

Inkomen uit vermogen

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen, laagste vanVrij beschikbaar vermogenBeperkingBruteren inkomen
Ja 3% over vrij beschikbaar vermogen Minimaal € 100.000,- nvt nvt

Inkomen uit verhuur

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperkingBruteren inkomen
Nee nvt nvt nvt

Sociale uitkering AOW

Acceptabel toetsinkomen
Ja

Sociale uitkering ANW

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAO

 Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aardAfwijkende bepaling
Hypotrust ELAN Plus Hypotheek
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen nvt
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering nvt
Hypotrust Goede Start Hypotheek
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering nvt
Hypotrust Vrij Leven
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering nvt
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering nvt
Hypotrust
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering nvt
Hypotrust Profijt
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering nvt
Hypotrust Zeker Weten
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering nvt
Hypotrust Zeker Weten Profijt
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering nvt
Hypotrust Elan Hypotheek
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering nvt
Hypotrust OK Hypotheek
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering nvt

Sociale uitkering WIA

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van IVA uitkering
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WAJONG

 Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Hypotrust Elan Hypotheek
Nee Inkomen niet meenemen in toetsinkomen
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek
Nee Inkomen niet meenemen in toetsinkomen
Hypotrust Elan Plus Hypotheek
Nee Inkomen niet meenemen in toetsinkomen
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen
Hypotrust Comfort Hypotheek
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen
Hypotrust Goede Start Hypotheek
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen
Hypotrust Vrij Leven
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen
Hypotrust
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen
Hypotrust Profijt
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen
Hypotrust Zeker Weten
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen
Hypotrust Zeker Weten Profijt
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen
Hypotrust OK Hypotheek
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WW

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen
Nee nvt

Sociale uitkering Bijstand

Acceptabel toetsinkomen
Nee

Buitenlands belastingplichtig

 Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomenVoorwaardeUitzondering voorwaarde
Hypotrust Elan Hypotheek
Ja nvt Hypotheek behandelen als box 3 nvt
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek
Ja nvt Hypotheek behandelen als box 3 nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek
Ja nvt Hypotheek behandelen als box 3 nvt
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek
Ja nvt Hypotheek behandelen als box 3 nvt
Hypotrust OK Hypotheek
Ja nvt Hypotheek behandelen als box 3 nvt
Hypotrust ELAN Plus Hypotheek
Ja nvt Hypotheek behandelen als box 3 nvt
Hypotrust Goede Start Hypotheek
Nee nvt Hypotheek behandelen als box 3 nvt
Hypotrust Vrij Leven
Nee nvt Hypotheek behandelen als box 3 nvt
Hypotrust
Nee nvt Hypotheek behandelen als box 3 nvt
Hypotrust Profijt
Nee nvt Hypotheek behandelen als box 3 nvt
Hypotrust Zeker Weten
Nee nvt Hypotheek behandelen als box 3 nvt
Hypotrust Zeker Weten Profijt
Nee nvt Hypotheek behandelen als box 3 nvt

Bruto = netto inkomen

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomen
Ja nvt

Expats (30% regeling)

 Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenVoorwaardeMaximale verstrekking
Hypotrust ELAN Plus Hypotheek
Ja Inkomen loondienst Toetsing haalbaarheid na afloop 30% regeling nvt
Hypotrust Vrij Leven
Ja Inkomen loondienst Toetsing haalbaarheid na afloop 30% regeling nvt
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek
Nee nvt nvt nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek
Nee nvt nvt nvt
Hypotrust Goede Start Hypotheek
Nee nvt nvt nvt
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek
Nee nvt nvt nvt
Hypotrust
Nee nvt nvt nvt
Hypotrust Profijt
Nee nvt nvt nvt
Hypotrust Zeker Weten
Nee nvt nvt nvt
Hypotrust Zeker Weten Profijt
Nee nvt nvt nvt
Hypotrust Elan Hypotheek
Nee nvt nvt nvt
Hypotrust OK Hypotheek
Nee nvt nvt nvt

Maximaal aantal uren werkzaam

Aantal uren
40

Explain inkomen (restschuld)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingMaximale looptijd restschuld
Ja nvt nvt

Explain inkomen (oversluiten)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingVerstrekking gemaximaliseerd op som van
Nee nvt nvt

Explain inkomen (energiebesparende voorzieningen)

 Explainreden toegestaanVerhoging max verstrekking bij aankoopVerhoging max verstrekking bij herfinanciering
Hypotrust Elan Hypotheek
Ja Indien energielabel A++ met € 9.000,- Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter) met € 27.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek
Ja Indien energielabel A++ met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter) met € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Hypotrust ELAN Plus Hypotheek
Ja Indien energielabel A++ met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter) met € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan 0,60 met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek
Ja Indien energielabel A++ met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter) met € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan 0,60 met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,-
Hypotrust Comfort Hypotheek
Ja Indien energielabel A++ met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter) met € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan 0,60 met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,-
Hypotrust Goede Start Hypotheek
Ja Indien energielabel A++ met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter) met € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan 0,60 met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,-
Hypotrust Vrij Leven
Ja Indien energielabel A++ met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter) met € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan 0,60 met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,-
Hypotrust
Ja Indien energielabel A++ met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter) met € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan 0,60 met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,-
Hypotrust Profijt
Ja Indien energielabel A++ met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter) met € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan 0,60 met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,-
Hypotrust Zeker Weten
Ja Indien energielabel A++ met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter) met € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan 0,60 met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,-
Hypotrust Zeker Weten Profijt
Ja Indien energielabel A++ met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter) met € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan 0,60 met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,-
Hypotrust OK Hypotheek
Ja Indien energielabel A++ met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter) met € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan 0,60 met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,-

Minimum inkomen

Van toepassingMinimaal gezinsinkomenVan toepassing op inkomens
nvt nvt nvt

Onderpand

Bepaling markwaarde bestaande bouw

Laagste vanWaarbij koopsom bestaat uitIndien verbouwingWoz als marktwaarde
Getaxeerde marktwaarde Koopsom kosten koper
Afkoop toekomstige erfpacht
Altijd getaxeerde marktwaarde na verbouw Mogelijk indien financiering maximaal 50% van Woz waarde is
Marktwaarde is 100% van Woz waarde

Maximale verstrekking obv markwaarde bestaande bouw

Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
100% van marktwaarde Combi woonhuis + bedrijf: (Percentage woonhuis * 100% van marktwaarde) + (Percentage bedrijf * 80% van marktwaarde) nvt

Voorwaarden bij nieuwbouw

ProjectbouwZelfbouwEigen beheer
Waarborgcertificaat SGW verplicht Taxatierapport verplicht Niet acceptabel

Bepaling marktwaarde nieuwbouw

Som vanIndien afkoop erfpachtRente tijdens de bouw gemaximeerd op

Koop-aanneemsom
Grond
Meerwerk
Bouwrente
Aansluiting op openbare nutsvoorziening
Rente tijdens de bouw

Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening 4% over som van:
Koop-aanneemsom
Bouwrente
Meerwerk

Maximale verstrekking obv markwaarde nieuwbouw

Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpand
100% van marktwaarde Combi woonhuis + bedrijf: (Percentage woonhuis * 100% van marktwaarde) + (Percentage bedrijf * 80% van marktwaarde)

Voorwaarden bij herfinanciering

In geval van vervolghypotheek
Voorgaande hypotheken moeten bij dezelfde geldverstrekker gesloten zijn

Bepaling marktwaarde herfinanciering

Bepaling MarktwaardeIndien verbouwingWoz waarde als marktwaarde
Getaxeerde marktwaarde
WOZ waarde
Getaxeerde marktwaarde na verbouw Standaard: indien financiering maximaal 50% van Woz waarde

Maximale verstrekking obv markwaarde bij herfinanciering

Maximale verstrekkingAfwijking maximale verstrekking obv onderpand
100% van marktwaarde nvt

Onderpand woonhuis

Acceptabel onderpandMinimale marktwaarde
Ja nvt

Onderpand appartement

Acceptabel onderpandMinimale marktwaardeActieve VVE verplicht
Ja nvt Ja

Onderpand recreatiewoning

Acceptabel onderpandAlleen beschikbaar voorAcceptabele bouwtypesMinimale marktwaarde
Nee nvt nvt nvt

Onderpand combi woonhuis + bedrijf

Acceptabel onderpandVoorwaardeEisen woongedeelte
Ja Woonbestemming verplicht Het woongedeelte dient minimaal 50% van de marktwaarde te vertegenwoordigen

Onderpand woonhuis met agrarische bestemming

Acceptabel onderpandVoorwaardeMaximale oppervlakte agrarische bestemmingBedrijfsmatig agrarisch gebruik toegestaan
Nee Woonbestemming verplicht nvt Nee

Onderpand woonwagen

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand woonboot

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand watervilla

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand beleggingspand

Acceptabel onderpandToegestane verhuurMaximum verstrekkingBepaling totale investering
Nee nvt nvt nvt

Erfpacht voorwaarden

Toegestane duur erfpachtAanvullende voorwaarde indien bepaalde tijdParticuliere erfpacht toegestaan
Bepaalde tijd
Eeuwigdurend
Resterende duur erfpacht minimaal helft looptijd hypotheek, tenzij sprake van onvoorwaardelijk verlenging Ja

Bijzondere koop- en leningconstructie

Toegestane constructies
CPO

Explain onderpand (restschuld)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopFinancieringsvoorwaarde restschuld
Ja 115% van marktwaarde Restschuld bij huidige geldverstrekker Maximale looptijd restschuld financiering van 15 jaar
Aflossing restschuld verplicht lineair
Aflossing restschuld verplicht annuitair

Explain onderpand (oversluiten)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingGemaximaliseerd op som vanVoorwaarde
Ja 110% van marktwaarde Boeterente
Notariskosten
Advieskosten
Taxatiekosten
Schuldrest
Opgebouwd vermogen moet opnieuw in hypotheek gebracht worden
Aflossing van de verruiming op de maximale verstrekking verplicht annuitair of lineair

Explain onderpand (lage hypotheeklasten)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde
Nee nvt nvt

Explain onderpand (energiebesparende maatregelen)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopVoorwaarde herfinanciering
Nee nvt nvt nvt

Financiering en toetsing

Hypotheekbedrag

MinimaalMaximaalMinimale hogere inschrijvingMaximale hogere inschrijving
Standaard € 10.000,-
Indien vervolghypotheek € 10.000,-
Indien opname verhoogde inschrijving € 10.000,-
Standaard € 1.000.000,- Standaard € 10.000,- nvt

Variabele rente

MaximaalVoorwaarde
nvt nvt

Looptijd

MinimaalMaximaalMaximale looptijd niet van toepassing bijToetsing gebaseerd opUitzondering toetsing
nvt 360 mnd nvt Werkelijke looptijd per leningdeel, maximaal 30 jr
Afwijkende toetsing bij opbouwproducten: laagste uitkomst van toetsing o.b.v. looptijd 30 jr met bruto hoofdsom of o.b.v. resterende looptijd met netto hoofdsom
nvt

Leningdelen

Maximaal aantal leningdelenMinimale hoogteUitzondering minimale hoogte
nvt nvt nvt

Aflossingsverplichting

MinimaalVerplichte aflossingsvorm minimaal 1 van de volgendeUitzondering aflossingsverplichtingVoorwaarde uitzonderingUitzondering Starterslening
Hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde Annuiteit
Lineair
Indien er op 31-12-12 eigenwoningschuld is
Indien voor 01-01-13 koopovereenkomst getekend en passeerdatum voor 01-01-14
Indien in 2012 een eigen woning verkocht en geleverd en in 2013 een nieuwe hypotheek passeert in verband met aankoop van een eigen woning
Starterslening
Minimale verplichte aflossing van hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde
Afwijking van verplichte aflossingsvorm met overige beschikbare aflossingsvormen mogelijk
Eventuele verhogingen van de nieuwe hypotheek t.o.v. de huidige hypotheek, vallen niet onder de uitzondering
Voor de starterslening zijn de verplichtingen niet van toepassing

Verplichting overlijdensrisicodekking

Minimaal
nvt

Bouwdepot

Minimaal bedragMaximaal bedrag is minimaal van
€ 12.000,- nvt

Overbruggingshypotheek

Overbrugging acceptabelAcceptabele situatiesMaximale verstrekking overbrugging
Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 95% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 85% van marktwaarde minus schuldrest

Beperkingen

Gecombineerde beperkingenBeperkingen distributie
Uitsluitend mutaties en verhogingen bestaande hypotheken via service provider
Uitsluitend mutaties en verhogingen bestaande hypotheken via rechtstreekse aanstelling
nvt

Toetsing

Indien rentevast periode is 10 jr of langerIndien rentevast periode korter dan 10 jr, hoogste vanIndien looptijd minder dan 10 jaar is en de rentevastperiode gelijk of langer isToetsing lastenConsumptieve doeleinden
Toetsrente gelijk aan hypotheekrente CHF toetsrente
Hypotheekrente
Hypotheekrente Fictieve maandlast toetsen aan toegestane financieringslast in Box 1 nvt

Toetsing tijdelijke dubbele lasten

Voorwaarde dubbele lasten: huidige woning verkochtVoorwaarde dubbele lasten: huidige woning niet verkochtIndien sprake van (verwachte) schuldrest
Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende de periode vanaf passeerdatum nieuwe hypotheek Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende 12 mnd. Resterende eigen middelen voldoende om aan te wenden ter aflossing van schuldrest verplichting

Woonquote

Bepaling woonquoteAfwijkende woonquoteAfwijkende woonquote van toepassing indienToepassen woonquote pensioenleeftijd
Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en: 70% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan: € 21.000,- en lager is dan: € 31.000,- vind er een opslag plaats van maximaal: 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij: € 31.000,-. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
nvt Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Explain financiering (maximum aflossingsvrij)

Maximaal aflossingsvrijAlleen indien sprake van 1 van de volgende situatiesVoorwaarde
80% van marktwaarde Oversluiten
Aanpassingen
Bestaande aflossingsvrije delen mogen gehandhaaft blijven mits niet hoger dan maximum aflosvrij conform explainregel

Explain financiering (senioren)

Explain reden toegestaanBij situatiesVoorwaardesAfwijking rentevast periodeAfwijking bij aanvrager nog niet AOW-leeftijd bereikt
nvt nvt nvt nvt nvt

Hypotheekkenmerken

Rentevast periode

 VariabelRentevast periodeT/m rentevast periodeBedenktijd periode
Hypotrust 1 mnd 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar   Nee
Hypotrust Comfort Hypotheek   1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar   Nee
Hypotrust Comfort Profijt 1 mnd 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar   Nee
Hypotrust Elan Hypotheek 1 mnd 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar   Nee
Hypotrust Goede Start Hypotheek   1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 23 jaar, 22 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar   Nee

Risicocategorieën

 Risicocategorieën
Hypotrust nhg, 50, 75, 90, 100, 110, 115
Hypotrust Comfort Hypotheek nhg, 50, 75, 90, 100, 110, 115
Hypotrust Comfort Profijt 90
Hypotrust Elan Hypotheek nhg, 50, 75, 90, 100, 110, 115
Hypotrust Goede Start Hypotheek nhg, 65, 75, 85, 95, 101

Leningsvormen

 AflossingsvrijLineairAnnuïteitenLevenBeleggingSpaarBanksparen
Hypotrust 0% 0% 0%       0%
Hypotrust Comfort Hypotheek 0% 0% 0% 0%     0%
Hypotrust Comfort Profijt              
Hypotrust Elan Hypotheek 0% 0% 0% 0%   0% 0%
Niet mogelijk voor
1 maand
Hypotrust Goede Start Hypotheek   0% 0%        

Overbruggingskrediet

 Bepaling renteKosten overbrugging
Hypotrust Vaste waarde € 0,-
Hypotrust Comfort Hypotheek Vaste waarde € 0,-
Hypotrust Comfort Profijt    
Hypotrust Elan Hypotheek Vaste waarde € 0,-
Hypotrust Goede Start Hypotheek Vaste waarde  

Rentetype bij passeren

 Mogelijke typesBijbehorende af- en opslagen
Hypotrust Dagrente
Offerterente
0%
Hypotrust Comfort Hypotheek Offerterente 0%
Hypotrust Comfort Profijt    
Hypotrust Elan Hypotheek Offerterente 0%
Hypotrust Goede Start Hypotheek Dagrente
Offerterente
0%

Offertegeldigheid

 StandaardVerlengingsoptiesKosten verlengingVoorwaarden verlenging
Hypotrust 2 maanden 4 maanden 0,25% bereidstellingenprovisie  
Hypotrust Comfort Hypotheek 4 maanden      
Hypotrust Comfort Profijt 3 maanden 3 maanden 0,25% bereidstellingenprovisie  
Hypotrust Elan Hypotheek 3 maanden 8 maanden 0,25% bereidstellingenprovisie  
Hypotrust Goede Start Hypotheek 3 maanden 3 maanden 0,25% bereidstellingenprovisie  

Tussentijdse aanpassing huidige hypotheek

 Bij verhoging -> hogere risicocategorieBij aflossing -> lagere risicocategorieBij waardestijging -> lagere risicocategorie
Hypotrust nvt nvt nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek nvt nvt nvt
Hypotrust Comfort Profijt nvt nvt nvt
Hypotrust Elan Hypotheek nvt nvt nvt
Hypotrust Goede Start Hypotheek nvt nvt nvt

Vervroegde aflossing

 Boetevrij aflossenGevolgen bij gedeeltelijke aflossing anuiteit en lineaire leningdelenBoeteberekening bij algehele aflossingBoeteberekening bij gedeeltelijke aflossing
Hypotrust Maximaal 10,00 % van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek Maximaal 10,00 % van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt
Hypotrust Comfort Profijt nvt nvt nvt nvt
Hypotrust Elan Hypotheek Maximaal 10,00 % van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt
Hypotrust Goede Start Hypotheek nvt nvt nvt nvt

Opslagen en kortingen

 BetaalrekeningBoeteregeling bij verkoop woningBoetregeling bij annuleren offerteZelfstandig ondernemer
Hypotrust        
Hypotrust Comfort Hypotheek        
Hypotrust Comfort Profijt        
Hypotrust Elan Hypotheek        
Hypotrust Goede Start Hypotheek        

Overige kenmerken

 Hypotheek doorgeven mogelijkVerhuisregelingVerplicht (mede)schuldenaar partner
Hypotrust nvt 6 mnd nvt
Hypotrust Comfort Hypotheek nvt 6 mnd nvt
Hypotrust Comfort Profijt nvt nvt nvt
Hypotrust Elan Hypotheek nvt 6 mnd nvt
Hypotrust Goede Start Hypotheek Nee 6 mnd nvt

Download Hypotrust voorwaarden

Hieronder kun je de actuele Hypotrust hypotheek voorwaarden downloaden.

Download Hypotheek voorwaarden Hypotrust

Download

Bovenstaande hypotheek voorwaarden betreffen de standaard NHG en CHF voorwaarden, aangevuld met de afwijkende hypotheek voorwaarden van Hypotrust. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden. De voorwaarden zijn bijgewerkt tot 19-06-2016.