Centraal Beheer Thuis Hypotheek

Zelf online een Centraal Beheer Thuis Hypotheek afsluiten? Of laat je je liever vakkundig adviseren door een erkend hypotheekadviseur?

Wat je keuze ook is, met een hypotheek van Centraal Beheer kies je voor de zekerheid van één van de grootste verzekeraars van Nederland.

De Centraal Beheer Thuis Hypotheek is alleen voor bestaande klanten die al een Thuis Hypotheek hebben. Voor nieuwe klanten is de Leef Hypotheek beschikbaar.

Centraal Beheer logo

Laagste rente
Centraal Beheer Thuis Hypotheek

3.74 %

Hypotheekvormen Thuis Hypotheek

De volgende hypotheekvormen worden op dit moment door Centraal Beheer aangeboden en kunnen zelf online, of met advies worden afgesloten:

 • Annuïteitenhypotheek
 • Lineaire Hypotheek
 • Aflossingsvrije Hypotheek
 • Overbruggingshypotheek
 • Levenhypotheek
 • Bankspaarhypotheek
 • Spaarhypotheek

Kenmerken

De Thuis Hypotheek van Centraal Beheer heeft de volgende hypotheekkenmerken:

Doelgroep

 • Doelgroep: Starters, Doorstromers, Oversluiters, Zelfstandigen, Senioren

Renteaanbod

 • Acceptatietermijn renteaanbod: 21 dagen
 • Annuleringskosten renteaanbod: € 0,-
 • Acceptatietermijn offerte: 14 dagen
 • Geldigheidsduur offerte bestaande bouw: 3 maanden
 • Geldigheidsduur offerte nieuwbouw: 3 maanden
 • Annuleringskosten offerte: € 0,-
 • Verlengen offerte bestaande bouw: 6 maanden
 • Verlengen offerte nieuwbouw: 6 maanden
 • Verlengingskosten offerte: 0,25% indien gestegen rente
 • Annuleringskosten offerte na verlengen offerte: € 0,-

Offerte

 • Acceptatietermijn offerte: 14 dagen
 • Geldigheidsduur offerte bestaande bouw: 3 maanden
 • Geldigheidsduur offerte nieuwbouw: 3 maanden
 • Annuleringskosten offerte: € 0,-
 • Verlengen offerte bestaande bouw: 6 maanden
 • Verlengen offerte nieuwbouw: 6 maanden
 • Verlengingskosten offerte: 0,25% indien gestegen rente
 • Annuleringskosten offerte na verlengen offerte: € 0,-

Hypotheek

 • Hypotheek met NHG mogelijk: Ja
 • Starterslening mogelijk: Ja
 • Minimale hypotheekbedrag: € 0,-
 • Maximale hypotheekbedrag: € 750.000,-
 • Maximale financiering: 100% van de marktwaarde
 • Maximale financiering met energiebesparende voorzieningen: 106% van de marktwaarde
 • Hypotheekvormen: Annuïteit, Lineair, Aflossingsvrij, Overbrugging, Leven, Bankspaar, Spaar
 • Maximaal aflossingsvrij: 50%
 • Overlijdensrisicoverzekering verplicht: Nee
 • Risicocategorieën: tm 60%, tm 70%, tm 80%, tm 85%, tm 90%, tm 95%, tm 100%, vanaf 100%
 • Aanpassen risicocategorie bij verhogen hypotheek met als gevolg hogere risicocategorie: Ja (automatisch)
 • Aanpassen risicocategorie bij gedeeltelijke aflossing hypotheek met als gevolg lagere risicocategorie: Ja (automatisch)
 • Aanpassen risicocategorie bij waardestijging van de woning met als gevolg lagere risicocategorie: Ja (op eigen verzoek)
 • Jaarlijks boetevrij aflossen: 20%
 • Minimaal bedrag aflossing: € 0,-
 • Volledig boetevrij aflossen bij: Verkoop en overlijden
 • Tweede hypotheek mogelijk: Ja
 • Hogere inschrijving mogelijk: Ja
 • Minimum bedrag verhoging: n.v.t.
 • Hypotheek met bkr codering: A of A1 hersteld of afgelost

Rente

 • Rentetype tijdens renteaanbod: Dalrente
 • Rentetype bij verlengen offerte: Dalrente
 • Rentetype bij passeren hypotheekakte: Dalrente
 • Rentetype bij renteherziening: Dalrente
 • Rentekorting bij: n.v.t.
 • Rentekorting: n.v.t.
 • Rentopslag bij: n.v.t.
 • Renteopslag: n.v.t.
 • Perioden variabel: 3 maanden
 • Perioden rentevast: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 en 30 jaar
 • Perioden rentebedenktijd: 0+2, 1+2, 5+2, 10+2, 15+2 jaar
 • Rentemiddeling: Ja
 • Rentemiddeling periode: n.v.t.
 • Rentemiddeling uitzondering: n.v.t.
 • Rentemiddeling kosten: € 250,-

Onderpand

 • Eengezinswoning: Ja
 • Appartement: Ja
 • Recreatiewoning: Nee
 • Verhuurd pand: Nee
 • Woonhuis met bedrijfsruimte: Ja, onder voorwaarden
 • Woonboerderij: Nee
 • Minimale marktwaarde: € 0,-
 • Bepaling marktwaarde bestaande bouw: Taxatierapport
 • Bepaling marktwaarde nieuwbouw: Koop-/aanneemsom, grond, meerwerk en/of energiebesparende voorzieningen, bouwrente, renteverlies tijdens de bouw, aansluiting op de nutsvoorzieningen
 • Bepaling marktwaarde middels WOZ-waarde: Nee
 • Bouw in eigen beheer met aannemer: Ja
 • Zelfbouw zonder aannemer: Nee
 • Particuliere erfpacht toegestaan: Ja, onder voorwaarden

Bouwdepot

 • Bouwdepot mogelijk: Ja
 • Looptijd bouwdepot nieuwbouw: 24 maanden
 • Looptijd bouwdepot verbouw: 12 maanden
 • Verlengen looptijd nieuwbouw: n.v.t.
 • Verlengen looptijd verbouw: n.v.t.
 • Looptijd te ontvangen rente nieuwbouw: 24 maanden
 • Looptijd te ontvangen rente verbouw: 12 maanden
 • Vaststelling van de rente: Gekoppeld aan de hypotheekrente - 1%
 • Bij verschillende hypotheekrentetarieven is de rente gekoppeld aan: Gemiddelde hypotheekrente

Inkomen

 • Inkomen uit: Loondienst, pensioen, uitkering, zelfstandig, vermogen
 • Niet vaste inkomensbestanddelen: Onregelmatigheidstoeslag, provisie, overwerk : 100%, alleen indien structureel
 • Flexwerk toegestaan: Ja
 • Perspectiefverklaring toegestaan: Nee
 • Inkomen uit alimentatie: Ja, onder voorwaarden
 • Buitenlands inkomen toegestaan: Ja
 • Inkomen uit uitkering toegestaan: Ja, mits structureel
 • Inkomen uit toekomstige inkomensstijging toegestaan: Ja
 • Inkomen uit toekomstig dienstverband toegestaan: Ja
 • Inkomen uit vermogen toegestaan: Ja, onder voorwaarden
 • Inkomen uit Persoonsgebonden budget toegestaan: Nee
 • Toetsinkomen ondernemer 1 jaar actief: n.v.t.
 • Toetsinkomen ondernemer 2 jaar actief: n.v.t.
 • Toetsinkomen ondernemer 3 jaar actief: 100% van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar, met een maximum van het laatste jaar

Overbruggingskrediet

 • Looptijd bestaande bouw: 12 maanden
 • Looptijd nieuwbouw: 24 maanden
 • Verlengen looptijd bestaande bouw: 12 maanden
 • Verlengen looptijd nieuwbouw: 6 maanden
 • Maximale verstrekking indien huidige woning verkocht: 90%
 • Maximale verstrekking indien huidige woning niet verkocht: 100%
 • Overbrugging mogelijk indien hypotheek bij andere geldverstrekker: Nee
 • Kosten voor de overbrugging: € 0,-

Overigen

 • Verhuisregeling mogelijk: Ja
 • Hypotheek doorgeven mogelijk: Ja
Bekijk alle hypotheekvoorwaarden

Downloads

Centraal Beheer Thuis Hypotheek Informatiekaart

Informatiekaart downloaden

Hypotheekrente Centraal Beheer Thuis Hypotheek

3.74 %

Annuïteitenhypotheek

Bekijk rentes
3.74 %

Lineaire Hypotheek

Bekijk rentes
3.84 %

Aflossingsvrije Hypotheek

Bekijk rentes