Clarian Wonen Hypotheek

Zelf online een Clarian Wonen Hypotheek afsluiten? Of laat je je liever vakkundig adviseren door een erkend hypotheekadviseur?

Wat je keuze ook is, met een hypotheek van Clarian Wonen kies je voor de zekerheid van flexibele voorwaarden in combinatie met een lage rente.

Clarian Wonen logo

Laagste rente
Clarian Wonen Hypotheek

3.95 %

Hypotheekvormen Clarian Wonen Hypotheek

De volgende hypotheekvormen worden op dit moment door Clarian Wonen aangeboden en kunnen zelf online, of met advies worden afgesloten:

 • Annuïteitenhypotheek
 • Lineaire Hypotheek
 • Aflossingsvrije Hypotheek
 • Overbruggingshypotheek

Kenmerken

De Clarian Wonen Hypotheek van Clarian Wonen heeft de volgende hypotheekkenmerken:

Doelgroep

 • Doelgroep: Starters, Doorstromers, Oversluiters, Zelfstandigen, Senioren

Renteaanbod

 • Acceptatietermijn renteaanbod: 21 dagen
 • Annuleringskosten renteaanbod: € 0,-

Offerte

 • Acceptatietermijn offerte: 14 dagen
 • Geldigheidsduur offerte bestaande bouw: 2 maanden
 • Geldigheidsduur offerte nieuwbouw: 2 maanden
 • Annuleringskosten offerte: € 0,-
 • Verlengen offerte bestaande bouw: 4 maanden
 • Verlengen offerte nieuwbouw: 10 maanden
 • Verlengingskosten offerte: 0,25% indien gestegen rente, alleen bij nieuwbouw
 • Annuleringskosten offerte na verlengen offerte: € 0,-

Hypotheek

 • Hypotheek met NHG mogelijk: Nee
 • Starterslening mogelijk: Nee
 • Minimale hypotheekbedrag: € 25.000,-
 • Maximale hypotheekbedrag: € 750.000,-
 • Maximale financiering: 100% van de marktwaarde
 • Maximale financiering met energiebesparende voorzieningen: 106% van de marktwaarde
 • Hypotheekvormen: Annuïteit, Lineair, Aflossingsvrij, Overbrugging
 • Maximaal aflossingsvrij: 75%, onder voorwaarden
 • Overlijdensrisicoverzekering verplicht: Nee
 • Risicocategorieën: tm 60%, tm 70%, tm 80%, tm 85%, tm 90%, tm 95%, tm 100%, tm 106%
 • Aanpassen risicocategorie bij verhogen hypotheek met als gevolg hogere risicocategorie: Ja (automatisch)
 • Aanpassen risicocategorie bij gedeeltelijke aflossing hypotheek met als gevolg lagere risicocategorie: Ja (automatisch)
 • Aanpassen risicocategorie bij waardestijging van de woning met als gevolg lagere risicocategorie: Ja (op eigen verzoek)
 • Jaarlijks boetevrij aflossen: 100% indien uit eigen middelen, anders 10%
 • Minimaal bedrag aflossing: € 0,-
 • Volledig boetevrij aflossen bij: Verkoop, overlijden, eigen middelen
 • Tweede hypotheek mogelijk: Ja
 • Hogere inschrijving mogelijk: Ja
 • Minimum bedrag verhoging: n.v.t.
 • Hypotheek met bkr codering: A of A1 hersteld of afgelost met plausibele verklaring

Rente

 • Rentetype tijdens renteaanbod: Dalrente
 • Rentetype bij verlengen offerte: Dalrente
 • Rentetype bij passeren hypotheekakte: Dalrente
 • Rentetype bij renteherziening: Dalrente
 • Rentekorting bij: n.v.t
 • Rentekorting: n.v.t
 • Rentopslag bij: n.v.t
 • Renteopslag: n.v.t
 • Perioden variabel: n.v.t
 • Perioden rentevast: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 jaar
 • Perioden rentebedenktijd: n.v.t.
 • Rentemiddeling: Ja
 • Rentemiddeling periode: n.v.t.
 • Rentemiddeling uitzondering: n.v.t
 • Rentemiddeling kosten: € 250,-

Onderpand

 • Eengezinswoning: Ja
 • Appartement: Ja
 • Recreatiewoning: Nee
 • Verhuurd pand: Nee
 • Woonhuis met bedrijfsruimte: Nee
 • Woonboerderij: Ja, onder voorwaarden
 • Minimale marktwaarde: € 100.000,-
 • Bepaling marktwaarde bestaande bouw: Taxatierapport, Calcasa Desktop Taxatie (90% MW)
 • Bepaling marktwaarde nieuwbouw: Koop-/aanneemsom, grond, meerwerk en/of energiebesparende voorzieningen, bouwrente, renteverlies tijdens de bouw, aansluiting op de nutsvoorzieningen
 • Bepaling marktwaarde middels WOZ-waarde: Nee
 • Bouw in eigen beheer met aannemer: Ja
 • Zelfbouw zonder aannemer: Nee
 • Particuliere erfpacht toegestaan: Nee

Bouwdepot

 • Bouwdepot mogelijk: Ja
 • Looptijd bouwdepot nieuwbouw: 24 maanden
 • Looptijd bouwdepot verbouw: 9 maanden
 • Verlengen looptijd nieuwbouw: 6 maanden
 • Verlengen looptijd verbouw: 6 maanden
 • Looptijd te ontvangen rente nieuwbouw: 24 maanden
 • Looptijd te ontvangen rente verbouw: 9 maanden
 • Vaststelling van de rente: Gekoppeld aan de hypotheekrente
 • Bij verschillende hypotheekrentetarieven is de rente gekoppeld aan: Gemiddelde hypotheekrente

Inkomen

 • Inkomen uit: Loondienst, pensioen, uitkering, zelfstandig, vermogen
 • Niet vaste inkomensbestanddelen: Onregelmatigheidstoeslag, provisie en overwerk: 100%, alleen indien structureel
 • Flexwerk toegestaan: Ja
 • Perspectiefverklaring toegestaan: Nee
 • Inkomen uit alimentatie: Ja
 • Buitenlands inkomen toegestaan: Ja
 • Inkomen uit uitkering toegestaan: Ja, mits structureel. Geen WW
 • Inkomen uit toekomstige inkomensstijging toegestaan: Ja
 • Inkomen uit toekomstig dienstverband toegestaan: Ja
 • Inkomen uit vermogen toegestaan: Ja, 3% vanaf € 100.000,-
 • Inkomen uit Persoonsgebonden budget toegestaan: Nee
 • Toetsinkomen ondernemer 1 jaar actief: 80% van het inkomen van het laatste kalenderjaar (of de prognose als deze lager is)
 • Toetsinkomen ondernemer 2 jaar actief: 90% van het gemiddelde inkomen van de laatste 2 kalenderjaren (of de prognose als deze lager is)
 • Toetsinkomen ondernemer 3 jaar actief: 100% van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar, met een maximum van het laatste jaar

Overbruggingskrediet

 • Looptijd bestaande bouw: 24 maanden
 • Looptijd nieuwbouw: 24 maanden
 • Verlengen looptijd bestaande bouw: Op aanvraag
 • Verlengen looptijd nieuwbouw: Op aanvraag
 • Maximale verstrekking indien huidige woning verkocht: 100%
 • Maximale verstrekking indien huidige woning niet verkocht: 90%
 • Overbrugging mogelijk indien hypotheek bij andere geldverstrekker: Nee
 • Kosten voor de overbrugging: € 250,-

Overigen

 • Verhuisregeling mogelijk: Ja
 • Hypotheek doorgeven mogelijk: Nee
Bekijk alle hypotheekvoorwaarden

Downloads

Clarian Wonen Hypotheek Informatiekaart

Informatiekaart downloaden

Hypotheekrente Clarian Wonen Hypotheek

Laagste hypotheekrente

3.95 %

Annuïteitenhypotheek

Bekijk rentes

Laagste hypotheekrente

3.95 %

Lineaire Hypotheek

Bekijk rentes

Laagste hypotheekrente

4.35 %

Aflossingsvrije Hypotheek

Bekijk rentes