Rabobank Plusvoorwaarden Hypotheek

Zelf online een Rabobank Plusvoorwaarden Hypotheek afsluiten is op dit moment helaas nog niet mogelijk.
Vanzelfsprekend bieden wij deze wèl aan in combinatie met hypotheekadvies.

Met een hypotheek van de Rabobank kies je voor de zekerheid van één van de grootste banken van Nederland.

Rabobank logo

Laagste rente
Rabobank Plusvoorwaarden Hypotheek

4.05 %

Hypotheekvormen Plusvoorwaarden Hypotheek

De volgende hypotheekvormen worden op dit moment door Rabobank aangeboden en kunnen met advies worden afgesloten:

 • Annuïteitenhypotheek
 • Lineaire Hypotheek
 • Aflossingsvrije Hypotheek
 • Rabo Groenhypotheek
 • Overbruggingshypotheek
 • Levenhypotheek
 • Bankspaarhypotheek
 • Spaarhypotheek

Kenmerken

De Plusvoorwaarden Hypotheek van Rabobank heeft de volgende hypotheekkenmerken:

Doelgroep

 • Doelgroep: Starters, Doorstromers, Oversluiters, Zelfstandigen, Senioren, Verhuurders

Renteaanbod

 • Acceptatietermijn renteaanbod: n.v.t.
 • Annuleringskosten renteaanbod: n.v.t.

Offerte

 • Acceptatietermijn offerte: 14 dagen
 • Geldigheidsduur offerte bestaande bouw: 18 maanden
 • Geldigheidsduur offerte nieuwbouw: 18 maanden
 • Annuleringskosten offerte: € 0,-
 • Verlengen offerte bestaande bouw: n.v.t.
 • Verlengen offerte nieuwbouw: n.v.t.
 • Verlengingskosten offerte: n.v.t.
 • Annuleringskosten offerte na verlengen offerte: n.v.t.

Hypotheek

 • Hypotheek met NHG mogelijk: Ja
 • Starterslening mogelijk: Ja
 • Minimale hypotheekbedrag: € 10.000,-
 • Maximale hypotheekbedrag: € 5.000.000,-
 • Maximale financiering: 100% van de marktwaarde
 • Maximale financiering met energiebesparende voorzieningen: 106% van de marktwaarde
 • Hypotheekvormen: Annuïteit, Lineair, Aflossingsvrij, Overbrugging, Groenhypotheek, Leven, Bankspaar, Spaar
 • Maximaal aflossingsvrij: 50%
 • Overlijdensrisicoverzekering verplicht: Nee
 • Risicocategorieën: NHG, tm 67,5%, tm 90%, vanaf 90%
 • Aanpassen risicocategorie bij verhogen hypotheek met als gevolg hogere risicocategorie: Ja (automatisch)
 • Aanpassen risicocategorie bij gedeeltelijke aflossing hypotheek met als gevolg lagere risicocategorie: Ja (automatisch)
 • Aanpassen risicocategorie bij waardestijging van de woning met als gevolg lagere risicocategorie: Ja (op eigen verzoek)
 • Jaarlijks boetevrij aflossen: 20%
 • Minimaal bedrag aflossing: € 0,-
 • Volledig boetevrij aflossen bij: Verkoop, overlijden
 • Tweede hypotheek mogelijk: Ja
 • Hogere inschrijving mogelijk: Ja
 • Minimum bedrag verhoging: € 10.000,-
 • Hypotheek met bkr codering: A of A1 hersteld of afgelost

Rente

 • Rentetype tijdens renteaanbod: Dagrente
 • Rentetype bij verlengen offerte: Dagrente
 • Rentetype bij passeren hypotheekakte: Dagrente
 • Rentetype bij renteherziening: Dagrente
 • Rentekorting bij: Energielabel A of hoger, Groenhypotheek, Betaalrekening
 • Rentekorting: 0,15%, 0,50%, 0,20%
 • Rentopslag bij: Zakelijke bestemming, Verhuurd
 • Renteopslag: 0,80%, 1,35%
 • Perioden variabel: 1 maand
 • Perioden rentevast: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25 en 30 jaar
 • Perioden rentebedenktijd: n.v.t.
 • Rentemiddeling: Ja
 • Rentemiddeling periode: 5 en 10 jaar
 • Rentemiddeling uitzondering: Alleen mogelijk bij Aflossingsvrij
 • Rentemiddeling kosten: n.v.t.

Onderpand

 • Eengezinswoning: Ja
 • Appartement: Ja
 • Recreatiewoning: Ja
 • Verhuurd pand: Ja
 • Woonhuis met bedrijfsruimte: Ja
 • Woonboerderij: Ja
 • Minimale marktwaarde: Onbekend
 • Bepaling marktwaarde bestaande bouw: Taxatierapport
 • Bepaling marktwaarde nieuwbouw: Koop-/aanneemsom, grond, meerwerk en/of energiebesparende voorzieningen, bouwrente, renteverlies tijdens de bouw, aansluiting op de nutsvoorzieningen, BTW verplichting over erfpachtrecht
 • Bepaling marktwaarde middels WOZ-waarde: Nee
 • Bouw in eigen beheer met aannemer: Ja
 • Zelfbouw zonder aannemer: Ja
 • Particuliere erfpacht toegestaan: Ja

Bouwdepot

 • Bouwdepot mogelijk: Ja
 • Looptijd bouwdepot nieuwbouw: 24 maanden
 • Looptijd bouwdepot verbouw: 24 maanden
 • Verlengen looptijd nieuwbouw: Op aanvraag
 • Verlengen looptijd verbouw: Op aanvraag
 • Looptijd te ontvangen rente nieuwbouw: 24 maanden
 • Looptijd te ontvangen rente verbouw: 24 maanden
 • Vaststelling van de rente: Gekoppeld aan de hypotheekrente
 • Bij verschillende hypotheekrentetarieven is de rente gekoppeld aan: Gemiddelde hypotheekrente

Inkomen

 • Inkomen uit: Loondienst, pensioen, uitkering, zelfstandig, verhuur
 • Niet vaste inkomensbestanddelen: Onregelmatigheidstoeslag, provisie en overwerk: 100%, alleen indien structureel
 • Flexwerk toegestaan: Ja
 • Perspectiefverklaring toegestaan: Ja
 • Inkomen uit alimentatie: Ja
 • Buitenlands inkomen toegestaan: Ja
 • Inkomen uit uitkering toegestaan: Ja, mits structureel
 • Inkomen uit toekomstige inkomensstijging toegestaan: Ja
 • Inkomen uit toekomstig dienstverband toegestaan: Ja
 • Inkomen uit vermogen toegestaan: Nee
 • Inkomen uit Persoonsgebonden budget toegestaan: Ja, onder voorwaarden
 • Toetsinkomen ondernemer 1 jaar actief: Op aanvraag
 • Toetsinkomen ondernemer 2 jaar actief: Op aanvraag
 • Toetsinkomen ondernemer 3 jaar actief: Op aanvraag

Overbruggingskrediet

 • Looptijd bestaande bouw: 12 maanden
 • Looptijd nieuwbouw: 12 maanden
 • Verlengen looptijd bestaande bouw: 12 maanden
 • Verlengen looptijd nieuwbouw: 12 maanden
 • Maximale verstrekking indien huidige woning verkocht: 100%
 • Maximale verstrekking indien huidige woning niet verkocht: 90%
 • Overbrugging mogelijk indien hypotheek bij andere geldverstrekker: Nee
 • Kosten voor de overbrugging: € 400,-

Overigen

 • Verhuisregeling mogelijk: Ja
 • Hypotheek doorgeven mogelijk: Nee
Bekijk alle hypotheekvoorwaarden

Downloads

Rabobank Plusvoorwaarden Hypotheek Informatiekaart

Informatiekaart downloaden

Hypotheekrente Rabobank Plusvoorwaarden Hypotheek

4.05 %

Annuïteitenhypotheek

Bekijk rentes
4.05 %

Lineaire Hypotheek

Bekijk rentes
4.12 %

Aflossingsvrije Hypotheek

Bekijk rentes