Woonfonds Voordeel Lijn Hypotheek

Zelf online een Woonfonds Voordeel Lijn Hypotheek afsluiten is op dit moment helaas nog niet mogelijk.
Vanzelfsprekend bieden wij deze wèl aan in combinatie met hypotheekadvies.

Met een hypotheek van Woonfonds kies je voor de zekerheid van één van de grootste verzekeraars ter wereld.

De Woonfonds Voordeel Lijn Hypotheek is alleen voor bestaande klanten die al een Voordeel Lijn Hypotheek hebben. Voor nieuwe klanten is de Woongenot Hypotheek beschikbaar.

Woonfonds logo

Laagste rente
Woonfonds Voordeel Lijn Hypotheek

3.88 %

Hypotheekvormen Voordeel Lijn Hypotheek

De volgende hypotheekvormen worden op dit moment door Woonfonds aangeboden en kunnen met advies worden afgesloten:

 • Annuïteitenhypotheek
 • Lineaire Hypotheek
 • Aflossingsvrije Hypotheek
 • Groene Leningdeel
 • Overbruggingshypotheek

De volgende hypotheekvormen worden niet meer door Woonfonds aangeboden en kunnen niet meer worden afgesloten:

 • Familiehypotheek
 • Krediethypotheek

Kenmerken

De Voordeel Lijn Hypotheek van Woonfonds heeft de volgende hypotheekkenmerken:

Doelgroep

 • Doelgroep: Starters, Doorstromers, Oversluiters, Zelfstandigen, Senioren

Renteaanbod

 • Acceptatietermijn renteaanbod: 14 dagen
 • Annuleringskosten renteaanbod: € 0,-

Offerte

 • Acceptatietermijn offerte: 14 dagen
 • Geldigheidsduur offerte bestaande bouw: 4 maanden
 • Geldigheidsduur offerte nieuwbouw: 4 maanden
 • Annuleringskosten offerte: € 0,-
 • Verlengen offerte bestaande bouw: n.v.t.
 • Verlengen offerte nieuwbouw: n.v.t.
 • Verlengingskosten offerte: n.v.t.
 • Annuleringskosten offerte na verlengen offerte: € 0,-

Hypotheek

 • Hypotheek met NHG mogelijk: Ja
 • Starterslening mogelijk: Ja
 • Minimale hypotheekbedrag: € 25.000,-
 • Maximale hypotheekbedrag: € 1.000.000,-
 • Maximale financiering: 100% van de marktwaarde
 • Maximale financiering met energiebesparende voorzieningen: 106% van de marktwaarde
 • Hypotheekvormen: Annuïteit, Lineair, Aflossingsvrij, Groene Leningdeel, Overbrugging
 • Maximaal aflossingsvrij: 50%
 • Overlijdensrisicoverzekering verplicht: Nee
 • Risicocategorieën: NHG, tm 60%, tm 80%, tm 100%, va 100%
 • Aanpassen risicocategorie bij verhogen hypotheek met als gevolg hogere risicocategorie: Ja (automatisch)
 • Aanpassen risicocategorie bij gedeeltelijke aflossing hypotheek met als gevolg lagere risicocategorie: Ja (automatisch)
 • Aanpassen risicocategorie bij waardestijging van de woning met als gevolg lagere risicocategorie: Ja (op eigen verzoek)
 • Jaarlijks boetevrij aflossen: 15%
 • Minimaal bedrag aflossing: € 0,-
 • Volledig boetevrij aflossen bij: Verkoop, overlijden
 • Tweede hypotheek mogelijk: Ja
 • Hogere inschrijving mogelijk: Ja
 • Minimum bedrag verhoging: € 25.000,-
 • Hypotheek met bkr codering: A of A1 hersteld of afgelost

Rente

 • Rentetype tijdens renteaanbod: Dalrente
 • Rentetype bij verlengen offerte: n.v.t.
 • Rentetype bij passeren hypotheekakte: Offerterente
 • Rentetype bij renteherziening: Offerterente
 • Rentekorting bij: Verduurzaming (Groene leningdeel)
 • Rentekorting: 0,80%
 • Rentopslag bij: n.v.t
 • Renteopslag: n.v.t
 • Perioden variabel: 3 maanden
 • Perioden rentevast: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 en 30 jaar
 • Perioden rentebedenktijd: n.v.t.
 • Rentemiddeling: Ja
 • Rentemiddeling periode: n.v.t.
 • Rentemiddeling uitzondering: n.v.t
 • Rentemiddeling kosten: € 250,-

Onderpand

 • Eengezinswoning: Ja
 • Appartement: Ja
 • Recreatiewoning: Nee
 • Verhuurd pand: Nee
 • Woonhuis met bedrijfsruimte: Nee
 • Woonboerderij: Nee
 • Minimale marktwaarde: Onbekend
 • Bepaling marktwaarde bestaande bouw: Taxatierapport, Calcasa Desktop Taxatie (90% MW)
 • Bepaling marktwaarde nieuwbouw: Koop-/aanneemsom, grond, meerwerk en/of energiebesparende voorzieningen, bouwrente, renteverlies tijdens de bouw, aansluiting op de nutsvoorzieningen
 • Bepaling marktwaarde middels WOZ-waarde: Nee
 • Bouw in eigen beheer met aannemer: Ja
 • Zelfbouw zonder aannemer: Nee
 • Particuliere erfpacht toegestaan: Ja

Bouwdepot

 • Bouwdepot mogelijk: Ja
 • Looptijd bouwdepot nieuwbouw: 24 maanden
 • Looptijd bouwdepot verbouw: 24 maanden
 • Verlengen looptijd nieuwbouw: 6 maanden
 • Verlengen looptijd verbouw: 6 maanden
 • Looptijd te ontvangen rente nieuwbouw: 30 maanden
 • Looptijd te ontvangen rente verbouw: 30 maanden
 • Vaststelling van de rente: Gekoppeld aan de hypotheekrente
 • Bij verschillende hypotheekrentetarieven is de rente gekoppeld aan: Gemiddelde hypotheekrente

Inkomen

 • Inkomen uit: Loondienst, pensioen, uitkering, zelfstandig, vermogen, verhuur
 • Niet vaste inkomensbestanddelen: Onregelmatigheidstoeslag, provisie en overwerk: 100%, alleen indien structureel
 • Flexwerk toegestaan: Ja
 • Perspectiefverklaring toegestaan: Nee
 • Inkomen uit alimentatie: Ja
 • Buitenlands inkomen toegestaan: Ja
 • Inkomen uit uitkering toegestaan: Ja, mits structureel. Geen WW
 • Inkomen uit toekomstige inkomensstijging toegestaan: Ja
 • Inkomen uit toekomstig dienstverband toegestaan: Ja
 • Inkomen uit vermogen toegestaan: Ja, 3%
 • Inkomen uit Persoonsgebonden budget toegestaan: Nee
 • Toetsinkomen ondernemer 1 jaar actief: 80% van het inkomen van het laatste kalenderjaar (of de prognose als deze lager is)
 • Toetsinkomen ondernemer 2 jaar actief: 90% van het gemiddelde inkomen van de laatste 2 kalenderjaren (of de prognose als deze lager is)
 • Toetsinkomen ondernemer 3 jaar actief: 100% van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar, met een maximum van het laatste jaar

Overbruggingskrediet

 • Looptijd bestaande bouw: 12 maanden
 • Looptijd nieuwbouw: 24 maanden
 • Verlengen looptijd bestaande bouw: 12 maanden
 • Verlengen looptijd nieuwbouw: 6 maanden
 • Maximale verstrekking indien huidige woning verkocht: 100%
 • Maximale verstrekking indien huidige woning niet verkocht: 90%
 • Overbrugging mogelijk indien hypotheek bij andere geldverstrekker: Nee
 • Kosten voor de overbrugging: € 250,-

Overigen

 • Verhuisregeling mogelijk: Ja
 • Hypotheek doorgeven mogelijk: Ja
Bekijk alle hypotheekvoorwaarden

Downloads

Woonfonds Voordeel Lijn Hypotheek Informatiekaart

Informatiekaart downloaden

Hypotheekrente Woonfonds Voordeel Lijn Hypotheek

3.88 %

Annuïteitenhypotheek

Bekijk rentes
3.88 %

Lineaire Hypotheek

Bekijk rentes
4.02 %

Aflossingsvrije Hypotheek

Bekijk rentes