asr hypotheekvoorwaarden

ASR Hypotheek Voorwaarden

Onderstaand tref je de actuele ASR hypotheek voorwaarden aan.

ASR biedt 3 hypotheeksoorten aan: de ASR Hypotheek, de ASR Basis Hypotheek en de ASR WelThuis Hypotheek. De voorwaarden hebben betrekking op alle hypotheeksoorten. Indien er afwijkende voorwaarden per hypotheeksoort zijn dan staat de hypotheeksoort vermeld bij de voorwaarden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hypotheek voorwaarden voor NHG en hypotheek voorwaarden voor CHF. Klik op het onderwerp om de voorwaarden te bekijken.

ASR Hypotheek Voorwaarden NHG

Onderstaande hypotheek voorwaarden hebben betrekking op ASR Hypotheken gesloten met NHG.

Personalia en verplichtingen

Leeftijd

MinimaalMaximaalMaximale verstrekking
18 jr nvt nvt

Nationaliteit

Acceptabele NationaliteitenOverige nationaliteiten acceptabel indien 1 van volgende voorwaardenVoorwaarde overige nationaliteitenVoorwaarde EU/EERExtra voorwaarde nationaliteit Roemenie en Bulgarije
ASR Hypotheek Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
nvt nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd Minimaal 2 jr in Nederland woonachtig
Het huidige verblijfsdocument dient nog minimaal 2 jr geldig te zijn
Sprake van een vast dienstverband
Dienstverband dient minimaal 2 jr te bestaan
Sprake van een vast dienstverband
Dienstverband dient minimaal 2 jr te bestaan
Werkvergunning verplicht
Sprake van een vast dienstverband
Dienstverband dient minimaal 2 jr te bestaan
Minimaal 5 jr in Nederland woonachtig
Het huidige verblijfsdocument dient nog minimaal 2 jr geldig te zijn

BKR

Accepatabele coderingenVoorwaarde acceptabele coderingenBuitenlandse BKR toetsing indien nationaliteitBuitenlandse BKR toetsing indien woonachtig geweest
ASR Hypotheek A codering (achterstand)
A codering met code 1
HY codering (achterstand hypotheek)
Codering is hersteld of krediet is ingelost of verklaring van betreffende geldgever dat de achterstanden zijn ingelopen
HY codering: alleen met kwijtschelding NHG
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
ASR WelThuis Hypotheek HY codering (achterstand hypotheek) HY codering: alleen met kwijtschelding NHG Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië

Doorlopend Krediet

Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast 2% van kredietlimiet * 12 nvt Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten

Aflopend Krediet

Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is studiefinancieringIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van openstaand saldo * 12 0,75 % van oorspronkelijke kredietsom * 12 Werkelijke bruto last per jr
Indien t.b.v. restschuld verkoop woning: werkelijke bruto last per jr
7 of meer BKR registraties zijn niet toegestaan
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar

Overige Verplichtingen

Toetsing erfpacht verplichtingToetsing partneralimentatie verplichtingPartneralimentatie verplichting niet meenemenToetsing kinderalimentatie verplichtingKinderalimentatie verplichting niet meenemen
ASR Hypotheek Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Verplichting in mindering brengen op inkomen na bepaling woonquote nvt Niet meenemen in toetsing nvt
ASR WelThuis Hypotheek Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Verplichting in mindering brengen op inkomen na bepaling woonquote nvt Verplichting in mindering brengen op inkomen voor bepaling woonquote
Geldt alleen voor het bedrag boven € 225,-
nvt

Inkomen

Voorwaarden arbeidsovereenkomst loondienst

Toegestane dienstverbandenAanvullende voorwaarden bepaalde tijdBepaling inkomen bepaalde tijdBepaling indien niet voldaan aan voorwaardenBepaling vast inkomen
Onbepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Bepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Intentieverklaring verplicht Zelfde voorwaarden als bij onbepaalde tijd Inkomen gemaximeerd op gemiddelde afgelopen 3 jr nvt

Toetsinkomen loondienst

Vaste componenten toetsinkomenMaximaal percentage variabel salarisAfwijkend vast salaris
Bruto jaarsalaris
Vakantietoeslag
13e maand vaste aard
Eindjaarsuitkering vaste aard
Overige componenten vaste aard
nvt nvt

Bepalingen Overwerk

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen Onregelmatigheidstoeslag

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Gemiddelde afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd Gemiddelde afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd

Bepalingen Provisie

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen 13e maand variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen eindejaarsuitkering variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen overige componenten variabel

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Wordt niet meegenomen nvt nvt nvt

Toetsinkomen flexwerker

 Inkomen, laagste vanBepaling toetsinkomenAfwijkende bepaling toetsinkomenOverige bepalingen
ASR Hypotheek Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
100% van inkomen nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
Huidig inkomen
80% van inkomen nvt nvt

Toetsinkomen zelfstandige

Acceptabel toetsinkomenToetsinkomen, laagste vanIndien BV, toetsinkomen laagste vanOverige toetsingen cijfers vennootschapMaximale verstrekking
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal jaarcijfers over afgelopen 3 jr nvt

Bepalingen naderend pensioeninkomen

Rekening houden met pensioeninkomenToetsinkomen
Indien AOW leeftijd binnen 10 jr na offertedatum wordt bereikt. Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Toetsinkomen Pensioen

Bepaling toetsinkomen
Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Bepalingen naderende lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen nvt

Toetsinkomen lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering
nvt

Partneralimentatie

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperking
Ja 100% van alimentatie inkomen gedurende de duur van alimentatie nvt

Inkomen uit vermogen

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen, laagste vanVrij beschikbaar vermogenBeperkingBruteren inkomen
Nee nvt nvt nvt nvt

Inkomen uit verhuur

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperkingBruteren inkomen
Nee nvt nvt nvt

Sociale uitkering AOW

Acceptabel toetsinkomen
Ja

Sociale uitkering ANW

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAO

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WIA

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van IVA uitkering
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAJONG

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WW

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering bijstand

Acceptabel toetsinkomen
Ja

Buitenlands belastingplichtig

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomenVoorwaardeUitzondering voorwaarde
Ja nvt nvt nvt

Bruto = netto inkomen

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomen
Ja nvt

Expats (30% regeling)

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenVoorwaardeMaximale verstrekking
Ja Inkomen loondienst nvt nvt

Maximaal aantal uren werkzaam

Aantal uren
40

Explain inkomen (restschuld)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingMaximale looptijd restschuld
Nee nvt nvt

Explain inkomen (oversluiten)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingVerstrekking gemaximaliseerd op som van
Nee nvt nvt

Explain inkomen (energiebesparende voorzieningen)

Explainreden toegestaanVerhoging max verstrekking bij aankoopVerhoging max verstrekking bij herfinanciering
Ja Indien energielabel AA+ met € 9.000,-
Indien energieneutrale woning met € 27.000,- indien minimaal toetsinkomen € 32.000,-
nvt

Onderpand

Bepaling markwaarde bestaande bouw

Laagste vanWaarbij koopsom bestaat uitIndien verbouwingIndien afkoop erfpachtMaximaal laagste kosten
Koopsom
97% van koopsom vrij op naam
Getaxeerde marktwaarde
Koopsom
Afkoop toekomstige erfpacht
Kosten kwaliteitsverbetering
Altijd getaxeerde marktwaarde na verbouw
Indien koopsom + verbouwing lager is dan de getaxeerde marktwaarde na verbouw, dan geldt koopsom + verbouwing als marktwaarde
Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening € 231.132,-

Maximale verstrekking obv marktwaarde bestaande bouw

Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
102% van marktwaarde
102% van getaxeerde waarde
nvt € 245.000,-

Voorwaarden bij nieuwbouw

ProjectbouwZelfbouw / eigen beheerOnderpand acceptabel
Waarborgcertificaat SGW verplicht Taxatierapport verplicht nvt

Bepaling marktwaarde nieuwbouw

Som vanIndien afkoop erfpachtMaximale toegestane marktwaarde
Koop-/aannemingssom
Grond
Bouwrente
Meerwerk
Afkoop toekomstig erfpacht
Eenmalig storting onderhoudsfonds
Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening € 231.132,00

Maximale verstrekking obv markwaarde nieuwbouw

Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
102% van marktwaarde nvt € 245.000,-

Voorwaarden bij herfinanciering

Minimaal sprake van 1 van volgende situatiesIn geval van vervolghypotheek
Uitkoop ex-partner
Verbouwing
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
nvt

Bepaling marktwaarde herfinanciering

MarktwaardeMaximale toegestane waardeSchuldrest is som van
Standaard: getaxeerde marktwaarde voor verbouw
Indien verbouwing: getaxeerde marktwaarde na verbouw
Schuldrest mag niet hoger zijn dan getaxeerde marktwaarde voor verbouw Schuldrest
Fiscale lening box1

Maximale verstrekking obv markwaarde bij herfinanciering

Maximale verstrekkingMaximale verstrekking gemaximeerd opAfwijkende maximale verstrekking indienMaximale verstrekking gemaximeerd op som vanAfwijking max verstrekking obv onderpand
102% van marktwaarde Standaard: € 245.000,-
Afwijkend: € 245.000,-
Uitbreiding eigendom
Uitkoop ex-partner
Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
nvt

Onderpand woonhuis

Acceptabel onderpandMinimale marktwaarde
Ja nvt

Onderpand appartement

Acceptabel onderpandMinimale marktwaardeActieve VVE verplicht
Ja nvt Ja

Onderpand recreatiewoning

Acceptabel onderpandAlleen beschikbaar voorAcceptabele bouwtypesMinimale marktwaarde
Nee nvt nvt nvt

Onderpand combi woonhuis + bedrijf

Acceptabel onderpandVoorwaardeEisen woongedeelte
Ja Woonbestemming verplicht Het woongedeelte dient minimaal 50% van de marktwaarde te vertegenwoordigen

Onderpand woonhuis met agrarische bestemming

Acceptabel onderpandVoorwaardeMaximale oppervlakte agrarische bestemmingBedrijfsmatig agrarisch gebruik toegestaan
Nee nvt nvt nvt

Onderpand woonwagen

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand woonboot

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand watervilla

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand beleggingspand

Acceptabel onderpandToegestane verhuurMaximum verstrekkingBepaling totale investering
Nee nvt nvt nvt

Erfpacht voorwaarden

Toegestane duur erfpachtAanvullende voorwaarde indien bepaalde tijdParticuliere erfpacht toegestaan
Eeuwigdurend
Bepaalde tijd
Resterende duur erfpacht minimaal helft looptijd hypotheek, tenzij sprake van onvoorwaardelijk verlenging Ja

Bijzondere koop- en leningconstructie

Toegestane constructies
Maatschappelijk gebonden eigendom (MGE)
Maatschappelijk verantwoord eigendom (MVE)
IbbA 2.0
Starterslening SVn - SVn
De erfpachter
Woonschakelkoop
Koopstart
Kopen naar Wens
Slimmer kopen
Brederode Koopregeling
Verkoop onder Voorwaarden
Grondvermogen
Koopgarant
Pré Koopregeling
Betaalbare Koopwoning Zaanstad
StartersRenteRegeling
Duokoop
Koopvast
Kortingsregeling Thunnissen
Aankoopregeling BM van Houwelingen
CPO
Verrassend Wonen
Koop Goedkoop
Koopplus
Kopen met Korting
Regionaal Grondbezit
Startkoop Amstelveen
Goed Kopen
Koopcomfort
Koopzeker

Explain onderpand (energiebesparende maatregelen)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopVoorwaarde herfinanciering
Ja 106% van marktwaarde Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6
Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan <0,6

Explain onderpand (restschuld)

Explain reden toegestaanVoorwaardeMaximale verstrekkingFinancieringsvoorwaarde restschuld
ASR Hypotheek Nee nvt nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek Ja Restschuld bij huidige geldverstrekker 110% van marktwaarde Maximale looptijd restschuld financiering van 15 jr
Aflossing restschuld verplicht lineair
Aflossing restschuld verplicht annuitair

Financiering en toetsing

Hypotheekbedrag

 MinimaalMaximaalMinimale hogere inschrijvingMaximale hogere inschrijving
ASR Hypotheek Standaard: € 2.500.000,-
Indien vervolghypotheek: € 10.000,-
Indien opname verhoogde inschrijving: € 10.000,-
€ 1.000.000,- totaal per leningsnemer nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek nvt Standaard: € 245.000,- nvt nvt

Variabele rente

MaximaalVoorwaarde
nvt nvt

Looptijd

MinimaalMaximaalMaximale looptijd niet van toepassing bijToetsing gebaseerd opUitzondering toetsing
nvt 360 mnd Aflossingsvrije hypotheek Werkelijke looptijd per leningdeel, maximaal 30 jr
Afwijkende toetsing bij opbouwproducten: laagste uitkomst van toetsing o.b.v. looptijd 30 jr met bruto hoofdsom of o.b.v. resterende looptijd met netto hoofdsom
nvt

Leningdelen / Starterslening

Maximaal aantal leningdelenMinimale hoogteUitzondering minimale hoogteStarterslening toegestaan
nvt nvt nvt Ja

Aflossingsverplichting

MinimaalVerplichte aflosvorm minimaal 1 van de volgendeUitzondering aflosverplichtingVoorwaarde uitzonderingUitzondering Starterslening
Hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde Annuiteit
Lineair
Indien er op 31-12-12 eigenwoningschuld is
Indien voor 01-01-13 koopovereenkomst getekend en passeerdatum voor 01-01-14
Indien in 2012 een eigen woning verkocht en geleverd en in 2013 een nieuwe hypotheek passeert in verband met aankoop van een eigen woning
Starterslening
Minimale verplichte aflossing van hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde
Afwijking van verplichte aflossingsvorm met overige beschikbare aflossingsvormen mogelijk
Eventuele verhogingen van de nieuwe hypotheek t.o.v. de huidige hypotheek, vallen niet onder de uitzondering
Voor de starterslening zijn de verplichtingen niet van toepassing

Verplichting overlijdensrisicodekking

Minimaal
Verzekering van hypotheekdeel boven 80% van marktwaarde
Indien sprake van verbouwing: verzekering van hypotheekdeel boven 80% van getaxeerde marktwaarde na verbouw

Bouwdepot

Minimaal bedrag
€ 0,01

Overbruggingshypotheek

 Overbrugging acceptabelAcceptabele situatiesMaximale verstrekking overbrugging
ASR Hypotheek Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 80% van marktwaarde minus schuldrest
ASR WelThuisHypotheek Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 82% van marktwaarde minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 77% van de WOZ-waarde minus schuldrest

Beperkingen

Gecombineerde beperkingenBeperkingen distributie
nvt nvt

Toetsing

Indien rentevast periode is 10 jr of langerIndien rentevast periode korter dan 10 jr, hoogste vanToetsing lastenConsumptieve doeleinden
Toetsrente gelijk aan hypotheekrente CHF toetsrente
Hypotheekrente
Fictieve maandlast toetsen aan toegestane financieringslast in Box 1 Het is niet mogelijk om een gedeelte van de hypotheek voor consumptieve doeleinden te gebruiken

Toetsing tijdelijke dubbele lasten

 Voorwaarde dubbele lasten: huidige woning verkochtVoorwaarde dubbele lasten: huidige woning niet verkochtIndien sprake van (verwachte) schuldrest
ASR Hypotheek nvt nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek nvt Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende 12 mnd
Totale dubbele lasten dienen binnen de maximale leencapaciteit te passen
Resterende eigen middelen voldoende om aan te wenden ter aflossing van schuldrest verplichting

Woonquote

Bepaling woonquoteAfwijkende woonquoteAfwijkende woonquote van toepassing indienToepassen woonquote pensioenleeftijd
Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 19.500 en lager is dan € 31.000 vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Explain financiering (maximum aflossingsvrij)

Maximaal aflossingsvrijAlleen indien sprake van 1 van de volgende situatiesVoorwaarde
50% van marktwaarde Oversluiten
Tweede hypotheek
Aanpassingen
Bestaande aflossingsvrije delen mogen gehandhaaft blijven mits niet hoger dan maximum aflosvrij conform explainregel
Eventuele verhogingen vallen onder de standaard norm t.a.v. maximaal aflossingsvrij

Hypotheekkenmerken

Offertegeldigheid

  Standaard Verlengingsopties Kosten verlenging Voorwaarden verlenging
ASR Hypotheek 4 mnd nvt nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek 3 mnd 5 mnd 0,2% bereidstellingsprovisie nvt

Tussentijdse aanpassing huidige hypotheek

Bij verhoging -> hogere risicocategorie Bij aflossing -> lagere risicocategorie Bij waardestijging -> lagere risicocategorie
ASR nvt nvt nvt
ASR Praktijkvoorziening nvt nvt nvt
ASR WelThuis Hyypotheek Per ingangsdatum verhoging Direct, ongeacht resterende rentevast periode (automatisch) Op verzoek van klant, ongeacht resterende rentevast periode

Vervroegde aflossing

  Boetevrij aflossen Gevolgen bij gedeeltelijke aflossing anuiteit en lineaire leningdelen Boeteberekening bij algehele aflossing Boeteberekening bij gedeeltelijke aflossing
ASR Hypotheek nvt nvt nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek max 10% van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt

Overige kenmerken

Hypotheek doorgeven mogelijk Verhuisregeling Verplicht (mede)schuldenaar partner
ASR Hypotheek Nee 6 mnd nvt
ASR WelThuis Hypotheek nvt 3 mnd nvt

ASR Hypotheek Voorwaarden CHF

Onderstaande hypotheek voorwaarden hebben betrekking op ASR Hypotheken gesloten met CHF.

Personalia en verplichtingen

Leeftijd

MinimaalMaximaalMaximale verstrekking
18 jr nvt nvt

Nationaliteit

 Acceptabele NationaliteitenOverige nationaliteiten acceptabel indien 1 van volgende voorwaardenVoorwaarde overige nationaliteitenVoorwaarde EU/EERExtra voorwaarde nationaliteit Roemenie en Bulgarije
ASR Hypotheek Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
nvt nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd Minimaal 5 jr in Nederland woonachtig
Het huidige verblijfsdocument dient nog minimaal 2 jr geldig te zijn
Sprake van een vast dienstverband
Dienstverband dient minimaal 2 jr te bestaan
Sprake van een vast dienstverband
Dienstverband dient minimaal 2 jr te bestaan
Werkvergunning verplicht
Sprake van een vast dienstverband
Dienstverband dient minimaal 2 jr te bestaan
Minimaal 5 jr in Nederland woonachtig
Het huidige verblijfsdocument dient nog minimaal 2 jr geldig te zijn

BKR

Accepatabele coderingenVoorwaarde acceptabele coderingenBuitenlandse BKR toetsing indien nationaliteitBuitenlandse BKR toetsing indien woonachtig geweest
ASR Hypotheek A codering (achterstand)
A codering met code 1
HY codeing (achterstand hypotheek)
Codering is hersteld of krediet is ingelost of verklaring van betreffende geldgever dat de achterstanden zijn ingelopen
HY codering: alleen met kwijtschelding NHG
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
ASR WelThuis Hypotheek HY codeing (achterstand hypotheek) HY codering: alleen met kwijtschelding NHG Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië

Doorlopend Krediet

Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van kredietlimiet * 12 De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 1% van kredietlimiet * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht

Aflopend Krediet

Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is studiefinancieringIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 2% van oorspronkelijke kredietsom * 12 0,75 % van oorspronkelijke kredietsom * 12 De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 1% van kredietlimiet * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht

Overige Verplichtingen

Toetsing erfpacht verplichtingToetsing partneralimentatie verplichtingPartneralimentatie verplichting niet meenemenToetsing kinderalimentatie verplichtingKinderalimentatie verplichting niet meenemen
ASR Hypotheek Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Verplichting in mindering brengen op inkomen na bepaling woonquote nvt Niet meenemen in toetsing nvt
ASR WelThuis Hypotheek Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Verplichting in mindering brengen op inkomen na bepaling woonquote nvt Geldt alleen voor het bedrag boven € 225,-
Verplichting in mindering brengen op inkomen voor bepaling woonquote
nvt

Inkomen

Voorwaarden arbeidsovereenkomst loondienst

Toegestane dienstverbandenAanvullende voorwaarden bepaalde tijdBepaling inkomen bepaalde tijdBepaling indien niet voldaan aan voorwaardenBepaling vast inkomen
Onbepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Bepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Intentieverklaring verplicht Zelfde voorwaarden als bij onbepaalde tijd Inkomen gemaximeerd op gemiddelde afgelopen 3 jr
Toetsinkomen is 80% van inkomen
Loondienst onbepaalde tijd
Loondienst bepaalde tijd met intentieverklaring
Inkomen zelfstandige
Pensioeninkomen
Levenslange lijfrente uitkering
AOW uitkering
WAO uitkering, mits vaste aard
IVA uitkering

Toetsinkomen loondienst

Vaste componenten toetsinkomenMaximaal percentage variabel salarisAfwijkend vast salaris
ASR Hypotheek Bruto jaarsalaris
Vakantietoeslag
13e maand vaste aard
Eindjaarsuitkering vaste aard
Overige componenten vaste aard
nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek Bruto jaarsalaris
Vakantietoeslag
13e maand vaste aard
Eindjaarsuitkering vaste aard
Overige componenten vaste aard
50% van vast salaris nvt

Bepalingen Overwerk

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen Onregelmatigheidstoeslag

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd Gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd

Bepalingen Provisie

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen 13e maand variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen eindejaarsuitkering variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen overige componenten variabel

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Wordt niet meegenomen nvt Wordt niet meegenomen nvt

Toetsinkomen flexwerker

Inkomen, laagste vanBepaling toetsinkomenAfwijkende bepaling toetsinkomenOverige bepalingen
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
80% van inkomen nvt nvt

Toetsinkomen zelfstandige

 Acceptabel toetsinkomenToetsinkomen, laagste vanIndien BV, toetsinkomen laagste vanOverige toetsingen cijfers vennootschapMaximale verstrekking
ASR Hypotheek Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jr Standaard: 102% van marktwaarde
Indien < 3 jaren cijfers: 90% van toetsinkomen meenemen
Indien < 2 jaren cijfers: 80% van toetsinkomen meenemen

Bepalingen naderend pensioeninkomen

Rekening houden met pensioeninkomenBepaling Toetsinkomen
Verwachtte pensioendatum binnen 10 jr na offertedatum Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Toetsinkomen Pensioen

Bepaling toetsinkomen
Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Bepalingen naderende lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Nee nvt nvt

Toetsinkomen lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Nee nvt nvt

Partneralimentatie

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperking
Ja 100% van alimentatie inkomen gedurende de duur van alimentatie nvt

Inkomen uit vermogen

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen, laagste vanVrij beschikbaar vermogenBeperkingBruteren inkomen
ASR Hypotheek Ja 3% over vrij beschikbaar vermogen
Werkelijk rente over vrij beschikbaar vermogen
nvt nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek Ja 3% over vrij beschikbaar vermogen
Werkelijk rente over vrij beschikbaar vermogen
Minimaal € 20.000,- Maximaal 50% van het totale toetsinkomen nvt

Inkomen uit verhuur

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperkingBruteren inkomen
ASR Hypotheek Nee nvt nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek Ja 70% van huurinkomen
Minus hypotheeklasten
Maximaal 50% van het totale toetsinkomen Middels bruteringsfactor: 1,50

Sociale uitkering AOW

Acceptabel toetsinkomen
Ja

Sociale uitkering ANW

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAO

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aardAfwijkende bepaling
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering nvt

Sociale uitkering WIA

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van WGA uitkering
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAJONG

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WW

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen
Nee nvt

Sociale uitkering Bijstand

Acceptabel toetsinkomen
Nee

Buitenlands belastingplichtig

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomenVoorwaardeUitzondering voorwaarde
ASR Hypotheek Ja nvt nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek Ja nvt Hypotheek behandelen als box 3 nvt

Bruto = netto inkomen

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomen
Ja nvt

Expats (30% regeling)

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenVoorwaardeMaximale verstrekking
ASR Hypotheek Nee nvt nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek Ja Inkomen loondienst Toetsing haalbaarheid na afloop 30% regeling nvt

Maximaal aantal uren werkzaam

Aantal uren
40

Explain inkomen (restschuld)

 Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingMaximale looptijd restschuld
ASR Hypotheek Ja nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek Nee nvt nvt

Explain inkomen (oversluiten)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingVerstrekking gemaximaliseerd op som van
Nee nvt nvt

Explain inkomen (energiebesparende voorzieningen)

Explainreden toegestaanVerhoging max verstrekking bij aankoopVerhoging max verstrekking bij herfinanciering
Ja Indien energielabel A++ met € 9.000,- Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,-

Onderpand

Bepaling markwaarde bestaande bouw

 Laagste vanWaarbij koopsom bestaat uitIndien verbouwingWoz als marktwaarde
ASR Hypotheek Koopsom
100% van koopsom VON
Getaxeerde marktwaarde
Koopsom kosten koper
Afkoop toekomstige erfpacht
Altijd getaxeerde marktwaarde na verbouw
Indien koopsom + verbouwing lager is dan de getaxeerde marktwaarde na verbouw, dan geldt koopsom + verbouwing als marktwaarde
Niet mogelijk
ASR WelThuis Hypotheek Getaxeerde marktwaarde Koopsom kosten koper
Afkoop toekomstige erfpacht
Altijd getaxeerde marktwaarde na verbouw Mogelijk indien financiering maximaal 75% van Woz waarde is
Marktwaarde is 100% van Woz waarde

Maximale verstrekking obv markwaarde bestaande bouw

 Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
ASR Hypotheek 102% van marktwaarde nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek 102% van marktwaarde Woonhuis: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Appartement marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
€ 1.000.000,-

Voorwaarden bij nieuwbouw

ProjectbouwZelfbouw / eigen beheerOnderpand acceptabel
ASR Hypotheek Waarborgcertificaat SGW verplicht Taxatierapport verplicht nvt
ASR WelThuis Hypotheek Waarborgcertificaat SGW verplicht nvt nvt

Bepaling marktwaarde nieuwbouw

Som vanIndien afkoop erfpachtRente tijdens de bouw gemaximeerd op
Koop-aanneemsom
Meerwerk
Afkoop erfpacht
Rente tijdens de bouw
Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening nvt

Maximale verstrekking obv markwaarde nieuwbouw

 Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpand
ASR Hypotheek 102% van marktwaarde nvt
ASR WelThuis Hypotheek 102% van marktwaarde Woonhuis: marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde
Appartement marktwaarde kleiner dan € 100.000,- : 0% van marktwaarde

Voorwaarden bij herfinanciering

In geval van vervolghypotheek
Voorgaande hypotheken moeten bij dezelfde geldverstrekker gesloten zijn

Bepaling marktwaarde herfinanciering

 Bepaling MarktwaardeIndien verbouwingWoz waarde als marktwaarde
ASR Hypotheek Getaxeerde marktwaarde Getaxeerde marktwaarde na verbouw Niet mogelijk
ASR WelThuis Hypotheek Getaxeerde marktwaarde
Woz waarde
Getaxeerde marktwaarde na verbouw Standaard: indien financiering maximaal 75% van Woz waarde

Maximale verstrekking obv markwaarde bij herfinanciering

Maximale verstrekkingAfwijking maximale verstrekking obv onderpand
102% van marktwaarde nvt

Onderpand woonhuis

 Acceptabel onderpandMinimale marktwaarde
ASR Hypotheek Ja nvt

Onderpand appartement

 Acceptabel onderpandMinimale marktwaardeActieve VVE verplicht
ASR Hypotheek Ja nvt Ja
ASR WelThuis Hypotheek Ja € 100.000,- Ja

Onderpand recreatiewoning

Acceptabel onderpandAlleen beschikbaar voorAcceptabele bouwtypesMinimale marktwaarde
Nee nvt nvt nvt

Onderpand combi woonhuis + bedrijf

Acceptabel onderpandVoorwaardeEisen woongedeelte
ASR Hypotheek Nee nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek Ja Woonbestemming verplicht Minimaal 80% van vleoroppervlak dient woongedeelte te zijn

Onderpand woonhuis met agrarische bestemming

Acceptabel onderpandVoorwaardeMaximale oppervlakte agrarische bestemmingBedrijfsmatig agrarisch gebruik toegestaan
Nee Woonbestemming verplicht nvt Nee

Onderpand woonwagen

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand woonboot

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand watervilla

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand beleggingspand

Acceptabel onderpandToegestane verhuurMaximum verstrekkingBepaling totale investering
Nee nvt nvt nvt

Erfpacht voorwaarden

Toegestane duur erfpachtAanvullende voorwaarde indien bepaalde tijdParticuliere erfpacht toegestaan
ASR Hypotheek Eeuwigdurend
Bepaalde tijd
Einddatum erfpacht tenminste gelijk aan looptijd hypotheek, tenzij verlenging tot einde looptijd hypotheek wordt aangetoond Ja
ASR WelThuis Hypotheek Eeuwigdurend
Bepaalde tijd
Einddatum erfpacht tenminste gelijk aan looptijd hypotheek, tenzij verlenging tot einde looptijd hypotheek wordt aangetoond
Resterende duur van erfpacht minimaal 15 jr
Nee

Bijzondere koop- en leningconstructie

Toegestane constructies
nvt

Explain onderpand (restschuld)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopFinancieringsvoorwaarde restschuld
Ja 110% van marktwaarde Woning is verkocht Maximale looptijd restschuld financiering van 15 jr
Aflossing restschuld verplicht lineair
Aflossing restschuld verplicht annuitair

Explain onderpand (oversluiten)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingGemaximaliseerd op som vanVoorwaarde
Ja 110% van marktwaarde Schuldrest
Boeterente
Notariskosten
Advieskosten
Taxatiekosten
Opgebouwd vermogen moet opnieuw in hypotheek gebracht worden

Explain onderpand (lage hypotheeklasten)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde
Ja 115% van marktwaarde Annuitaire lasten van de hypotheek zijn lager dan 60% van de maximale toegestane annuitaire lasten

Explain onderpand (energiebesparende maatregelen)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopVoorwaarde herfinanciering
Ja 106% van marktwaarde Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A++
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan < 0,6
Indien energielabel A++
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter)
Indien energielabel energie index kleiner of gelijk dan < 0,6
Indien sprake van energiebesparende verbouwing

Financiering en toetsing

Hypotheekbedrag

 MinimaalMaximaalMinimale hogere inschrijvingMaximale hogere inschrijving
ASR Hypotheek Standaard: € 2.500.000,-
Indien vervolghypotheek: € 10.000,-
Indien opname verhoogde inschrijving: € 10.000,-
Standaard: € 1.000.000,-
€ 1.000.000,- totaal per leningsnemer
nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek Standaard: € 25.000,-
Indien vervolghypotheek: € 10.000,-
Indien opname verhoogde inschrijving: € 10.000,-
Standaard: € 1.000.000,- € 5.000,- nvt

Variabele rente

MaximaalVoorwaarde
nvt nvt

Looptijd

MinimaalMaximaalMaximale looptijd niet van toepassing bijToetsing gebaseerd opUitzondering toetsing
nvt 360 mnd Aflossingsvrije hypotheek Werkelijke looptijd per leningdeel, maximaal 30 jr
Afwijkende toetsing bij opbouwproducten: laagste uitkomst van toetsing o.b.v. looptijd 30 jr met bruto hoofdsom of o.b.v. resterende looptijd met netto hoofdsom
nvt

Leningdelen

Maximaal aantal leningdelenMinimale hoogteUitzondering minimale hoogte
nvt nvt nvt

Aflossingsverplichting

MinimaalVerplichte aflossingsvorm minimaal 1 van de volgendeUitzondering aflossingsverplichtingVoorwaarde uitzonderingUitzondering Starterslening
Hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde Annuiteit
Lineair
Indien er op 31-12-12 eigenwoningschuld is
Indien voor 01-01-13 koopovereenkomst getekend en passeerdatum voor 01-01-14
Indien in 2012 een eigen woning verkocht en geleverd en in 2013 een nieuwe hypotheek passeert in verband met aankoop van een eigen woning
Starterslening
Minimale verplichte aflossing van hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde
Afwijking van verplichte aflossingsvorm met overige beschikbare aflossingsvormen mogelijk
Eventuele verhogingen van de nieuwe hypotheek t.o.v. de huidige hypotheek, vallen niet onder de uitzondering
Voor de starterslening zijn de verplichtingen niet van toepassing

Verplichting overlijdensrisicodekking

Minimaal
Verzekering van hypotheekdeel boven 80% van marktwaarde
Indien sprake van verbouwing: verzekering van hypotheekdeel boven 80% van getaxeerde marktwaarde na verbouw

Bouwdepot

Minimaal bedrag
nvt

Overbruggingshypotheek

 Overbrugging acceptabelAcceptabele situatiesMaximale verstrekking overbrugging
ASR Hypotheek Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 80% van marktwaarde minus schuldrest
ASR WelThuis Hypotheek Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
Huidige woning voorwaardelijk verkocht
Huidige woning niet verkocht
Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 82% van marktwaarde minus schuldrest
Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 77% van Woz waarde minus schuldrest

Beperkingen

 Gecombineerde beperkingenBeperkingen distributie
ASR Hypotheek Uitsluitend mutaties en verhogingen bestaande hypotheken via service provider
Uitsluitend mutaties en verhogingen bestaande hypotheken via rechtstreekse aanstelling
nvt
ASR WelThuis Hypotheek nvt nvt

Toetsing

Indien rentevast periode is 10 jr of langerIndien rentevast periode korter dan 10 jr, hoogste vanToetsing lastenConsumptieve doeleinden
Toetsrente gelijk aan hypotheekrente CHF toetsrente
Hypotheekrente
Fictieve maandlast toetsen aan toegestane financieringslast in Box 1 nvt

Toetsing tijdelijke dubbele lasten

Voorwaarde dubbele lasten: huidige woning verkochtVoorwaarde dubbele lasten: huidige woning niet verkochtIndien sprake van (verwachte) schuldrest
Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende de periode vanaf passeerdatum nieuwe hypotheek Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende 12 mnd. Of totale dubbele lasten dienen binnen de maximale leencapaciteit te passen Resterende eigen middelen voldoende om aan te wenden ter aflossing van schuldrest verplichting

Woonquote

Bepaling woonquoteAfwijkende woonquoteAfwijkende woonquote van toepassing indienToepassen woonquote pensioenleeftijd
Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 50% van het tweede inkomen Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Explain financiering (maximum aflossingsvrij)

Maximaal aflossingsvrijAlleen indien sprake van 1 van de volgende situatiesVoorwaarde
50% van marktwaarde Oversluiten
Tweede hypotheek
Aanpassingen
Bestaande aflossingsvrije delen mogen gehandhaaft blijven mits niet hoger dan maximum aflosvrij conform explainregel
Eventuele verhogingen vallen onder de standaard norm t.a.v. maximaal aflossingsvrij

Hypotheekkenmerken

Offertegeldigheid

 StandaardVerlengingsoptiesKosten verlengingVoorwaarden verlenging
ASR Hypotheek 4 mnd nvt nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek 3 mnd 5 mnd 0,2% bereidstellingsprovisie nvt

Tussentijdse aanpassing huidige hypotheek

Bij verhoging -> hogere risicocategorieBij aflossing -> lagere risicocategorieBij waardestijging -> lagere risicocategorie
ASR nvt nvt nvt
ASR Praktijkvoorziening nvt nvt nvt
ASR WelThuis Hyypotheek Per ingangsdatum verhoging Direct, ongeacht resterende rentevast periode (automatisch) Op verzoek van klant, ongeacht resterende rentevast periode

Vervroegde aflossing

 Boetevrij aflossenGevolgen bij gedeeltelijke aflossing anuiteit en lineaire leningdelenBoeteberekening bij algehele aflossingBoeteberekening bij gedeeltelijke aflossing
ASR Hypotheek nvt nvt nvt nvt
ASR WelThuis Hypotheek max 10% van oorspronkelijke hypotheek per jaar nvt nvt nvt

Overige kenmerken

Hypotheek doorgeven mogelijkVerhuisregelingVerplicht (mede)schuldenaar partner
ASR Hypotheek Nee 6 mnd nvt
ASR WelThuis Hypotheek nvt 3 mnd nvt

Download ASR voorwaarden

Hieronder kun je de actuele ASR hypotheek voorwaarden downloaden.

Download Hypotheek voorwaarden ASR

Download

Download Hypotheek Voorwaarden ASR WelThuis

Download

Bovenstaande hypotheek voorwaarden betreffen de standaard NHG en CHF voorwaarden, aangevuld met de afwijkende hypotheek voorwaarden van ASR. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden. De voorwaarden zijn bijgewerkt tot 19-06-2016.